Ivo Van Aken werd vorige week aangesteld als de nieuwe, Vlaamse sportmanager. De VTV verliest hierdoor in één klap zijn technisch directeur én spreekbuis. Rechterhand en vermoedelijke opvolger, Steven Martens, meet de schade op.

Steven Martens : "De VTV verliest een pionier. Samen met die andere voortrekker, RogerTourlamain, heeft hij het project 'Tennis en Studie' uit de grond gestampt. Daarnaast was Ivo ook een visionair. Een onstuitbare bron van nieuwe ideeën en projecten. In de loop der jaren heeft hij daarenboven heel goed weten in te schatten welke dingen te verwezenlijken waren en langs welke weg dat moest gebeuren. Met andere woorden,...

Steven Martens : "De VTV verliest een pionier. Samen met die andere voortrekker, RogerTourlamain, heeft hij het project 'Tennis en Studie' uit de grond gestampt. Daarnaast was Ivo ook een visionair. Een onstuitbare bron van nieuwe ideeën en projecten. In de loop der jaren heeft hij daarenboven heel goed weten in te schatten welke dingen te verwezenlijken waren en langs welke weg dat moest gebeuren. Met andere woorden, Ivo had een visie en de middelen om die visie in beweging te zetten. Vooral dat laatste aspect zal het moeilijkst te vervangen zijn, vrees ik." Had hij ook punten die minder uit de verf kwamen ?"Tja, Ivo was natuurlijk vooral de man van de structuren en de organisatie. Dat neemt niet weg dat hij via de Fedcup en de Olympische Spelen toch nog voldoende contact had met de echte topsport. Kijk, het is alsof je van een uitstekende baselinespeler zegt dat zijn netspel minder goed is. Precies omdat hij weinig naar het net komt. Wel, zo is dat profiel bij Ivo ook gevormd. Zijn veldwerk wordt wat overschaduwd door die andere, sterke punten.""Ja. Een deel van zijn leven is voorbij, hè. Hij heeft het tennismilieu verlaten voor een hoger doel. Ik ben er wel van overtuigd dat hij een strenge vader zal zijn voor de tennissport. Sowieso wil hij politiek onbesproken en integer blijven, maar als hoge boom zal hij zeker veel wind vangen. We zullen dan ook geen spatje favoritisme van zijn kant moeten verwachten. Mocht ik als technisch directeur verkozen worden, dan zal hij het zeker niet nalaten om mij op de vingers te tikken. Zo is Ivo, op elke vergadering weet hij zijn mening te verkondigen en meestal ook door te drukken.""In topsport is nooit iets verworven, hè. De VTV heeft in het Vlaamse sportbestel nog steeds een voorbeeldfunctie en er blijft altijd ruimte voor verbetering. Een eerste punt dat we trachten te verwezenlijken, is een soort regionale 'Tennis en Studie'. Zodat we op nog jongere leeftijd spelertjes kunnen rekruteren. Ten tweede gaan we proberen ons scoutingproject verder uit te breiden, de detectie op te voeren. Er ligt nog voldoende nieuw werk op de plank voor de plaatsvervanger van Ivo Van Aken, hoor. Wees daar maar zeker van."door Filip Dewulf