Klanten en partners moet je koesteren. Antwerp doet dat. Donderdag werden de businesspartners uitgenodigd op de Bosuil, voor een drink, een hapje en wat toelichting bij de voorbije mercato. Algemeen manager Sven Jaecques gaf die graag, vooraleer zich opnieuw in de bureaus en loges op de vierde verdieping terug te trekken. Daar gonsde het van bedrijvigheid. Dossiers die twee, drie maanden wat naar de achtergrond verschoven, werden weer aangezwengeld. Buiten heeft de regen het stof van de alweer aan de gang zijnde verbouwingen - de voorbije dagen ging tribune 4 plat -, geblust.
...