Coacht Tony Van den Bosch zijn laatste wedstrijden als bondscoach, tegen Spanje op 23 en tegen Denemarken op 26 januari ? Als het van Yvan Slangen afhangt wel, maar zo simpel liggen de kaarten niet. De nieuwe patron van de Belgian Lions droomt luidop van een triumviraat met Giovanni Bozzi, Eddy Casteels en Lucien Van Kersschaever. Daarbij zou deze laatste als general manager fungeren en de hele sportieve organisatie op zich nemen. Die functie lijkt Van Kers op het lijf geschreven, maar Bozzi en Casteels zitten vast aan hun clubs, respectievelijk Charleroi en Oostende. Ook aan Yves Defraigne en Jurgen Van Meerbeeck werd even gedacht, maar nog voor Yvan Slangen met de betrokkenen kon praten, werd hij door voorzitter Guy Lheureux van Union Bergen op de vingers getikt.
...

Coacht Tony Van den Bosch zijn laatste wedstrijden als bondscoach, tegen Spanje op 23 en tegen Denemarken op 26 januari ? Als het van Yvan Slangen afhangt wel, maar zo simpel liggen de kaarten niet. De nieuwe patron van de Belgian Lions droomt luidop van een triumviraat met Giovanni Bozzi, Eddy Casteels en Lucien Van Kersschaever. Daarbij zou deze laatste als general manager fungeren en de hele sportieve organisatie op zich nemen. Die functie lijkt Van Kers op het lijf geschreven, maar Bozzi en Casteels zitten vast aan hun clubs, respectievelijk Charleroi en Oostende. Ook aan Yves Defraigne en Jurgen Van Meerbeeck werd even gedacht, maar nog voor Yvan Slangen met de betrokkenen kon praten, werd hij door voorzitter Guy Lheureux van Union Bergen op de vingers getikt. Tony Van den Bosch echter houdt vast aan zijn contract, dat nog tot 2003 loopt. En de federatie lijkt niet geneigd om de opzeggingsvergoeding te betalen. "De pers maakte gewag van 13.000 euro", zegt Slangen. "Ik heb het zelf nog niet uitgerekend; het kan minder zijn, het kan meer zijn. Ik heb Tony Van den Bosch persoonlijk gevraagd om een stapje achteruit te zetten. Om diverse redenen verklaarden de door mij geconsulteerde personen dat ze Van den Bosch liever niet meer als bondscoach zagen. Hij heeft dat begrepen. Onze relatie is niet bekoeld, wij bellen elkaar nog geregeld. Natuurlijk is hij ontgoocheld. Hij merkt ook dat er rond de nationale ploeg een structuur op poten gezet wordt, waar hij geen deel van uitmaakt." Een vreemde situatie : de nationale coach blijft in functie, wetende dat zijn baas hem liever kwijt dan rijk is, zodat de spelers moeten luisteren naar een trainer die wacht op zijn executie.Yvan Slangen was scheidsrechter in eerste klasse tot 1999. Momenteel werkt hij nog bij een verzekeringsagentschap in Luik, maar in maart gaat hij er weg om dan bij de nieuwe Waalse vleugel van de basketbalbond als secretaris-generaal aan de slag te gaan. In juli 2001 al werd Slangen benoemd als hoofd van de cel BNT (Belgian National Team). "Mijn voorganger Christian Leloup stopte met al zijn activiteiten en iemand moest zijn rol overnemen. Op aandringen van verscheidene mensen heb ik dat dan gedaan." Zijn eerste uitdaging bestond erin een geschikte plaats te vinden voor de wedstrijden van de nationale ploeg. "De vorige campagne werd afgewerkt in Roeselare. Daar hadden we het voordeel dat de stad dus al ervaring had met zo'n evenement. Bovendien waren er weinig klachten gekomen. Toch moesten we op zoek naar een oplossing voor het communautaire aspect. In Sart-Tilman kregen we een prachtige zaal, dus heb ik niet verder gezocht. Op 17 augustus legde ik de burgemeester van Luik, Willy Demeyer, een raming van de kosten voor. Hij hapte meteen toe." Paradoxaal genoeg verloopt de organisatie van de interlands van de Belgian Lions, en dan vooral op financieel vlak, veel vlotter sinds de splitsing in twee taalgebieden. "Inderdaad," zegt Slangen, "door de organisatie aan de AWBB ( Association Wallonie-Bruxelles de Basket, nvdr) toe te vertrouwen, kunnen we aanspraak maken op bijkomende subsidies. De opvang van de tegenstanders, bijvoorbeeld, wordt door de Franse gemeenschap op zich genomen. Ook de infrastructuur kan nu aan gunstigere tarieven gebruikt worden. In ruil krijgt elke speler uit het Franstalige landsgedeelte een uitkering voor verplaatsingen naar het buitenland. In de voorselectie van veertien zaten acht spelers in die situatie, onder wie ook Herbert Baert die bij Luik speelt en Jim Potter van Charleroi." Een interventie waar de Vlamingen geen voordeel uit halen. Typisch voor het federale België ! Slangen : "De regeling telt ook voor het kaderpersoneel. Bij wijze van boutade zei ik al tegen Tony Van den Bosch : zorg maar dat je snel aan de bak komt in Luik !" Nadat de zaalkwestie opgelost raakte, restte Yvan Slangen nog drie maanden om de praktische details voor de eerste wedstrijd van de nieuwe campagne af te handelen. "Daarvoor rekende ik op de routine van Claude Dujardin en Hugo Daemen. Geen enkel probleem diende zich aan, tot Van den Bosch van assistent wilde veranderen. Hij wilde niet meer werken met Walter Van Mieghem en Luc Boon. Dat is zijn goed recht en dus probeerde ik mij daarnaar te schikken. Ik sprak met Lucien Van Kersschaever op de Beker van de Koning, eind september, en hij aanvaardde om zich over de scouting te ontfermen. Eddy Casteels leek ons de geschikte man om assistent te worden. Ik kwam hem in Charleroi tegen in het gezelschap van Van Kers. Hij had interesse om met de Aspiranten te begeleiden, de jongens die aan de poort van de nationale ploeg kloppen. Spijtig genoeg kreeg Eddy diezelfde nacht nog een telefoontje vanuit Oostende." Het gevolg kennen we : Van den Bosch moest in november verder zonder assistent, de spelers kloegen over tal van nalatigheden in de organisatie, en de ploeg leed drie nederlagen in evenveel wedstrijden. "Die resultaten hebben de plannen voor een herstructurering versneld", zegt Yvan Slangen. "Het idee is om een interactieve groep van coaches samen te stellen, met Bozzi en Casteels, eventueel zelfs met Tony Souvereyns en Tony Van den Bosch. Ik zou ook graag oud-spelers als Rik Samaey en Marc Deheneffe willen integreren." Het grote probleem van de nationale ploeg blijft de beperkte financiële slagkracht. Slangen oppert het idee om een gemeenschappelijke pot aan te leggen voor alle mannelijke nationale selecties. "Op dit moment krijgt elke selectie een vooropgesteld budget toebedeeld. Maar in functie van de uitdaging zijn die noden niet altijd identiek. Ik wil 500.000 euro verzamelen voor alle selecties samen. De kadetten, bijvoorbeeld, bereiden zich voor op het EK, zij kunnen uit die pot het geld nemen dat de junioren toch niet gebruiken. Hetzelfde voor de senioren, die zo soms het geld van de jeugd kunnen besteden." Yvan Slangen raamt de kosten voor één seizoen bij de senioren op 200.000 euro. Van de federatie ontvangt hij slechts 125.000 euro. Het verschil moet in de privésector gezocht worden, maar helaas, de geïnteresseerde sponsors lopen dun gezaaid. "Daarom moet de riem af en toe aangespannen worden en moeten we sommige kosten in bepaalde domeinen vermijden. Vandaar ook de problemen in november. Het is spijtig om te zeggen, maar die drie nederlagen bezorgden ons weer wat ademruimte, omdat we geen winstpremies moesten uitkeren." Waarom toont de federatie zich consequent zo onverschillig tegenover de nationale ploeg ? "Simpel. Waar komen de inkomsten van de bond vandaan ? Voornamelijk van de bijdragen van de clubs. De goedkeuring van het budget hangt af van de clubvertegenwoordigers, van wie sommigen verbonden zijn aan clubs uit vierde provinciale. Die mensen vinden dat de nationale ploeg hen te veel kost." Yvan Slangen klopte dan maar aan bij het BOIC, dat gecharmeerd was van zijn ambitieuze plannen. Maar naar de toekomst blijft het koffiedik kijken. "Voor de verplaatsing naar Denemarken wil ik de spelers in ieder geval in de best mogelijke omstandigheden begeleiden. In de eerste plaats omdat ik Denemarken en Roemenië absoluut achter ons wil houden in het klassement. Ten tweede omdat we een signaal naar kandidaat-sponsors wensen te geven. Want tot op heden hebben we het product nationale ploeg nooit goed kunnen verkopen." door Daniel Devos