Veel inkt werd reeds verspild aan verhalen over geld en sport. Ikzelf ben ook schuldig, dat besef ik maar al te goed. En toch is het laatste woord er nog niet over gezegd.
...

Veel inkt werd reeds verspild aan verhalen over geld en sport. Ikzelf ben ook schuldig, dat besef ik maar al te goed. En toch is het laatste woord er nog niet over gezegd. In de alledaagse maatschappij wordt een status toegekend aan een persoon op basis van geld. Zo zal iemand met een hoger salaris, meestal rijdend in een duurdere wagen, een hoger aanzien genieten en dus hoger staan op onze maatschappelijke ladder. Nochtans is elk beroep onmisbaar. Neem nu de vuilnismannen: wanneer ze niet zouden werken, zouden onze straten met vuil overspoeld worden en ziektes zoals de pest misschien terugkeren. Ook zonder een poetsvrouw kan een chirurg niet aan de slag in het operatiekwartier. Kunnen we de relatie tussen geld en prestatie doortrekken naar de sportwereld? Wel, deze vraag blijft natuurlijk gevoelig en voor interpretatie vatbaar. Zo kwam deze week in het nieuws dat het premiestelsel van de Rode Duivels herzien wordt. Nu krijgen ze bij een toernooideelname 60 procent van de inkomsten van de bond om onderling te verdelen. Dat stelsel stamt nog uit de tijd dat Steven Martens CEO van de Belgische voetbalbond was. Bart Verhaeghe en co willen dit omzetten naar een systeem met een vast bedrag. Bij toernooiwinst zou elke Rode Duivel ongeveer 600.000 euro opstrijken. In het huidige systeem verdient ieder zo'n slordige 100.000 euro meer. In vergelijking met hun salaris van tientallen miljoenen per jaar is dit slechts een kleine inlevering. En toch zulke discussies. Haaks op de monsterbedragen in het voetbal staat onze olympische trots Nafi Thiam. Zoals iedereen wel weet, zijn de tienkampers bij de mannen en zevenkampsters bij de vrouwen de meest complete atleten op aarde. Ashton Eaton, olympisch kampioen tienkamp 2012 en 2016, tweette na de zevenkamp in Götzis: 'Er bestaat een goeie kans, en dat is altijd zo geweest, dat de beste atleet ter wereld een vrouw is.' Bijzonder mooie tweet en een krachtige boodschap. Hij doelde op Thiam, die net goud had behaald, maar vooral de overschrijding van de magische 7000 puntengrens was de aanleiding. De 22-jarige Belgische is een absoluut toptalent en is nog niet aan haar hoogtepunt. Een evenaring of overschrijding van het record van 7291 punten zal de komende jaren zeker volgen. Wat hield Thiam over aan haar machtige prestatie in Götzis? Wel, ze kreeg 11.000 euro winstpremie plus een bonus van 3000 euro voor haar drie meetingrecords. De winstpremie bedroeg liefst 4000 minder dan haar mannelijke tegenhanger Damian Warner. Ook hier is emancipatie nog geen gekend begrip. Zonde... Wat kunnen of mogen we nu concluderen? Ten eerste staat geld dus niet in relatie tot de sportprestatie, want de prestatie van Nafi Thiam is allesbehalve lager in te schatten dan die van voetballers. Ten tweede zijn de premies voor mannen en vrouwen nog steeds niet gelijkgetrokken. Ik hoop dat mijn kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen de dag zullen meemaken waarop alle vrouwelijke sporters evenveel of zelfs meer verdienen dan hun mannelijke collega's. Stel u het beeld voor dat de Red Flames meer verdienen dan de Rode Duivels: de wereld op z'n kop! Al uw reacties en sportgerelateerde zoekertjes zijn welkom bij Sport/Voetbalmagazine, Raketstraat 50 bus 5, 1130 Brussel of via e-mail : sportmagazine@roularta.be. De redactie behoudt zich het recht voor teksten in te korten of te weigeren. De schrijver moet zijn naam en woonplaats vermelden. Wencke Hublou, Winksele