Nooit heeft hij het anders geweten, klinkt het beslist, en hij maakte toch al een en ander mee. "Ploegen die het goed doen, zijn daar het jaar nadien op transfergebied dikwijls het slachtoffer van." Aimé Anthuenis schuift aan tafel met de flair hem eigen. Er is meer nodig dan een mindere start, zoals die van de Ratten, om de ex-bondscoach uit zijn lood te slaan. Met een volgens de regelmaat van de klok rinkelende gsm in de ene hand en een groenrode appel in de andere, ontrafelt de technisch directeur - tussen twee beten door - het hoe en waarom van de kwakkelmaanden die Germinal Beerschot achter de rug heeft.
...

Nooit heeft hij het anders geweten, klinkt het beslist, en hij maakte toch al een en ander mee. "Ploegen die het goed doen, zijn daar het jaar nadien op transfergebied dikwijls het slachtoffer van." Aimé Anthuenis schuift aan tafel met de flair hem eigen. Er is meer nodig dan een mindere start, zoals die van de Ratten, om de ex-bondscoach uit zijn lood te slaan. Met een volgens de regelmaat van de klok rinkelende gsm in de ene hand en een groenrode appel in de andere, ontrafelt de technisch directeur - tussen twee beten door - het hoe en waarom van de kwakkelmaanden die Germinal Beerschot achter de rug heeft. Aimé Anthuenis : "2006/07 was voor ons een prima seizoen. De ploeg eindigde eigenlijk als tweede ... Op het budgettaire vlak gaapt een zodanig grote kloof tussen Anderlecht, Standard, Club en Genk enerzijds en de rest anderzijds, dat het al heel raar moet lopen om een van die ploegen uit de top vier te krijgen. Wij strandden op de zesde plaats, de op één na hoogste gezien onze mogelijkheden. Met alle gevolgen van dien. "Als je een ploegfoto ziet van vorig jaar en je neemt er een van vandaag bij : de helft is weg. Het werkt een soort pingpongsysteem in de hand voor het klassement en de prestaties. Frustrerend om te zien hoe die evolutie op langere termijn blijkbaar niet te stuiten is. Scoort François Sterchele hier vijftien keer in plaats van 21 en geeft hij drie assists minder, dan tellen wij in juni zes punten minder en staan we negende, tiende of elfde. En dan is hij misschien niet weg. "Je hebt in België zeven à acht ploegen waar geldt : heeft het team een scorende spits van dat niveau, dan eindigt het als eerste van die groep van ploegen. Zoniet, dan als laatste van die groep." "Uiteraard, maar dikwijls zijn er redenen die je niet in de hand hebt, bijvoorbeeld financiële. Dat is niet mijn zaak, maar je kunt daar je ogen niet voor sluiten. We leverden trouwens heel wat inspanningen, bijvoorbeeld om Gustavo Colman en Hernán Losada te houden. De mensen vonden dat heel goede spelers. Akkoord, maar de prijs was navenant." "Vandaag is dat blijkbaar zo, maar als je de laatste vijf jaar bekijkt, slaagden ze er toch in prestaties te leveren. Waarom loopt het nu lastiger ? "Eén : we missen te veel belangrijke spelers. Daniel Cruz begon aan het seizoen, maar was ook toen al wat gehandicapt, speelde nooit op honderd procent. Colman miste het seizoensbegin helemaal. Arsène Né loopt nog altijd in het gips rond. Kris De Wree sukkelde, Didier Dheedene ... Nzelo Lembi kende problemen. "Twee : een paar spelers haalden we met een bepaalde ambitie en die kwamen aan met een betrekkelijke fysieke achterstand. We werken daar volop aan. Twee problemen dus. Geen excuses, maar feiten. Plus : bepaalde jongens vertrokken, sterkhouders, onder hen de grootste : Sterchele. "Al die zaken zorgen ervoor dat we nu staan waar we staan. Ik verstop me niet achter het punt dat we hier of daar lieten vallen. Ik ben de eerste om te beseffen : volgens het spel dat we tot vandaag leverden - maar wel rekening houdend met de omstandigheden, waar de trainer niks kan aan doen -, verdienen we geen punt meer of minder." "Dat is pas een cliché. Klopt niet. Ik ben er honderd procent van overtuigd dat Anderlecht met één speler erbij - Nicolás Frutos met name - van in het begin van het seizoen én in het klassement én in Europa verder gestaan zou hebben. "Wij moeten het vertrek van Sterchele opvangen en slaagden daar tot nog toe niet in. Je kunt bepaalde spelers vervangen, maar met aanvallend ingestelde jongens is dat heel moeilijk." "Voor een stuk wel. François had de gave om een wedstrijd in een definitieve plooi te leggen met een goal of een assist. Je match was dan vaak niet beter dan die we tot nu toe speelden. We werkten vorig seizoen ook draken van wedstrijden af. Ik herinner mij die op Cercle, waar hij plots met twee goals niet mister50 procent was, maar mister 80 procent. Zoiets heeft gevolgen voor het vertrouwen van je ploeg, van je verdediging. Komt die onder druk en weet ze dat er moeilijk gescoord wordt, dan is er rapper paniek." "( onderbreekt) Ze kampten met een vertrouwenscrisis, maar zijn aan het terugkomen." "Dat is niet in te schatten. Rond elke transfer zwermt een vraagteken." "Ja, maar het achterliggende idee was meervoudig. Die mannen hebben hun scorend vermogen al bewezen, niet lang geleden. Dat kán je niet verleerd zijn. Ze zijn niet te oud. We kennen ze al van in de Belgische competitie. Wij wisten ook dat ze vorig jaar een moeilijke periode kenden, dat was het risico dat we namen. Die twee transfers zijn trouwens globaal op applaus onthaald toen ze gedaan werden." "Daar heb je geen zicht op. Het zou kunnen." "Er gebeurden ook andere zaken. Je moet de transferperiode in haar geheel bekijken. De transfer van Sterchele sleepte lang aan. Daardoor hebben we bepaalde jongens niet, die we anders misschien wel hadden, want je kunt je wel indenken dat de financiële armslag verbonden aan een vertrek van Sterchele wel iets uitmaakt. "Trouwens, als je iemand als Bancé neemt, maar dan iemand die alles gespeeld heeft, dan is dat moeilijk betaalbaar. Voorbeeld : Demba Ba van Moeskroen. Hier sterk aan bod gekomen, maar niet haalbaar voor ons. Jonathan Legear en RolandLamah als wisseloplossing voor een eventueel vertrek van Sterchele naar Anderlecht. Niet te doen. Allerlei redenen, een speler heeft ook nog inspraak. Lamah is nu naar Roda. Het is dus niet zo dat wij niet met namen bezig waren." "Dat kun je niet zeggen. Er zijn zaken waar je wel en andere waar je niet mee akkoord gaat. Maar één zaak telt : de loyaliteit. Voor iedereen die gekomen is, draag ik mee de verantwoordelijkheid." "Ik speel - en dat is bewust - niet meer de eerste viool. Zolang ik mij er goed bij voel en de club iets aan mij denkt te hebben, zien we wel. Ik ben geen gebonden persoon, ik kan vandaag zeggen : 'Merci en de kost.'" "Jawel. Het is een heel subjectieve job. Een functie die varieert naargelang van de club waar je zit. Het hangt af van de plaatselijke cultuur, van het bestuur." "De samenwerking met de coach. Je kunt meedenken met de man in die functie. Ik heb het lang zelf gedaan, ken de noden, frustraties, ontgoochelingen, moeilijke periodes. Mijn taak is onder meer : de trainer verdedigen in zijn functie. En ik denk dat ik dat tot nog toe gedaan heb." "Hangt van persoon tot persoon af. Het is niet zo dat wij elke dag samen zitten. Soms hoor ik hem twee dagen niet. Hij doet zijn werk, organiseert, stelt de ploeg op, heeft zijn verantwoordelijkheid voor zijn spelers. Het is niet de rol van een technisch directeur om daarin tussen te komen. Tijdens de voorbereiding van de match en wanneer de coach de tactische zaken bespreekt met zijn spelersgroep, ben ik er niet bij. Ik vind dat niet mijn plaats. "Zijn manier van trainen volg ik wel, het aantal sessies, de intensiteit, de opbouw ... Je moet toch weten wie geblesseerd is, wie revalideert, wat er gebeurt ? Als trainer voel je je dikwijls alleen, dan heb je vaak ideeën nodig, waarbij je zelf filtert wat je gebruikt en wat niet. Dat kan over trainingen gaan, opstellingen, alles. "Je mag niet vergeten dat de vorige coach, Marc Brys, en nu Harm van Veldhoven jonge trainers zijn, met hun methodes, waar je respect voor moet hebben en waarbij je moet incalculeren dat je moet evolueren." "Ik probeer mij aan de feiten te houden. Een vaststelling is dat Jos Verhaegen met zijn ploeg van vierde provinciale naar eerste nationale klom. Dat hij een persoonlijkheid is die trainingen volgt, zijn gedacht heeft, naar mij toe, naar de trainer toe ... Je weet dat, gaat daarmee om. Ik vind dat beter dan iemand die niets ziet of hoort, maar toch beslist. "Als trainer had ik niet liever dan persoonlijkheden, op mijn bank, naast, boven en onder mij. Waarom ? Je kunt botsen, discussiëren, maar je hébt iets. Dat is ook en vooral voor een coach heel belangrijk. Een trainer moet mensen naast zich hebben die zeggen : 'Ik denk dat je daar fout bent.'" "Ik ken de voorzitter al heel lang. Ik zeg mijn gedacht, dat weet hij, maar de hoofdbeslissingen worden hier nog altijd genomen. Voorzitter Jos Verhaegen en ondervoorzitter HermanKesters zijn de belangrijkste twee mensen in het bestuur. Ook qua transfers. Dat wil niet zeggen dat de trainer helemaal geen invloed heeft." "Voilà." "Niet specifiek één iemand. Van Veldhoven was een trainer die zijn verdiensten al zwaar getoond had, onder meer bij Cercle. Men was heel lovend over hem bij Brussels, ook in Lommel ..." "Uiteráárd wordt daarnaar gevraagd. Je denkt toch niet dat wij over één nacht ijs gaan ? Trouwens, het probleem is niet de training of de manier van werken. Daarop zijn geen aanmerkingen. Van Veldhoven kán vandaag geen slechte coach zijn als hij vorig jaar een goede was." "Zijn ideeën waren goed, lovenswaardig, maar de spelers die er zijn, moeten het kunnen uitvoeren. Bij deze situatie krijg je noodgedwongen een elftal waar je achter moet staan omdat het niet anders kan." "Colman begint weer te spelen, maar verwacht niet dat die na zo'n operatie aan de buikspieren direct alles naar zich toetrekt. Als zijn conditie begin 2008 weer honderd procent in orde is, is het een succes. Né is dan ook terug, Cruz, De Wree, je krijgt spelers op het niveau waar ze thuishoren. Je beschikt dan over een andere ploeg. Tot Nieuwjaar moeten wij overleven. Vandaag zijn wij nog niet rijp om te brengen wat we willen. We hebben een potentieel dat beter kan, maar ik ben niet blind voor de objectieve zaken die ik noemde. "Denk je dat het hier morgen drastisch verbetert als je vijf trainers op de bank zet ? Ik zeg u : neen." S door kristof de ryck