Morgen (donderdag) bevestigt de raad van bestuur van Germinal Beerschot de benoeming van Marc Van Beek tot nieuwe voorzitter. Van Beek (55) volgt Jos Verhaegen op, die na het samengaan van Germinal en Beerschot de functie waarnam. Tegelijk worden met Panis en Vermeulen nog twee oudgedienden van Germinal gepromoveerd tot ondervoorzitters van GBA. Zij vervangen in die functie twee andere Germinal-oudgedienden,...

Morgen (donderdag) bevestigt de raad van bestuur van Germinal Beerschot de benoeming van Marc Van Beek tot nieuwe voorzitter. Van Beek (55) volgt Jos Verhaegen op, die na het samengaan van Germinal en Beerschot de functie waarnam. Tegelijk worden met Panis en Vermeulen nog twee oudgedienden van Germinal gepromoveerd tot ondervoorzitters van GBA. Zij vervangen in die functie twee andere Germinal-oudgedienden, René Snelders en Albert Verhaegen. Jos Verhaegen wordt voortaan erevoorzitter, zijn broer Albert en René Snelders ere-ondervoorzitters. Het trio blijft met 46 procent van de aandelen naast hoofdaandeelhouder Ajax (51 procent) wel de belangrijkste financiele kracht van de club. Dat het nieuwe trio uit het Ekerse midden komt, betekent niet alleen dat de voorzichtige Ekerse lijn het haalt in de beleidsvoering. In de statuten van de nieuwe club stemde Ajax er mee in dat wanneer de voormalige Germinaltop het voor bekeken zou houden, hun vervangers ook uit het Ekerse midden zouden komen en voorgedragen mochten worden door de twee Verhaegens en Snelders zelf. Opmerkelijk is dat Marc Van Beek een Antwerpverleden heeft. Als jeugdspeler én als supporter. Als afgevaardigd bestuurder van het softwarebedrijf Beaver Sport huurde hij business-seats bij datzelfde Antwerp, KV Mechelen en Germinal. Bij die laatste club was hij co-sponsor, toen Germinal samensmolt met Beerschot en hij besloot te participeren in het nieuwe project. Die financiële steun kreeg een staartje toen GBA het afgelopen jaar moeilijkheden keeg met de cash-flow. Toen het verschil tussen de begrote en de reële inkomsten te groot was geworden, zorgde Van Beek voor de nodige fondsen om het hoofd boven water te houden. Uit dankbaarheid krijgt hij de voorzittersstoel nu aangeboden. Of Van Beek, die niet meer dagelijks actief is in zijn bedrijf en dus voldoende tijd zou kunnen vrijmaken voor het voetbal, ook effectief de club gaat runnen, is zeer de vraag. Het laatste jaar werd de invulling van de voorzittersrol haast verengd tot een zuiver ceremoniële functie. Op werkvergaderingen werd de nominale bestuurstop - voorzitter en ondervoorzitters - nauwelijks nog uitgenodigd of gehoord. Van Beek beklemtoonde alvast dat de sinds kort gevoerde politiek van zuinig beheer wordt verdergezet. De economische draagkracht van de nieuwe club bleek onvoldoende groot om een snelle groei mogelijk te maken. Precies wat Verhaegen & Co nooit ophielden te benadrukken. (GF)