De hele voetbalindustrie wordt gestuurd door bobo's en makelaars, die niet verlegen zitten om elke ploeg leeg te roven om hun eigen belangen te verbeteren (en die van de betrokkenen). Er moet dringend iets gebeuren en daarom stel ik een tienstappenplan voor:
...

De hele voetbalindustrie wordt gestuurd door bobo's en makelaars, die niet verlegen zitten om elke ploeg leeg te roven om hun eigen belangen te verbeteren (en die van de betrokkenen). Er moet dringend iets gebeuren en daarom stel ik een tienstappenplan voor: 1. Een voetbalclub moet een minimum financieel budget hebben om alle spelers te kunnen betalen, zo niet mag het niet starten aan een competitie. In dit budget zitten alle ploegen en ook alle kosten die hiermee gemoeid zijn. 2. Alle inkomsten van publiciteit zijn alleen voor de club en niet meer voor de spelers zelf. Individuele publiciteit mag nog gemaakt worden indien de club hiermee akkoord gaat of indien de verbintenis met de club niet herkenbaar is. 3. Elke ploeg van een club mag enkel beschikken over 22 spelers en de lijst van deze spelers dient te worden neergelegd bij de bond. Verhuur mag niet, alleen verkoop. Indien een speler uit deze 22 wegvalt kan dit enkel worden opgelost door spelers uit de jeugdreeks. 4. Er is één transferperiode, voor de aanvang van de competitie, niet meer in de winter. 5. Ook de coaches van de ploeg dienen vastgelegd te worden voor het begin van de competitie en deze dienen hun seizoen uit te doen. Bij het stoppen van een contract zal deze coach dienen te wachten tot het volgende seizoen om een nieuwe opdracht te aanvaarden. 6. Het beroep van voetbalmakelaar dient niet te worden gesteund. Een afspraak van een speler met een club dient te gebeuren door de speler zelf. Natuurlijk mag hij ondersteund worden door iemand, maar clubs mogen niet met makelaars onderhandelen. Om te vermijden dat dit ondervangen wordt met een handigheidje moet een standaardcontract worden opgesteld, dat zorgt ervoor dat spelers die niet aan hun contract voldoen op eenzelfde manier kunnen worden gestraft als een gewone werknemer. Ook moeten malafide tussenpersonen kunnen worden gewraakt en uitgesloten worden van ondersteuning van voetballers. Clubs die niet aan hun verplichtingen voldoen moeten op eenzelfde manier gestraft worden. 7. Een bestuur van een voetbalclub (betaald voetbal) moet geleid worden door een bestuur dat minstens uit drie personen bestaat die geen financiële inbreng hebben in de club. Ook dient een vertegenwoordiger van de supporters in dit bestuur te zetelen (met evenveel stemrecht als andere bestuurders). Mecenassen mogen geen inspraak hebben in het bestuur. Alle inbreuken hierop dienen door de bond te worden bestraft. 8. Spelers onder de 18 jaar zullen enkel vergoed worden voor effectieve kosten die gemaakt zijn om de sport te bedrijven. Dit kan ook huisvesting en vervoer betreffen. 9. De bonden mogen niet gecreëerd worden door bestuursleden van een club. Zo kan een voorzitter van een grote club niet meebeslissen hoe een competitie zal worden geleid. 10. Personen die melding maken van frauduleuze praktijken krijgen een ruime geldelijke vergoeding (als deze praktijken ook bewezen worden). Deze zal betaald worden door de personen die verantwoordelijk zijn voor de frauduleuze activiteit.