De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zo'n 600 edities van Sportleven van zijn website gehaald. Sportleven is het officiële bondsblad, waarin de KBVB onder meer commissieverslagen publiceert, beslissingen omtrent licentiedossiers en uitspraken in geschillen. De verwijderde items zijn de exemplaren die verschenen tussen juni 2004 en december 2015. Aangezien Sportl...

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft zo'n 600 edities van Sportleven van zijn website gehaald. Sportleven is het officiële bondsblad, waarin de KBVB onder meer commissieverslagen publiceert, beslissingen omtrent licentiedossiers en uitspraken in geschillen. De verwijderde items zijn de exemplaren die verschenen tussen juni 2004 en december 2015. Aangezien Sportleven sinds medio 2004 niet meer op papier wordt gedrukt en de digitale exemplaren enkel op de website van de KBVB verschijnen, kunnen geïnteresseerden voortaan dus niet meer vrij snuisteren in die oude edities. Dat is in het nadeel van onder andere clubs en spelers die voor een bondsorgaan moeten verschijnen in het kader van een geschil. Zij konden vroeger hun verdediging spekken door in het openbare archief van Sportleven eerdere, gelijkaardige zaken te zoeken en te lezen welke argumenten en beslissingen daarin op tafel kwamen. 'We namen deze beslissing in overleg met onze data protection officer', zegt KBVB-woordvoerder Pierre Cornez. Hij verklaart het initiatief van de bond door te verwijzen naar de GDPR ( General Data Protection Regulation, nvdr), de nieuwe Europese verordening die sinds 25 mei 2018 moet zorgen voor een betere bescherming van persoonsgegevens. Advocaat Johnny Maeschalck, die in het bondsgebouw erg vaak spelers en clubs bijstaat, maalt er niet om dat er ferm gesnoeid is in het archief van Sportleven. 'Mij geen zorg. De zaken die mij interesseren en van nut kunnen zijn, heb ik telkens gedownload. Zo maakte ik mijn eigen databankje. Maar dat is natuurlijk ook privé', lacht hij. Wie niet zo'n persoonlijk archief heeft en toch een oude bondsbeslissing wil inkijken, kan wel nog een mail sturen naar het betrokken bondsorgaan, zegt Cornez. 'Het document kan dan worden doorgestuurd als we daarvoor het fiat krijgen van de partijen die betrokken waren bij de zaak in kwestie.'