Een professionele structuur, een topsportwaardige infrastructuur, een kwalitatieve onderbouw en een gezonde, ambitieuze begroting: dat zijn de vier pijlers waarmee Topvolley Antwerpen de komende jaren wil doorgroeien naar de (sub)top van het Belgische volleybal.
...

Een professionele structuur, een topsportwaardige infrastructuur, een kwalitatieve onderbouw en een gezonde, ambitieuze begroting: dat zijn de vier pijlers waarmee Topvolley Antwerpen de komende jaren wil doorgroeien naar de (sub)top van het Belgische volleybal. Wat de structuur betreft, kan het Antwerpse project bogen op de bestaande vzw Topvolley Antwerpen, vorig seizoen al drastisch gereorganiseerd. De zaal waar het Antwerpse Liga A-team vanaf volgend seizoen zal aantreden, is de Arenahal in Deurne. Die recent gerenoveerde accommodatie kan ruim duizend toeschouwers herbergen. Ze biedt de club ook gepaste hospitality-mogelijkheden. Qua onderbouw worden de samenwerkingsverbanden met clubs uit de regio, met name Mortsel en Kalmthout, geïntensifieerd. Daarnaast wil de vzw de zogenaamde Antwerp Volley Academy uitbreiden met andere clubs in en rond het district. "We beseffen uiteraard dat zoiets niet van de ene dag op de andere kan gebeuren", aldus Antwerpenmanager Tim Verreth. "Maar de doelstelling is een Antwerpse volleybalpiramide op te bouwen die een gecentraliseerde kwalitatieve omkadering van jeugd tot top garandeert. Voor alle duidelijkheid: er is geen sprake van een fusie, we zullen werken met respect voor de eigenheid van elke participerende club." Een van die clubs is Kapellen, momenteel nog aan de slag in de play-downs van de Liga A, maar volgend seizoen dus naar alle waarschijnlijkheid spelend in de Liga B. Kapellen verliest alvast zijn hoofdsponsor aan de Antwerpse buur. Schelde-Natie ondertekende vorige week een overeenkomst tot 2013 en wordt naast Precura, dat zijn financiële steun aan de club verhoogde, naamsponsor. Met een budget dat opgetrokken wordt tot ongeveer 500.000 euro (ten opzichte van 350.000 nu) zullen ook de sportieve ambities toenemen. Verreth: "Met Roeselare en Maaseik gaan we niet meteen concurreren. Maar Precura Schelde-Natie Antwerpen wil wél het niveau van Asse-Lennik halen. Europees volleybal is dus een must." Om dat te bereiken is uiteraard een kwaliteitsinjectie nodig. De nieuwe coach Kris Tanghe mag rekenen op de komst van een receptiehoekspeler en een middenspeler die een meerwaarde bieden. Basisspelers Sven Sophie, Thomas Koelewijn en Leonard De Schrijver tekenden ondertussen al bij, Mats Ditlevsen doet dat allicht eerstdaags. DOOR ROEL VAN DEN BROECK