Bloso, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, bestaat vanaf 1 januari niet langer en wordt vervangen door Sport Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters beslist. Eerder was de samensmelting van Bloso en het Departement Sport al goedgekeurd door de Vlaamse regering.
...

Bloso, de sportadministratie van de Vlaamse overheid, bestaat vanaf 1 januari niet langer en wordt vervangen door Sport Vlaanderen. Dat heeft Vlaams minister van Sport Philippe Muyters beslist. Eerder was de samensmelting van Bloso en het Departement Sport al goedgekeurd door de Vlaamse regering. De naamsverandering werd vorige week donderdag bekendgemaakt op het eerste Sportinnovatiecongres in Brugge. Bij de nieuwe naam hoort een andere structuur. Alles wat met sport in Vlaanderen te maken heeft, valt voortaan onder Sport Vlaanderen. Niet duidelijk was het tot dusver voor iedereen bij welke instantie je voor wat moest zijn. Door ook de afdeling sport van het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media onder te brengen in het nieuwe sportagentschap worden middelen en expertise op alle niveaus gebundeld en hoeven terreinen niet langer afgebakend te worden. 'De territoriumdrift is weg', zegt Philippe Paquay,de administrateur-generaal van Bloso. 'We kunnen de negatieve energie die dat soms met zich meebracht omzetten in positieve energie.' Concreet betekent dit dat er voortaan één aanspreekpunt is en er geen verwarring meer mogelijk is: van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering, van sport voor allen tot topsport, van trainersopleidingen tot subsidiëring, het valt onder Sport Vlaanderen. Philippe Paquay, de opvolger van Carla Galle, sprak bij zijn aanstelling, op 1 februari 2014, over een betere anticipatie op maatschappelijke ontwikkelingen, een bundeling van krachten om de efficiëntie te verhogen en de evolutie naar een modern overheidsbedrijf en kenniscentrum. De vernieuwingsoperatie kreeg definitief gestalte toen de Vlaamse regering besliste om alle Vlaamse bevoegdheden inzake sport vanaf 1 januari 2016 te centraliseren in een groot agentschap. Het was een uitloper van het sportbeleid van Philippe Muyters, dat gericht is op een grote transparantie en klantvriendelijkheid. Wachten was het op het moment dat de nieuwe naam van het een eengemaakte agentschap bekend zou worden gemaakt. Er komt nu één huisstijl en, ook voor alle sportcentra, één logo. En één website. Op dit moment zijn er vanuit de overheid 20 websites rond sport. Die verschuiving is een unicum binnen de Vlaamse overheid: geen enkel ander beleidsdomein bevindt zich onverdeeld en op één plek onder de voogdij van de bevoegde minister. Die nieuwe visie moet de sporter ten goede komen. En de 23.000 sportclubs die Vlaanderen op dit moment telt. Aan de missie van het nieuwe agentschap verandert er niets: zo veel mogelijk Vlamingen aan het sporten krijgen op een kwalitatief hoogstaande manier. In het voorjaar van 2016 komt er een sensibiliseringscampagne met aandacht voor sport in bedrijven, sport na school en sport voor iedereen die daar nu de tijd niet voor vindt. Zo wil Sport Vlaanderen duidelijk aanwezig zijn in het sportaanbod van elke Vlaming.