Het gejuich van het kampioensfeest is allang uitgestorven: deze terugkeer naar eerste is in niets te vergelijken met die van 1985. Toen werden de Zebra's gestuwd door een regionaal optimisme. De 'verlichte bestuurders' Jean-Paul Spaute en Gaston Colson stonden pal achter hun coach André Colasse. Tegenwoordig liggen de zaken anders: na gedomineerd te hebben in tweede klasse doken er allerlei problemen op. De portemonnee van de Henegouwers is te plat om te kunnen shoppen en voorzitter Abbas Bayat heeft zijn vakantie doorgebracht met het zoeken naar een overnemer. De kern werd toevertrouwd aan de goede zorgen...