Sinds zijn komst op 13 augustus hee...

Sinds zijn komst op 13 augustus heeft hij zich opgeworpen tot patron van de ploeg. De geboren killer moet al zijn ervaring in de schaal werpen om KAS Eupen te doen herleven.