In de oorspronkelijke Nederlandstalige tekst heb ik letterlijk geschreven: 'Als vaste klant in de T3, waar de harde kern plaats- neemt, heb ik Silvio Proto met de meest originele scheldwoorden bedacht.' (lacht)

Spijtig genoeg werd deze zin verkeerdelijk vertaald naar het Frans. De formulering die in de Franstalige versie van het blad staat - 'J'ai souvent insulté Silvio Proto' - komt dus niet overeen met de realiteit. De passage werd tot mijn spijt en buiten mijn medeweten aangepast en opgeklopt. Ik kan dus begrijpen dat Christian Kabasele niet gediend is met deze vervorming van de feiten.

Ik kan hierbij wel bevestigen dat de naam van Silvio Proto gevallen is tijdens het gesprek en dat er ook sprake is geweest van creatieve scheldwoorden richting de oud-doelman van Anderlecht.

Jammer dat een zin een volledig en leuk interview van vijf pagina's moet overschaduwen.

Tot slot kan ik bevestigen dat de bewuste passage over Silvio Proto op band staat en dat ik dus niets te verbergen heb.

Alain Eliasy

In de oorspronkelijke Nederlandstalige tekst heb ik letterlijk geschreven: 'Als vaste klant in de T3, waar de harde kern plaats- neemt, heb ik Silvio Proto met de meest originele scheldwoorden bedacht.' (lacht)Spijtig genoeg werd deze zin verkeerdelijk vertaald naar het Frans. De formulering die in de Franstalige versie van het blad staat - 'J'ai souvent insulté Silvio Proto' - komt dus niet overeen met de realiteit. De passage werd tot mijn spijt en buiten mijn medeweten aangepast en opgeklopt. Ik kan dus begrijpen dat Christian Kabasele niet gediend is met deze vervorming van de feiten. Ik kan hierbij wel bevestigen dat de naam van Silvio Proto gevallen is tijdens het gesprek en dat er ook sprake is geweest van creatieve scheldwoorden richting de oud-doelman van Anderlecht. Jammer dat een zin een volledig en leuk interview van vijf pagina's moet overschaduwen. Tot slot kan ik bevestigen dat de bewuste passage over Silvio Proto op band staat en dat ik dus niets te verbergen heb. Alain Eliasy