In het clubrestaurant, Corner Zuid, schuiven we voor de lunch bij HarryLemmens aan tafel. Als voorzitter van de raad van beheer staat hij verder af van de dagelijkse werking dan Jos Vaessen, maar zijn overzicht op de werking van de club is er niet minder om.
...

In het clubrestaurant, Corner Zuid, schuiven we voor de lunch bij HarryLemmens aan tafel. Als voorzitter van de raad van beheer staat hij verder af van de dagelijkse werking dan Jos Vaessen, maar zijn overzicht op de werking van de club is er niet minder om. Harry Lemmens : "Wij betalen investeringskrediet af van zo'n 125 miljoen Belgische frank per jaar. Dat hebben we nu herschikt - op vijftien in plaats van op tien jaar - en een gedeelte van wat we al terugbetaald hadden, hebben we terug opgenomen om het dichtbouwen van de laatste bocht te financieren. Dat wil zeggen dat we nog altijd rond de 85 miljoen franken per jaar betalen."De budgettering die we voor de Champions League gemaakt hadden, klopt : we zullen er iets meer dan 5 miljoen euro aan overhouden. Dat geld maakt ons het leven makkelijker : nu kunnen we onze facturen op de vervaldagen betalen, terwijl we vorig jaar in afspraak met de leveranciers al eens krediet moesten krijgen. Maar van de andere kant hebben we met het jeugdcomplex en het dichtbouwen van de bocht de laatste jaren toch voor bijna 200 miljoen frank geïnvesteerd en betaald."Als we geen Europees voetbal halen, zijn we verplicht een uitgaande transfer te realiseren om onze rekeningen in evenwicht te houden. Dat blijft balanceren op een slappe koord, want wil je bij de top blijven horen, moet je ook iets op de grasmat hebben lopen. Op de lange termijn, daar is iedereen het hier over eens, zullen uitgaande transfers geleidelijk aan verdwijnen."Verder hebben we het voetbalgebeuren en het horecagebeuren errond. Vroeger was dat allebei een vzw, maar per 1 januari is de horeca nu een nv, de nv Horeca KRC Genk. En we zijn bezig ons intern rapporteringsysteem in de boekhouding te verbeteren door beter gekwalificeerd personeel bij te halen."Je hebt hier ruw geschat een installatie van over het miljard staan, die maar om de veertien dagen gebruikt wordt. We slagen er mede dankzij ons management in dat ook rendabel te maken voor kleinere events : koffietafels, persooneelsfeesten... Van grotere events hebben we wat schrik gekregen. We voelen dat we iets wat met voetballen te maken heeft zeer goed kunnen organiseren, maar andere zaken, zoals een motorcross, gaan ons minder af. Dat slaat minder aan, brengt financieel niet het resultaat ten opzichte van de inspanningen die je levert. Vandaar ook de samenwerking met Heusden-Zolder. Eerste klasse willen afslanken, maar wel een kleinere club als Heusden-Zolder aan boord nemen, dat wringt ergens, ja. Maar dat zijn allemaal losse ideeën en als je die naast elkaar zet, betrap je jezelf nu eenmaal op tegenstrijdigheden."In het voetbal ligt het echt twintig keer gevoeliger dan in de industrie, heb ik gemerkt. Je moet zó opletten wat je zegt. Jos Vaessen sprak, een beetje ongelukkig, over een belachelijke zesde plaats en op de laatste beheerraad is er nog gepraat over hem, maar hem veranderen moet je niet meer. Hij is wie hij is : impulsief. En ik vind hem goed zo. Als er alleen maar grijze muizen rondlopen, wordt het saai."