De donderwolken die dreigdend boven Averbode hingen, lijken dus verdwenen. Het merendeel van de geldschieters verklaarde zich al principieel akkoord om volgend seizoen partner te blijven van Everbeur, dat nu dus ook werk kan maken van de contractbesprekingen met de spelers. Eind goed, al goed, zo moet ook Theo Nuyts - zelden de meest euforische, vaak de meest realistische stem binnen het Everbeurse huishouden - het allicht aanvoelen. Dat neemt niet weg dat de achtenvijftigjarige chirurg-voorzitter blijft pleiten voor een gestage opgang. "Wij hebben het er soms nog moeilijk mee, maar Everbeur zou meer op lange termijn moeten werken."
...

De donderwolken die dreigdend boven Averbode hingen, lijken dus verdwenen. Het merendeel van de geldschieters verklaarde zich al principieel akkoord om volgend seizoen partner te blijven van Everbeur, dat nu dus ook werk kan maken van de contractbesprekingen met de spelers. Eind goed, al goed, zo moet ook Theo Nuyts - zelden de meest euforische, vaak de meest realistische stem binnen het Everbeurse huishouden - het allicht aanvoelen. Dat neemt niet weg dat de achtenvijftigjarige chirurg-voorzitter blijft pleiten voor een gestage opgang. "Wij hebben het er soms nog moeilijk mee, maar Everbeur zou meer op lange termijn moeten werken." Niet minder dan zeven nieuwkomers moest Vesco Ivanovic inpassen. Het was misschien wel de grootste vrees bij Pecotex-De Belleman Everbeur : slaagt de gewezen Joegoslavische topspelverdeler er tijdig in zijn ongetwijfeld talentvolle spelers te laten volleyballen als een team ? Een eerste belangrijke test, het bekertreffen tegen Kapellen plaatste er nog een groter vraagteken achter. Financieel was de vroege bekeruitschakeling ook een domper, zegt voorzitter Nuyts. "Het was zeker niet ingecalculeerd dat we in dat stadium al uit de Belgische beker werden geknikkerd. Maar de uitschakeling vormde vooral een sportieve ontgoocheling."Ondanks de gunstige competitiekalender met thuiswedstrijden tegen de rechtstreekse concurrenten Lennik, Antwerpen en Menen werden geen al te hoge ambities uitgesproken voor de eerste competitieronde. Bij de topzes geraken, daar ging het tenslotte toch alleen om. Maar veel sneller dan de meeste insiders vermoedden, draaide Pecotex-De Belleman Everbeur op volle toeren. In de eerste zes wedstrijden, met onder meer de confrontaties tegen de bovengenoemde rechtstreekse concurrenten, werd slechts een setje prijsgegeven. En zo mocht Everbeur op de zevende speeldag zowaar in een rechstreeks duel tegen Roeselare uitmaken wie op dat moment het beste team van België was.Onder aanvoering van een herborenKris Tanghe en gouden opposite Vladimir Batez speelde Everbeur Roeselare in eigen huis weg en kroonde het zich tot onbetwistbare leider. "Het klinkt allemaal mooi en wij volleybalden goed - dat is zeker - maar een combinatie van factoren speelde in ons voordeel", relativeert Nuyts terecht. "We hadden ten eerste het geluk van de belangrijkste wedstrijden thuis te mogen afwerken. Ten tweede sukkelde Roeselare met blessures en ten derde hebben bepaalde ploegen mijns inziens hun seizoen anders opgebouwd. Ze dachten allicht : voorronde is voorronde, wij kwalificeren ons en de rest is bijzaak." ecotex-De Belleman Everbeur bereikte zijn piek al in de eerste competitiefase. In de tweede ronde leken de batterijen leeg, vooral mentaal. "De eerste wedstrijd, thuis tegen Antwerpen, hadden we nooit mogen verliezen. Een verzachtende omstandigheid is dat wij, in tegenstelling tot de andere ploegen, in de voorbereiding op de tweede fase geen degelijk toernooi konden spelen. We herpakten ons na Antwerpen door te gaan winnen in Lennik, maar daarna speelden we te wisselvallig."De voorzitter was in staat het succes voor nieuwjaar in zijn juiste context te plaatsen; bepaalde sponsors en een groot deel van de supporters konden dat niet. En de sportieve staf ? Nuyts : "Voor hen was het goed dat we wonnen, net als voor de spelers. Dat begrijp ik trouwens volkomen. Alleen had ik liever een progressieve opbouw gezien. Een keer je geplaatst bent - en het zou maar erg zijn, mocht dat niet gelukt zijn - denk ik dat je beter werkt naar het tweede gedeelte van het seizoen, ook mentaal. Maar ja, dat wordt dan weer betwist door anderen die zeggen : wat je kan meepakken, mag je niet laten liggen. Overwinningen sterken het zelfvertrouwen. Wie heeft er gelijk en wie ongelijk ? Dat is moeilijk uit te maken." Everbeur sloot de reguliere competitie af als vijfde, maar speelt gelukkig sowieso Europees volleybal volgend jaar. Nu ja, gelukkig ? "Voor sommige sponsors is het zeker een aanlokkelijk vooruitzicht. Anderzijds zijn de problemen die een bestuur ondervindt met Europees te spelen groter dan de genoegdoeningen. Europees volleybal vergt immers een financiële inspanning van de club, tenzij je een geldschieter op de kop kunt tikken die de Europese campagne financiert. Lukt dat niet, dan loont het in de CEV Cup alvast niet. De verplaatsingen kosten veel en je moet de bezoekende ploegen hier herbergen en de vergoedingen van de arbiters betalen. Bovendien speel je in het midden van de week, waardoor de publieke belangstelling eerder beperkt is." Vorig jaar maakte Everbeur budgettaire een kleine winst, dit seizoen sluit de club af met een licht deficit. "Uiteindelijk probeer je een zo sterk mogelijke ploeg te maken, waarbij je de limieten aftast. Je kunt ook elk jaar een groep samenstellen waarbij je 50.000 euro over hebt, maar wat doe je dan met dat bedrag ? Je hebt geen aandeelhouders die een divident moeten hebben, hé. Dat wil niet zeggen dat je verder moet springen dan je stok lang is. Binnen elke sportvereniging heb je wel mensen die constant de grenzen willen verleggen en zeggen : we moeten dit en we moeten dat. Antwerpen bewijst dit seizoen dat je niets moet en dat je niet noodzakelijkerwijze over een enorm budget of grote namen moet beschikken om een goed team op te stellen." ntwerpen toont ook aan dat een kern bij elkaar houden, een sleutel kan zijn tot succes. Op libero Eric Van Drom na is iedereen bij Everbeur einde contract. "Wij gaan proberen deze groep samen te houden. Ik geloof ook dat we daar grotendeels in zullen slagen. Dat de meeste spelers slechts een eenjarig contract aangeboden kregen, had te maken met de aflopende sponsorcontracten. Bedrijven engageren zich niet graag meer voor meerdere jaren. De belangrijkste partners, waaronder de naamsponsors Pecotex en De Belleman, zonden al positieve signalen uit over een verdere samenwerking, maar we moeten nog een overeenkomst bereiken over de manier waarop en over de termijn." De enige manier om een gezonde club te blijven, zegt de voorzitter, is op lange termijn werken. "Alleen op die manier krijg je volgens mij een club die rustig binnen zijn mogelijkheden kan spelen. Groeien is een groot woord, want Averbode heeft geen groot industrieel gebied om veel mogelijkheden aan te boren. Gelukkig kunnen we rekenen op een uitstekende samenwerking met de stad, die al zorgde voor een nieuwe vloer en ook de verdere modernisering van de infrastructuur mogelijk zal maken. "Op termijn denken", gaat de vader van Roeselarespeler Joan voort, "dat moet onze ambitie zijn. Het toekomstbeeld van de ploeg moet primeren op het onmiddellijke resultaat." Daarom wil Nuyts, naar het voorbeeld van Antwerpen, een goeie basis van Belgische spelers, die enkele jaren kunnen samenspelen. De basis die er nu staat. "Klopt. En ook de twee buitenlanders willen we heel graag behouden. Batez en Jakovcevic kunnen bij wijze van spreken overal mee; in dat opzicht is belangrijk : welke voorwaarden kunnen wij ze geven, en wat plaatsen eventueel andere geïnteresseerde ploegen daartegenover. Als de absolute toppers in de dans springen, moeten wij altijd passen." Dat Everbeur de twee Joegoslaven kon binnenhalen, heeft het mede te danken aan de relaties van Ivanovic, die in het tussenseizoen in zekere zin carte blanche kreeg van het bestuur. "Ik neem de volledige verantwoordelijkheid voor de samenstelling van dit team op mij", zei de coach ons nog voor het seizoen. Is het bestuur tevreden over zijn werk ? "( gematigd) Ja. Vesco is iemand die volleybal kent, beter dan wij en beter dan vele anderen. Je kan altijd wel iets vinden. Sommige trainers zijn tactisch een kraan, maar communiceren wat minder goed en je hebt er ook waar het net omgekeerd is." De voorzitter wijst er tot slot op dat hij hoopt dat iedereen in en rond de club zijn lange termijnvisie zal volgen. "In sommige bedrijfstakken kan je zeggen : wij investeren zoveel miljoen en we gaan dit of dat realiseren. Sport heeft zijn eigen wetmatigheden. In sport is het niet slecht als je langzaam groeit, langzaam je budget opbouwt, en als je de werking en de structuur van je club eerst verbeterd. We beschikten dit seizoen over een sterke ploeg, maar de resultaten in de tweede ronde waren iets minder dan we hadden mogen hopen. Dat heeft, hoop ik, iedereen doen inzien dat stevige fundamenten belangrijk zijn om groot te worden." door Roel Van den broeck,"We hebben het er soms nog moeilijk mee, maar Everbeur zou meer op lange termijn moeten werken."