Gesteund door het befaamde en dolenthousiaste thuispubliek plaatste Averbode zich drie weken geleden voor de derde keer in de clubgeschiedenis voor de finale van de beker van België. Na een uitzonderlijk spannende terugwedstrijd en een golden set ging Roeselare voor de bijl. Ook in de competitie had het team van coach Andrej Urnaut al bewezen dat het de absolute Belgische top kon verslaan. In de heenronde van de eerste competitiefase pakte Averbode uit met winst ín Roeselare en ín Maaseik, een stunt waarin nog geen enkele andere ploeg deze eeuw slaagde.
...

Gesteund door het befaamde en dolenthousiaste thuispubliek plaatste Averbode zich drie weken geleden voor de derde keer in de clubgeschiedenis voor de finale van de beker van België. Na een uitzonderlijk spannende terugwedstrijd en een golden set ging Roeselare voor de bijl. Ook in de competitie had het team van coach Andrej Urnaut al bewezen dat het de absolute Belgische top kon verslaan. In de heenronde van de eerste competitiefase pakte Averbode uit met winst ín Roeselare en ín Maaseik, een stunt waarin nog geen enkele andere ploeg deze eeuw slaagde. De sterke prestaties van het team worden nog onderstreept door het tussenklassement in de 'Ster van de trainers', waarbij de organiserende krant Het Nieuwsblad de trainers de beste drie spelers van elke wedstrijd laat aanduiden. Hoofdaanvaller Jovica Simovski, ook vorig seizoen door de coaches al verkozen tot beste speler van de liga, staat daarin afgetekend aan de leiding. Een van de spelers die in dit referendum nog het dichtst in de buurt komt van Simovski is Marcus Vinitius, ook al iemand van Averbode dus. Fantastische resultaten, dan zal iedereen binnen de club wel hoog oplopen met de trainer-coach, zeker als die man een indrukwekkende carrière als speler achter de rug heeft en de voorbije vijf seizoenen de sportieve verwachtingen elke keer inloste of zelfs overtrof. En toch. Toch lijkt het niet te boteren tussen (op zijn minst een deel van) het bestuur en Andrej Urnaut. Nog voor het seizoen van start ging, zat het er bovenarms op tussen Guy Van Meeuwen, op dat moment sportief manager, en de in 2001 officieel tot Belg genaturaliseerde Sloveen. Na het vertrek van Urnauts zoon Aliosa naar Mallorca reageerde Van Meeuwen als door een wesp gestoken. Zo verkondigde hij onder meer in de media dat "de trainer die transfer regelde achter onze rug. Hij doet eigenaardige dingen. Als er niks verandert qua ingesteldheid, hij geen spijt betoont en alles maar wat laat aanmodderen, dan moet de club maatregelen nemen." Urnaut was verbolgen en vond het een op zijn minst ongezonde situatie dat de sportief manager de naam en faam van de trainer te grabbel gooide. Hij stapte daarom naar spelersvakbond Sporta om via een 'juridische brief' te vragen of de uitspraak van Van Meeuwen een officieel standpunt van de club was, dan wel een persoonlijke mening. De andere bestuursleden distantieerden zich niet officieel, maar slaagden er wel in de gemoederen te bedaren. "De visie van het bestuur strookt niet met die van de trainer", aldus Ivo Verheyden namens dat bestuur, "maar ondertussen wordt daar al maanden niet meer over gesproken. Die zaak is voor ons afgehandeld. Het heeft wel met zich meegebracht dat Guy niet langer sportief manager is, hij is wel nog altijd bestuurslid. Het sportieve management wordt nu vervuld door een trio: voorzitter Fernand Walder, Peter Claes en Marc Strackx." Geschil afgesloten, maar dat wil nog niet zeggen dat Van Meeuwen vindt dat de sportieve successen te danken zijn aan Urnaut. Deftig trainen wordt er volgens hem immers niet gedaan in Averbode. Nee, er wordt tegenwoordig haast meer gevoetbald dan gevolleybald op de trainingen. We voetballen al eens omwille van de intensiteit en omdat dat heel positief kan zijn voor het voetenwerk, is dan weer de reactie van de trainer. Van Meeuwen verweet Urnaut ook dat die geen oefenwedstrijden vastlegde in de voorbereiding, iets waar de trainer in het verleden wél tijd en energie in stak. De vraag die Urnaut zich daarbij stelde: is dat de taak van de trainer of van de sportief manager? Er valt iets voor te zeggen. Wat er ook van zij, Van Meeuwen en Urnaut zullen wel nooit de beste vrienden worden. Van een andere orde dan 'het persoonlijke conflict' was het bericht half oktober dat Averbode afzag van deelname aan de CEV Cup. "Door de onzekere financiële en economische situatie hebben heel wat potentiële sponsors hun publiciteitsuitgaven bevroren of drastisch teruggeschroefd", meldde de club. Reden tot paniek was er echter niet, want, zo ging de mededeling verder, "Averbode verkiest zijn campagne in de competitie en de beker financieel veilig te stellen, boven een Europees 'avontuur'." Geen paniek bij de club, ook al legde de CEV Averbode een Europese schorsing van drie jaar op, wel zware ontgoocheling bij spelers en trainer. "Sommige jongens tekenden hier net omdat we Europees zouden spelen", liet Urnaut in dit magazine optekenen. Ook bij Maaseik en Roeselare zullen ze wel even geslikt hebben: de Europese coëfficiënt van ons land dreigt mede door het forfait van Averbode in die mate te zakken dat er over enkele jaren nog maar één Belgische ploeg mag deelnemen aan de Champions League. Een en ander wekt alvast de indruk dat de reputatie van 'het immer woelige Averbode met zijn onrustige bestuurskamer' niet uit de lucht gegrepen is. Verscheidene ex- en huidige spelers, die allen anoniem wensten te blijven, bevestigden het verhaal dat Guy Van Meeuwen en ex-voorzitter Marc Strackx, die ondanks het feit dat ze beiden een stapje terugzetten omdat ze het te druk hebben met hun professionele bezigheden als zaakvoerders van respectievelijk Axion Ski & Snowboard Team en DMDnet, nog steeds de touwtjes in handen hebben. De andere bestuursleden, onder wie de bestuurders van de vzw Ivo Verheyden en Herman Camps, worden door enkelen oneerbiedig omschreven als marionetten. "Wij hebben een kernbestuur van acht mensen", ontkent Ivo Verheyden het verhaal. "Het is dus zeker niet zo dat er twee allesbepalende figuren zijn en evenmin dat er twee anderen ergens borg voor staan." Marc Strackx zegt zelfs dat "het enige wat wij nog doen - nu, Guy ( Van Meeuwen, nvdr) doet niets meer - het enige wat ik nog doe, is advies geven als ze het mij vragen." Tja, dat is dan weer wel in tegenspraak met wat Verheyden omschreef als het "trio dat het sportief management nu vervult." Nog minder mooi dan deze bestuurlijke kwestie is het beeld dat dezelfde ex- en huidige spelers schetsen van de betalingen. Heel wat oud-spelers van de club klaagden tot ruime tijd na hun passage bij Averbode aan dat ze nog achterstallig loon te goed hadden. Haast elke keer werd de zaak achteraf 'in der minne' geregeld, een enkele keer dagvaardde een speler de club om zijn geld op te eisen. Ook huidige kernspelers beweren dan weer dat ze slechts na lang aandringen, en ook dan niet altijd, een maandelijkse loonfiche krijgen. "Er was wat vertraging als gevolg van een probleem van administratieve aard, maar ondertussen heeft iedereen zijn loonfiche gehad", spreekt Ivo Verheyden tegen wat meerdere spelers ons vertellen. "Diegenen die nu of in het verleden geen loonfiches gekregen hebben, mogen zich altijd tot het bestuur wenden. Er wordt zo veel geroddeld, maar de meesten weten niet waarover ze praten." De spelers, van wie de meeste ook met een wagen van de club rondrijden, krijgen een nettocontract, wat impliceert dat de club de sociale lasten en de bedrijfsvoorheffing ten laste neemt, maar de belastingfiche die de spelers op het einde van het seizoen ontvangen, zou helemaal niet corresponderen met wat werd uitbetaald. Een gevaarlijk spelletje, noemt iemand het, temeer daar de RSZ voor sportclubs gelimiteerd is en de nieuwe fiscale regeling voor sportclubs (ingegaan per 1 januari 2008) daarenboven voorziet dat ze 80 % van de bedrijfsvoorheffing kunnen recupereren. Maar, zo vertelt een andere getuige schertsend, "Marc Strackx zal wel weten hoe hij het moet doen, want hij werkte jaren bij de bijzondere belastinginspectie." "Ik heb halverwege vorig seizoen mijn ontslag gegeven als voorzitter," reageert Marc Strackx, "de boekhouding zie ik niet. Ik kan alleen maar zeggen dat iedereen vorig seizoen zijn centen gehad heeft. Bijkomend: om aan het seizoen te kunnen beginnen, moet je de attesten kunnen voorleggen inzake RSZ, bedrijfsvoorheffing en btw. De club is vorig jaar trouwens nog gecontroleerd: aan RSZ moest er niets betaald worden en aan btw een paar honderd euro. Je weet dat er in dat circuit heel veel roddels verteld worden. Wat er daarvan waar of niet waar is, is als buitenstaander moeilijk te zeggen." Hoe dan ook, de extrasportieve verhalen klinken allemaal minder fraai dan de sportieve. Voor de talrijke en trouwe supporters valt te hopen dat voorzitter ad interim en groot volleybalkenner Fernand Walder slaagt in wat hij bij zijn aanstelling zelf als zijn belangrijkste opdracht beschouwde: "de werking en de structuur binnen deze mooie club verbeteren." Sdoor roel van den broeck - beelden:reporters