Zo geschiedde dat Lieven Maesschalck, uit Lebbeke, rondtrok in het land om te onderrichten en te prediken. Een grote menigte had zich rondom hem verzameld. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw die al twaalf jaar lang aan vloeiingen leed, en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf, en dat was zo stom nog niet : "Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn." Lieven keerde zich om, en toen hij haar zag sprak hij : "Heb goede moed dochter, uw geloo...

Zo geschiedde dat Lieven Maesschalck, uit Lebbeke, rondtrok in het land om te onderrichten en te prediken. Een grote menigte had zich rondom hem verzameld. Plotseling naderde hem van achteren een vrouw die al twaalf jaar lang aan vloeiingen leed, en raakte de zoom van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf, en dat was zo stom nog niet : "Als ik alleen maar zijn mantel kan aanraken, zal ik al genezen zijn." Lieven keerde zich om, en toen hij haar zag sprak hij : "Heb goede moed dochter, uw geloof heeft u genezen." En vanaf dat ogenblik was ze gezond. Terwijl hij zo sprak naderde hem dan weer een overste die zich voor hem neerwierp en, in de overtuiging van baat het niet dan schaadt het niet, uitriep : "Lieven, mijn dochter is zo juist gestorven, maar kom haar de hand opleggen, dan zal zij weer levend worden." Lieven haastte zich naar het huis van de overste en gebood de fluitspelers en het veel misbaar makende volk : "Gaat heen. Want het meisje is niet gestorven, ze slaapt." Iedereen lachte hem uit, waardoor Lieven gloeiend van colère werd. Hij joeg iedereen weg, stormde het huis binnen, greep haar hand en het meisje stond op. Daarna kwamen er weer twee blinden. Lieven sprak tot hen : "Gelooft gij dat ik de macht heb om u gezond te maken ?" Zij antwoordden : "Zeker, zeker, absoluut. Ge zijt de grootste Lieven. Als ge Museeuw met een kapotte knie Parijs-Roubaix kunt doen winnen, wat zoudt ge ons dan niet terug kunnen doen zien ?" Daarop raakte hij hun ogen aan en zeide : "U geschiede naar uw geloof." En hun ogen gingen open. Lieven vermaande hen op strenge toon : "Zorgt dat niemand dit te weten komt, of ik krijg last met de Orde. Reken maar af bij de Petrus, we kunnen dat zonder factuur doen." Maar eenmaal buiten verbreidden de nu ex-blinden zijn faam in de hele streek, zodat hij de volgende dag al twee cameraploegen van het Hart van Vlaanderen, en zeventien van de openbare omroep in zijn zog had. Toen verscheen voor hem een stomme die door de duivel bezeten was. Zodra Lieven de duivel had uitgedreven begon de stomme te spreken : "Dit is Koppen, goedenavond." Enzovoort enzovoort. Er bleef in het hele land geen zieke of gebrekkige meer over. Waardoor Lieven het Artsensyndicaat van dokter Moens en Wauthier Robbyns van de Vereniging van Belgische Verzekeraars op zijn dak kreeg. En toen kwam een afgevaardigde van de Orde van Geneesheren naar Petrus en zei : "Betaalt uw Meester de verschuldigde didrachmen ?" Dat was niet het geval. Hierna werd Lieven geschorst en kreeg hij zeven maanden voorwaardelijk.