Het is mooi om te constateren hoe mensen zich met KV Mechelen vereenzelvigen. Zelfs een Bekende Vlaming als Mark Uytterhoeven spant zich in om de club te redden. Hij vraagt aan 2500 mensen 1000 euro om het stamnummer te behouden. Een mooi project, maar het geeft nog altijd geen garantie om te overleven. En terecht wordt er opgemerkt dat het voor supporters niet zo evident om zo'n bedrag op te hoesten. Dan moet ik toch even denken aan Willy Van den Wijngaert, die zomaar een dikke twaalf miljoen euro in de club pompte en verpl...

Het is mooi om te constateren hoe mensen zich met KV Mechelen vereenzelvigen. Zelfs een Bekende Vlaming als Mark Uytterhoeven spant zich in om de club te redden. Hij vraagt aan 2500 mensen 1000 euro om het stamnummer te behouden. Een mooi project, maar het geeft nog altijd geen garantie om te overleven. En terecht wordt er opgemerkt dat het voor supporters niet zo evident om zo'n bedrag op te hoesten. Dan moet ik toch even denken aan Willy Van den Wijngaert, die zomaar een dikke twaalf miljoen euro in de club pompte en verplicht was te vluchten als een dief in de nacht. Daar heb ik moeite mee, want ik vind niet dat Van den Wijngaert verantwoordelijk is voor de Mechelse ellende. Die is begonnen op het meest glorieuze moment in de clubgeschiedenis, toen KV Mechelen de Europacup won in 1988. Na het Bosman-arrest was er een nieuwe situatie ontstaan in het voetbal : private personen, zoals bij Mechelen John Cordier, kochten spelers en verhuurden ze aan de club. Toen de Mechelse successen minder werden, bleven de zware contracten lopen. Maar de club genereerde geen geld uit transfers : die meerwaarde ging naar de eigenaar. De aftakeling van KV begint dus bij haar grootse succes. Nadien heeft Willy Dussart geprobeerd de club een nieuw elan te bezorgen, maar dat is niet gelukt. Tot Willy Van den Wijngaert kwam en in vier jaar tijd 500 miljoen frank in de club stak. Ik heb er moeite mee als ik zo'n Johan Willemen hoor roepen dat Van den Wijngaert fouten maakte. Hoeveel geld heeft Willemen al in de club gestopt, wat heeft hij concreet gedaan ? Dan is het gemakkelijk oordelen. Van den Wijngaert werd gewoon het slachtoffer van zijn gebrek aan voetbalkennis. Hij omringde zich met mensen die niet voor de club werkten, maar voor zichzelf. Hij was de geld gever, de anderen de geld nemers. Van den Wijngaert had een goeie ingeving toen hij Luc Verheyen manager maakte. Die wilde saneren, maar de situatie was al zo geëscaleerd dat normaal functioneren niet meer mogelijk bleek. Ik erger me aan de rol die Aad de Mos heeft gespeeld. Waar blijft hij met al zijn plannen ? Het zijn alleen maar woorden en geen daden. En ondertussen toch alle schuld bij Van den Wijngaert neerleggen, en een klimaat scheppen waarin de supporters zich tegen hun voorzitter keren. Ik vind dat erg. De Mos riep dat hij gratis voor KV Mechelen werkte, maar nu blijkt dat hij 350.000 frank per maand verdiende, met terugwerkende kracht. En dan maar rondbazuinen dat je een hart hebt voor KV Mechelen. Voor zó'n salaris heb ik een hart voor iedere club. Ik wil Van den Wijngaert niet vrijpleiten van alle schuld. Hij kende de voetbalsport te weinig, hij was onhandig in de omgang met de pers, en zo ontstonden er boulevardtoestanden. Maar zonder hem was KV Mechelen al zes jaar dood geweest. Zulke mensen verdienen het niet uitgespuwd te worden.