Alle voorzitters van de clubs uit de eerste klasse zullen het bevestigen : de budgetten exploderen. De salarissen zijn astronomisch, het onderhoud van de installaties vreet fortuinen weg, het prijskaartje dat aan de ordehandhaving hangt weegt zwaar door. Enzovoort. Bij sommige clubs moeten ze daarbovenop nog een extra kost in rekening brengen : de processen voor de rechtbank. In twee van de vier Henegouwse clubs nemen die gerechtelijke kosten kolossale proporties aan.
...

Alle voorzitters van de clubs uit de eerste klasse zullen het bevestigen : de budgetten exploderen. De salarissen zijn astronomisch, het onderhoud van de installaties vreet fortuinen weg, het prijskaartje dat aan de ordehandhaving hangt weegt zwaar door. Enzovoort. Bij sommige clubs moeten ze daarbovenop nog een extra kost in rekening brengen : de processen voor de rechtbank. In twee van de vier Henegouwse clubs nemen die gerechtelijke kosten kolossale proporties aan.In dit dossier proberen we een overzicht te geven van de gerechtszaken waarin La Louvière, Charleroi, Bergen en Moeskroen momenteel zijn verwikkeld. Het streven naar volledigheid wordt gehinderd door advocaten die een beroep doen op het beroepsgeheim. En wellicht ook door clubbestuurders met een falend geheugen.La LouvièreMARC GROSJEAN. Zijn contract liep nog drie en een half jaar toen hij in januari 2001 aan de deur werd gezet. "Ik heb met voorzitter Gaone onderhandeld en we bereikten een mondeling akkoord. Ik heb hem niet eens gevraagd om mijn salaris tot het verstrijken van mijn contract door te betalen. Wat ik wou was een onderhoudspremie. Dat aanvaardde hij maar vervolgens weigerde hij me het overeengekomen bedrag uit te keren." Dus stapte Grosjean naar de rechter. Eind oktober viel het verdict. "De rechter gaf me op alle punten gelijk, de club moet de afgesproken som betalen." Grosjeans advocaat, ex-voetballer Laurent Stas de Richelle, is ervan overtuigd dat La Louvière in beroep zal gaan. ALAIN ROLAND. Twee en een half jaar fungeerde hij als adjunct van Grosjean, nadien assisteerde hij gedurende een seizoen Daniel Leclercq. Een maand na de Fransman, in november 2001, werd hij ontslagen. "Toen Leclercq eruit vloog, wist ik al dat mijn dagen geteld waren. Ik werkte zeer nauw met hem samen, dat beviel de club niet." Roland sleepte La Louvière voor het gerecht en won het proces in oktober laatstleden. Hij verwacht dat de club beroep zal aantekenen. "Ik stond van de ene dag op de andere op straat, terwijl mijn contract nog zeven maanden liep. Op één stap van het OCMW heb ik gestaan, want de club weigerde me zelfs een fatsoenlijk ingevulde C4 te geven. Eerst kreeg ik drie onvolledige formulieren, daar was duidelijk kwaad opzet mee gemoeid. Momenteel stempel ik en train Battice, dat in bevordering speelt. La Louvière stelde me aanvankelijk een minnelijke schikking voor, maar die heb ik naast me neer gelegd, het was gewoon geen ernstig aanbod. Mijn weigering heeft het bestuur geïrriteerd. Aan de telefoon dreigden ze dat ze mijn loopbaan als trainer zouden breken. In zijn proces-verbaal stipuleerde de rechter dat La Louvière boven zijn middelen leeft en dat het geen respect voor zijn werknemers betoont." MICHEL PIERSOUL. Nog een lid van de technische staf, dat plots de bons kreeg. In juli 2002 vernam Piersoul, al vijf jaar als keeperstrainer op Tivoli actief, dat Lecomte zijn plaats zou innemen. Op dat ogenblik had hij nog één jaar contract voor de boeg. "De club stelde me voor om te blijven op één voorwaarde : dat ik dubbel zo hard zou werken voor hetzelfde salaris. Dat weigerde ik, waarop Gaone in Sport/Foot Magazine verklaarde dat ik mijn contract niet respecteerde. Ik heb La Louvière voor het gerecht aangevallen. Ik eis één jaar salaris en een schadevergoeding wegens het besmeuren van mijn reputatie. Mijn advocaat eist ook dat de voorzitter zich publiekelijk voor zijn verklaringen verontschuldigt. Sinds mijn ontslag heb ik nog geen job in het voetbal gevonden. De uitspraken van Gaone zijn daar misschien niet vreemd aan." BENOIT THANS. Toen hij een punt achter zijn loopbaan zette, organiseerde La Louvière een emotioneel afscheidsfeest. Enkele maanden later blijft er van de liefde geen spaander heel. Oorzaak : de weigering van de club om Thans' rekeningen bij de kinesist te betalen. Een gerechtszaak heeft Thans nog niet aangespannen, maar dat is slechts een kwestie van weken. Tijdens het seizoen 2001/02, zijn laatste, liet hij zich verzorgen bij Lieven Maesschalk. Maar de goeroe uit Lebbeke wacht nog altijd op zijn honoraria (ten belope van vijfduizend euro) en hij wordt ongeduldig. Thans : "Hij heeft zijn factuur naar La Louvière gestuurd maar er gebeurt niets. Op een moment zal zich dat tegen mij keren, en dat is het moment waarop ik de club zal aanklagen. In mijn contract staat dat de kosten voor een kinesist voor rekening van de club zijn en dat ik me mag laten verzorgen waar en bij wie ik wens." MANU KARAGIANNIS. Vorig seizoen speelde hij nog bij de Wolven en hij had daar een contract voor één jaar met een aparte clausule : als hij 25 wedstrijden speelde, zou zijn contract automatisch en aan dezelfde condities worden verlengd. De club waakte erover dat Karagiannis niet in 25 competitiematchen werd opgesteld, maar de advocaat aan wie hij zijn contract toonde, vond er een hiaat in : er was sprake van 25 wedstrijden, en niet noodzakelijk competitiewedstrijden. Door er de vriendschappelijke en de bekerwedstrijden aan toe te voegen, komt Karagiannis ruim boven de 25 uit. Hij klaagt La Louvière aan en eist een jaar salaris. Hij zou ook een morele schadevergoeding kunnen eisen. ONDER TURACI. De vorige twee seizoen leende La Louvière hem van Standard, maar de premie voor zijn handtekening voor het tweede jaar heeft hij nog altijd niet ontvangen. Turaci heeft de zaak voor de rechtbank gebracht. ERIC SCALIA en DIMITRI DELIERE. Zij maken deel uit van de spelers die deze zomer naar de B-kern werden verwezen. De twee trainen 's avonds met de jeugdploegen en mogen niet voor de invallers uitkomen. Elke maand worden ze de 25ste of de 26ste betaald, terwijl hun contract betaling op de 10de van de maand bepaalt. "Ze zeggen ons systematisch dat ze nog geen tijd hebben gevonden om het geld op onze rekening te zetten", aldus Delière. De spelers beweren voorts dat de club hen nog diverse premies verschuldigd is. Ze hebben hun zaak toevertrouwd aan Luc Misson, die de zaak vorige week aanhangig maakte. HANS DE SCHRIJVER. Zijn proces sleept abnormaal lang aan. Tijdens het seizoen 1999/2000 kwam de doelman niet opdagen voor een wedstrijd in Deinze. Hij bezorgde de club een medisch attest dat hem verbood zich buiten te begeven, maar de club beschikt over het bewijs dat hij diezelfde dag wel zijn dagtaak bij Assubel vervulde en verbrak zijn contract. Inzet van deze kwestie : bijna tienduizend euro.DE BELGISCHE STAAT.Adrian Aliaj, momenteel aan de slag bij Charleroi, werd door de politie tegengehouden toen hij met een auto van de club reed. Hij kon geen geldig rijbewijs voorleggen, waarvoor hij veroordeeld werd. Aliaj weigert de boete te betalen en de Belgische staat heeft de club (Gaone en gewezen manager Jean-Claude Verbist) als burgerlijk verantwoordelijke aangewezen. De zaak loopt nog. Sporting CharleroiBRUNO HEIDERSCHEID. Deze manager eist een commissieloon van 450.000 euro op de transfer van Tokéné naar Grenoble (afgelopen zomer). Hij liet drie keer beslag leggen op de rekeningen en de recettes van Charleroi, waarvan er twee gelicht werden. Voorts wil hij zijn deel op de transfer van Kolotilko, die in augustus bij RWDM werd weggehaald. Over de grond van de zaak werd nog geen uitspraak gedaan, maar het parket en de rechtbank van Charleroi hebben in eerste instantie geoordeeld dat er redenen waren om een onderzoek naar de figuur van Heiderscheid te openen. Er loopt tegen de man een strafrechterlijk onderzoek wegens afwezigheid van een managerslicentie, poging tot oplichting, vervalsing en valsheid in geschrifte. Meester Eugène Tchen die in deze zaak de belangen van de club verdedigt, vermoedt dat de uitspraak ten gronde zal afhangen van het resultaat van dit onderzoek. PALL MALL. Deze zaak begon bij de lottrekking voor de eindronde van Euro 2000 in Brussel. Toen daar bekend raakte dat Engeland in Charleroi zou spelen vatte vice-voorzitter van Charleroi Patrick Henseval, tevens ambtenaar op het kabinet van de burgemeester, de idee op om een deal te sluiten met Pall Mall. Dit Engels bedrijf is gespecialiseerd in de organisatie van randactiviteiten in de marge van grote evenementen. Hij stelde Pall Mall EK-tickets ter beschikking in ruil voor reclame op de shirts van Charleroi tijdens enkele wedstrijden. Pall Mall aanvaardde het voorstel en reserveerde zevenhonderd tickets voor matchen van Euro 2000. Het heeft die tickets nooit gekregen omdat het zich weigerde te plooien naar de voetbalwet van 1998 die de identificatie van de toeschouwers oplegt. Bijgevolg vertikte Pall Mall het de 150.000 euro te storten die aan zijn sponsoring waren verbonden. Enkele maanden na Euro 2000 wendde Pall Mall zich tot de rechtbank en eiste 1.650.000 euro van Charleroi - de geschatte winst die het zou hebben misgelopen. De club repliceerde door alsnog de 150.000 euro aan sponsorgeld te vragen. Een schoolvoorbeeld van gekruiste klachten. Een uitspraak is er nog niet, maar één element lijkt de balans in het voordeel van de club te kunnen kantelen. Voor de correctionele rechtbank heeft Charleroi tegen Pall Mall een proces aangespannen omdat het bedrijf hostessen heeft ingeschakeld die in de buurt van de stadions van Euro 2000 tickets probeerden te verkrijgen. De meisjes werden trouwens manu militari door de politie verwijderd. Ook deze methode van ticketverwerving verbiedt de voetbalwet. De correctionele rechtbank van Brussel moet hierover een oordeel vellen. Valt het verdict in het voordeel van Charleroi uit, dan zou de club daarvan kunnen profiteren om ook de andere zaak te winnen en alsnog de 150.000 euro te innen waarop ze meent recht te hebben. MARJAN MRMIC. De Kroatische doelman verliet Charleroi in november 1999 en beschuldigde de club van contractbreuk. Mrmic voert aan dat de club zich niet over hem ontfermde, dat hij nog altijd geen logement had gekregen en dat hij slecht betaald werd. Volgens Charleroi heeft Mrmic contractbreuk gepleegd. De speler eiste 600.000 euro op basis van de voetbalwet van 1978. Charleroi vorderde hetzelfde bedrag en werd zowel voor de arbeidsrechtbank van Charleroi als die van Bergen (in beroep) in het gelijk gesteld. De club zal Mrmic dus geen rooie duit hoeven te betalen. Maar of het ooit geld van de kant van de doelman zal te zien krijgen, lijkt onzeker. Mrmic heeft al zijn Belgische rekeningen leeggemaakt en is met het vliegtuig naar Kroatië vertrokken. Meester Jean-Pierre Deprez, die de verdediging van Charleroi waarneemt, gelooft er nog in. "Een dergelijke schuldvordering is gedurende dertig jaar opeisbaar en we weten waar Mrmic is. Hij traint de doelmannen van Varteks Varazdin in Kroatië." DE BUURTBEWONERS. Veertien mensen die in de buurt van het stadion van Charleroi wonen, hebben de club, de Stad Charleroi en het Waals Gewest voor de rechtbank gedaagd. Ze eisen elk 75.000 euro voor burenhinder, de beperking van hun gezichtsbereik door een immense betonnen muur, moeilijkheden om tijdens wedstrijdavonden thuis te geraken, baldadigheden van supporters die tegen hun gevels urineren, en zo meer. Op 8 oktober legden ze hun klacht neer bij de rechtbank van eerste aanleg in Namen. YVON HUDSIN. Via zijn managementbedrijf PHIXA werkte deze man een jaar lang voor Charleroi, maar in 2001 werd hij eruit gegooid. "Hij had ons beloofd 1,5 miljoen euro aan sponsorgelden aan te brengen, maar kreeg voor slecht 50.000 euro geregeld", verklaart Philippe-Yves Hendrickx, algemeen secretaris van de club. Hudsin heeft Charleroi aangevallen. Hij eist commissies op de contracten die dankzij hem werden getekend. Het vonnis volgt kortelings. LAMBERT FRANKLIN. De boekhouder van de club werd ontslagen bij de komst van Abbas Bayat. Hij klaagt Charleroi aan wegens contractbreuk. De pleidooien zijn voorzien voor december. EFI. Dat is de Franse maatschappij die Charleroi op de beurs moest introduceren. De firma schuift de mislukking van het project in de schoenen van de club en eist de betaling van een factuur. Charleroi beweert in het bezit te zijn van bewijzen van de slordigheid waarmee de Fransen het dossier hebben beheerd. Er werd nog geen enkele procedure ingezet, maar lang zou dit niet op zich laten wachten. MANU FERRERA. De trainer werd in december 2001 - met nog twee en een half jaar contract in het verschiet - voor bewezen diensten bedankt, en heeft inmiddels zijn proces gewonnen. Op basis van de wet van 1977 ontving hij van Charleroi het equivalent van veertien maanden salaris. Charleroi ging niet in beroep tegen deze uitspraak. Het vonnis leverde overigens een primeur op : voor het eerst in de geschiedenis van het Belgische voetbal sprak een rechter zich uit voor een morele schadevergoeding van een ontslagen trainer (12.500 euro bovenop de veertien maanden salaris). ENZO SCIFO. De gewezen vice-voorzitter van Charleroi zal de club niet voor de rechtbank ontbieden. Midden november had hij het geld van zijn aandelen in de club nog altijd niet gerecupereerd, maar hij kreeg wel alle garanties die hij wenste. "Ik word uitbetaald, dat staat vast", zegt Scifo. RAEC BergenJEAN ZARZECKI. De rechtbank verplichtte Bergen tot de betaling van 450.000 euro aan de huidige voorzitter van Francs Borains. Dat bedrag correspondeert met de som die hij in Jemappes-Flénu pompte alvorens die club in 1999 door Bergen werd ingelijfd. Ten tijde van die fusie werd Zarzecki een bestuurspost in het vooruitzicht gesteld, maar hij kreeg de zak en eiste zijn geld terug. In oktober laatstleden liet hij de recette van Bergen-Genk in beslag nemen en hij nam zich voor een week later hetzelfde te doen ter gelegenheid van Bergen-Club Brugge. Zarzecki zag daarvan af toen hij vernam dat Bergen de 450.000 euro op de rekening van een deurwaarder had gestort. Bergen overweegt in beroep te gaan tegen het vonnis. Maar een minnelijke schikking lijkt evenzeer tot de mogelijkheden te behoren. Beide partijen zeggen dat ze daar de voorkeur aan geven. Ze hebben een ontmoeting geprogrammeerd. Aanvankelijk geloofde het bestuur van Bergen niet dat Zarzecki zoveel poen in Jemappes-Flénu had gestoken. Dat bedrag kwam ook niet voor in de handelsbalansen die bij de Nationale Bank werden ingeleverd. Maar inmiddels achterhaalden ze op Tondreau dat die 450.000 euro effectief in de boekhouding van Jemappes stond ingeschreven.FRED BREINICH. Hij eist 75.000 euro wegens de eenzijdige verbreking van zijn contract. Alvorens hij de laan werd uitgestuurd, legde toenmalig voorzitter-burgemeester Maurice Lafosse Breinich een contract van vijftien jaar voor als sportief manager. Breinich had op dat ogenblik een voltijds contract bij de Stad Bergen. Twee voltijdse activiteiten, dat laat zich moeilijk combineren. Vooral omdat Elio Di Rupo ondertussen burgemeester van Bergen was geworden en die verlangde van het gemeentepersoneel respect voor het uurrooster. Zodra Lafosse uit de club was geweerd, verzocht het bestuur Breinich om zich vaker in het stadion te melden. Toen Breinich aan die vraag geen gevolg gaf, werd hij in gebreke gesteld en op de stoep gezet. Het vonnis over deze zaak wordt in maart verwacht. door Pierre Danvoye