Als reactie op de uitspraken van Patrick Decuyper en Bart De Wever over een groot voetbalproject in Zuid-West-Vlaanderen meldde de site van KVK dat een fusie niet aan de orde is, dat er daarover nog geen enkel gesprek is geweest, niet op bestuursniveau en niet op aandeelhoudersniveau. Opvallend was wel dat belangrijke KVK-woordvoerders als bestuurder Luc Demeyere en voorzitter Jozef Allijns zich niet tegen een fusie uitspraken. Bij de meerderheidsaandeelhouders, de familie De Gryse, viel dan weer te vernemen dat er wel contact was geweest met Decuyper, maar dat er geen bod was gedaan.
...

Als reactie op de uitspraken van Patrick Decuyper en Bart De Wever over een groot voetbalproject in Zuid-West-Vlaanderen meldde de site van KVK dat een fusie niet aan de orde is, dat er daarover nog geen enkel gesprek is geweest, niet op bestuursniveau en niet op aandeelhoudersniveau. Opvallend was wel dat belangrijke KVK-woordvoerders als bestuurder Luc Demeyere en voorzitter Jozef Allijns zich niet tegen een fusie uitspraken. Bij de meerderheidsaandeelhouders, de familie De Gryse, viel dan weer te vernemen dat er wel contact was geweest met Decuyper, maar dat er geen bod was gedaan. Vóór een officieel bod wordt uitgebracht, probeert de potentiële koper (of zijn vertegenwoordiger) zicht te krijgen op wat er precies te koop is, wat de werkelijke waarde ervan is en wat de vraagprijs is of zou kunnen zijn. Zo vertoont de laatste balans van de cvba Kortrijk Voetbalt, neergelegd op 3 december 2012, aan de activazijde een totaal van 4.983.924 euro (waarvan 351.703 liquide middelen) en aan de passivazijde een eigen vermogen van 817.042 euro, een overgedragen verlies van 480.616 euro en een relatief grote schuldenlast van 3.629.578 euro. Het beeld van een gezond bedrijf is dat niet. Kortrijk is een voetbalclub die erg afhankelijk is van tv-gelden en lucratieve transfers, zoals onlangs nog die merkwaardige van Stefan Mitrovic voor 1,2 miljoen euro naar Europa Leaguefinalist Benfica. Zaterdagochtend was er een samenkomst van de vennootschap voor de statutenwijziging die door Vincent De Gryse was doorgevoerd. Gevraagd naar toelichting verwees hij door naar de persoon die na de Raad van Bestuur het woord zou voeren. "Maar veel nieuws is er niet, want er is niet veel veranderd", wou hij alleen kwijt. "Ik zal op de achtergrond blijven, ik heb gewoon een beetje de neuzen in dezelfde richting geduwd. Zo meteen zullen we ook bespreken wie er interviews gaat geven, want ik wil niet meer dat iedereen op eigen houtje handelt zoals in het verleden." Bestuurder Luc Demeyere mocht nadien praten. "Er is een herschikking en een inkrimping van de RvB om die werkbaarder te maken en ook een verzwaring van de verantwoordelijkheid ervan om de werking van de club te professionaliseren", zei hij. "Nu is statutair bepaald wie waar verantwoordelijk voor is en hoever die verantwoordelijkheid gaat." Concreet: een van de acht bestuurders nam ontslag na het inkijken van de vernieuwde statuten (Stefaan Dewulf) en twee werden niet meer benoemd (Christophe Glorieux en Jean Bouttens). Dat waren drie bestuurders zonder blauwe KBVB-kaart voor financiële medeverantwoordelijkheid. Het directiecomité werd afgeschaft. Er komt één nieuw gezicht in de Raad van Bestuur van de cvba Kortrijk Voetbalt (die voortaan uit twee personen minder bestaat): Lien Haerhout (Stop & Shop), een zakenpartner van Vincent De Gryse. Geconfronteerd met de vraag of zijn aandelen te koop zijn, reageerde De Gryse met een glimlach. "Bent u misschien geïnteresseerd? We zullen dat allemaal wel zien. Nu willen we een beetje interne rust." Degryse is een zakenman, geen voetballiefhebber. Bijna de helft van de aandelen van de cvba Kortrijk Voetbalt kreeg hij in zijn bezit na de dood van zijn broer Jean-Marc op 1 januari 2012. Die aandelen dateren van bij de oprichting van de cvba in 2001, toen KV Kortrijk in derde speelde, en er 25.000 aandelen met een nominale waarde van elk 1 euro werden gecreëerd. Afhankelijk van de actuele kredietwaardigheid van de vennootschap is Kortrijk vandaag een profclub ter waarde van miljoenen euro's waarvan De Gryse nu al 81 procent van de aandelen bezit. Alles wijst erop dat nu hij meer dan vier vijfden van de aandelen bezit hij meer greep wil krijgen op het beleid, het dagelijks bestuur, de geldstromen en dus de handelsbalans. De eerste stap daartoe was zijn toetreding tot de Raad van Bestuur op 1 december 2012, de tweede het dagelijks bestuur naar die RvB toe trekken en daarin plaats maken voor 'zijn mensen'. Het zal niet de laatste stap zijn geweest. DOOR CHRISTIAN VANDENABEELEKortrijk is als club erg afhankelijk van tv-gelden en lucratieve transfers.