Al in september had bondsvoorzitter Jan Peeters de ideeën die hij zaterdag presenteerde, op papier. Zonder het verzoek van Waseige om zo lang de kwalificatiecampagne liep, de aandacht niet af te leiden en het daaropvolgende ontslag van secretaris-generaal Alain Courtois had Peeters de plannen al eerder gepresenteerd. Een tot in de details uitgewerkt voorstel is het niet, eerder een denkoefening met enkele grote lijnen. Wat het plan kost, hoe het kan verzoend worden met het wettelijk kader van dit land, wordt de komende weken berekend.
...

Al in september had bondsvoorzitter Jan Peeters de ideeën die hij zaterdag presenteerde, op papier. Zonder het verzoek van Waseige om zo lang de kwalificatiecampagne liep, de aandacht niet af te leiden en het daaropvolgende ontslag van secretaris-generaal Alain Courtois had Peeters de plannen al eerder gepresenteerd. Een tot in de details uitgewerkt voorstel is het niet, eerder een denkoefening met enkele grote lijnen. Wat het plan kost, hoe het kan verzoend worden met het wettelijk kader van dit land, wordt de komende weken berekend. Jan Peeters : Aanleiding voor dit voorstel is de vaststelling dat het voetbal zich steeds meer met twee snelheden ontwikkelt en de politieke toestand in dit land verder evolueert. Vandaar mijn voorstel tot een opsplitsing in een vzw Betaald Voetbal met twee reeksen van telkens veertien ploegen. Daarnaast heb je het niet-betaald voetbal, met een Liga Noord en een Liga Zuid, waartoe ook de provincies behoren. Aan die provinciale werking moet niet veel geraakt worden. Daarboven, wat nu derde en vierde klasse is, moet de competitie hervormd worden, bijvoorbeeld met een eerste en twee tweede afdelingen per liga. Alleen voor de provincie Brabant moet een oplossing gezocht worden. Boven de sectie betaald en niet-betaald voetbal blijft de bond verantwoordelijk voor de beker, de nationale ploeg en de coördinatie van de verschillende secties. Ik denk maar aan de raakpunten tussen betaald en niet-betaald voetbal en eventuele geschillen waar de bond scheidsrechter kan zijn.Aan een splitsing van de bond denkt u niet. Alle andere federaties deden het wél en de politici vragen dat u zich onderwerpt aan de bestaande wetten in dit land.Geen enkele wet verplicht mij de bond op te splitsen. Er is wel een Vlaams en een Waals decreet dat stelt dat wie subsidies wil, moet opsplitsen. Maar het eventueel krijgen van subsidies speelt op geen enkel moment door mijn hoofd. Clubs en publiek mogen zich niet vergissen : ook in andere federaties gaan subsidies niet naar de clubs, wel naar de algemene werking van de federatie.U ziet weinig goede voorbeelden bij gesplitste federaties ?Ik kan u het voorbeeld geven van de wielerbond die dat onder chantage gedaan heeft. Ik maakte bij het BOIC heel wat discussies mee over de selectie van atleten. Ik acht het niet mogelijk dat onze nationale ploeg moet bestaan uit vijf Franstalige en zes Nederlandstalige Rode Duivels. Dat kan niet. Niemand kon me ooit aantonen wat wij te winnen hebben bij een splitsing. Daarom zie ik als Belg geen reden om dat te doen. Vanuit de huidige regering voel ik geen enkele druk. Als minister Anciaux in ons gesprek dat wij deze week voeren wat druk wil leggen, mag hij dat. Wij zijn druk gewoon. De Vlaamse nationale ploeg was de droom van Luc Van den Brande. Dat was helemaal een lachertje. Ik denk niet dat de Fifa zijn reglement gaat aanpassen omdat een landje met tien miljoen inwoners met twee ploegen naar het WK wil. Betaald voetbal omvat eerste en tweede klasse. Houdt dat ook in dat tweedeklassers het profstatuut moeten hebben ?In mijn visie vormt eerste afdeling het profvoetbal en tweede het overige betaalde voetbal. Als je in tweede profvoetbal veralgemeent, krijg je nog meer problemen. Het pijnpunt is de huidige derde klasse. Normaal mag een voetballer op een klein bedrag na niet meer betaald worden als amateur, maar ik maak me daar weinig illusies over. Ik weet ook dat in veel clubs onder tafel wordt betaald. Als wij regels kunnen opstellen om dat te vermijden, juich ik dat toe, maar dat zal lange onderhandelingen vergen.Eerste klasse wordt normaal door de Profliga gerund. Blijft de nationale liga verantwoordelijk voor tweede ?Het heeft weinig zin om een afzonderlijke Profliga én een nationale liga te behouden. Dat moet samengaan in een sectie betaald voetbal. Dat is ook goed voor de solidariteit tussen rijk en minder rijk. Aan de bond om vooraf duidelijk de spelregels te bepalen. Ook de raakpunten tussen betaald en niet-betaald voetbal blijven bij ons. Ik denk onder meer aan promotie en degradatie. Daaronder moet er een doorgedreven autonomie komen. Nu moet elke beslissing van de Profliga goedgekeurd worden door de bond. In de toekomst zie ik dat niet meer gebeuren. Behalve wanneer de belangen van anderen in het gedrang komen.Wie gaat dan de Profliga controleren ?Dat is één van de twistpunten : kan men zichzelf controleren ? Nu is men tegelijk rechter en partij. Ik heb al gedacht aan het benoemen van onafhankelijke mensen om de zaak te controleren. Ik heb het niet op papier durven zetten, ik weet niet of de tijd daarvoor al rijp is.U pleit voor het behoud van het systeem van promotie en degradatie. Economen vinden dat niet verstandig : wat met een club die echt professioneel werkt en door twee opeenvolgende tegenslagen plots het amateurstatuut moet aannemen ?Stijgen en dalen maakt een competitie aantrekkelijk. Anders doe je aan inteelt. Stel bijvoorbeeld dat iemand zijn licentie plots verliest, dan zou dat onherroepelijk zijn, voor eens en altijd. Ik verkies het sportieve te laten meespelen, niet zuiver economische argumenten naar voor te schuiven. Ook al besef ik dat de meningen daarover verdeeld zijn.Stel dat Anderlecht ooit pech heeft...Dat zullen ze daar niet graag horen... In dat geval is het aan de bond om maatregelen te voorzien die clubs in zo'n situatie kunnen helpen.Kiezen de amateurclubs tot welke federatie ze willen behoren ?Enkel die uit de negentien Brusselse gemeenten hebben de vrije keuze, de anderen gaan automatisch naar de liga die bij hun gemeenschap aansluit. Het kan niet dat Moeskroen bij een eventuele dubbele degradatie een aanvraag doet om bij de Vlaamse Liga te horen. In dezelfde situatie moet Anderlecht net als Union wél kiezen. In het niet-betaald voetbal zal het niet meer gebeuren dat Vlaamse clubs in een Waalse reeks terechtkomen, of omgekeerd. Dat is duidelijk.In het bestuur van het betaald voetbal dat voor driekwart bestaat uit Vlaamse clubs moeten volgens u niet langer evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen zitten ?Ik heb als Vlaming altijd schrik gehad om te wijzen op die verhouding, maar ik lees nu van een vooraanstaand Franstalig journalist dat hij begrijpt dat dat niet meer te verdedigen is. Schrijft hij dat niet, dan had ik er nog eens over nagedacht. Maar als hij het schrijft, waarom zou ik het dan niet zeggen ? Bij de bond zelf voorzie ik wél nog pariteit, evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen.Waarom komt zo'n plan nu en niet vroeger ?Omdat de Profliga steeds meer autonomie opeist. En omdat er onlangs bij de verkiezingen in het Uitvoerend Comité een Frans-Vlaamse tegenstelling kwam. Dat vind ik niet goed voor een goede werking.Wie kan dit plan blokkeren ?Alleen de Profliga heeft voldoende stemmen om dit tegen te houden. Tenzij andere liga's gaan samenspannen.Hoeveel tegenwind verwacht u ?Ik ben tamelijk optimistisch, ik denk dat we er de grote lijnen gaan doorkrijgen. Maar ik ga mijn mandaat niet vasthangen aan het al of niet aanvaarden van dit plan. Ik zal mijn conclusies nadien trekken. Nu stellen dat het te nemen of te laten valt, zou van een verregaande arrogantie getuigen.door Geert Foutré