André Antoine (cdH), minister van Sport van de Franstalige gemeenschap, heeft bij de commissie- Thans een doorlichting besteld en wil op basis van haar verslag een politieke strategie bepalen. Kan de Waalse politiek het voetbal redden?
...

André Antoine (cdH), minister van Sport van de Franstalige gemeenschap, heeft bij de commissie- Thans een doorlichting besteld en wil op basis van haar verslag een politieke strategie bepalen. Kan de Waalse politiek het voetbal redden? Stéphane Pauwels: "Ik ben vooral bang dat het een politieke zaak gaat worden. Dat deze ingreep bedoeld is, vanuit politieke hoek, om de centen te verdelen. Objectief of via vriendjespolitiek? Alle experts komen alvast uit dezelfde politieke hoek. Gaan zij de subsidies verdelen aan hen die ze goed kennen? We moeten Wallonië depolitiseren, en zeker de sport. Ik vind het ook vreemd dat er in de groep van experts amper ex-voetballers zitten. Genre Teklak, Bettango, Siquet, jongens die recent nog in Wallonië voetbalden. Ik wil geen afbreuk doen aan de carrière van Benoît Thans, maar Thans alleen is toch wat mager. Verder vind ik het ook vreemd dat er nog nooit een rondetafel is geweest met alle betrokkenen. Dit is een initiatief van de minister van Sport, maar opleiding - volgens mij de enige manier om uit de impasse te raken - is ook een zaak van Onderwijs. Bovendien moet ook de voetbalbond zijn rol spelen." Jean-Louis Donnay: "Kan de politiek het voetbal redden? Persoonlijk ben ik blij dat het WK in 2018 niet naar België komt. Ik vreesde dat in het andere geval een groot deel van het beschikbare budget naar megalomane bouwprojecten zou gaan in plaats van naar opleiding. Stadions van 40.000 plaatsen hebben wij echt niet nodig. Uit de crisis kun je raken als je de opleiding aanpakt, daar ben ik het mee eens. Dat kan via subsidies, maar dan wel op voorwaarde dat de criteria duidelijk zijn vastgelegd. En niet - en daar ben ik in Wallonië altijd een beetje bang voor - op basis van een politieke kleur. Sport moet je inderdaad depolitiseren, ik denk dat de commissie-Thans daar een sterk ethisch besef aan de dag moet leggen. André Antoine krijgt veel kritiek in Wallonië. Ik ben om te beginnen al benieuwd waar hij het geld vandaan gaat halen om zijn project te ontwikkelen. Hij heeft altijd gezegd dat het niet van de andere federaties zal komen. Vanwaar dan wel? Ik mis ook lijn, continuïteit. Een van zijn voorgangers als minister, Claude Eerdekens (PS), heeft voordien al geld ter beschikking gesteld van clubs voor opleiders. Wat is daarvan gekomen? Daarna is Michel Daerden (PS) gekomen, die alles van tafel heeft geveegd en de sportcheque introduceerde. Nu is die weer weg en wil Antoine weer een heel andere politiek. Zal hij over twee jaar nog minister van Sport zijn? Voor mij is het tijd dat de Waalse voetbalvleugel de zaak in handen neemt. Ik heb altijd gezegd dat de splitsing geen slechte zaak is. Je neemt beter zelf de zaken in handen dan slachtoffer te zijn van de grillen van comités die voor tachtig procent worden gerund door Vlamingen. Aan de Franstalige liga om een eigen politiek te ontwikkelen."