Bob Browaeys, sporttechnisch coördinator van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), pleitte vorige week in Sport/Voetbalmagazine voor meer dan twee uur LO per week op de basisschool. De overheid subsidieert de topsportfederaties en verwacht dat ze topsporters afleveren, "maar de overheid is zelf mee verantwoordelijk voor de bewegingsarmoede bij onze jeugd", concludeerde hij onder meer. "Hoeveel uren LO zijn er per week in het basisonderwijs voorzien? Twee? Dat is dramatisch. (...) Ik ben ervan overtuigd dat wij met één uur per dag al meer medailles zouden behalen, zelfs zónder topsportscholen!"

Waarom nog altijd zo weinig sport in het basisonderwijs? Komt daar in de toekomst verandering in? Navraag op het kabinet van minister Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) levert een reactie op van kabinetschef Koen Pelleriaux.

"Er is mij eigenlijk geen onderzoek bekend dat het aantal medailles relateert aan het aantal uren sport tijdens de schooluren", laat hij weten. Overigens, zo stelt Pelleriaux, legt in het basisonderwijs de overheid wel de eindtermen vast, maar niet het aantal uren LO.

Volgens hem is er niemand bereid een uur van een ander vak in te leveren en kost de uitbreiding van het lesrooster met een uur te veel geld.

Voeding

"Om een idee te geven: het basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap kost (begroting 2010) ruim 3,5 miljard euro per jaar voor 28 lesuren per week. Een 'uurtje meer' kost dus grofweg 1/28 van 3,5 miljard. Dat is 125 miljoen per jaar. We hebben dan drie uur LO per week in plaats van twee. In alle eerlijkheid: mocht ik kunnen beschikken over 125 miljoen om te investeren in het basisonderwijs, ik zou er geen extra uur LO mee kopen."

Hij vraagt ook naar de evidentie van die bewegingsarmoede. "Allerlei mensen zeggen dat wel, maar is daar ook een splinter bewijs van? We weten dat de gemiddelde body mass index wat slechter wordt, maar dat lijkt veel meer met voeding dan met beweging te maken te hebben. Ik ken eigenlijk geen evidentie die aantoont dat we lijden aan bewegingsarmoede." (CV)

Bob Browaeys, sporttechnisch coördinator van de Voetbalfederatie Vlaanderen (VFV), pleitte vorige week in Sport/Voetbalmagazine voor meer dan twee uur LO per week op de basisschool. De overheid subsidieert de topsportfederaties en verwacht dat ze topsporters afleveren, "maar de overheid is zelf mee verantwoordelijk voor de bewegingsarmoede bij onze jeugd", concludeerde hij onder meer. "Hoeveel uren LO zijn er per week in het basisonderwijs voorzien? Twee? Dat is dramatisch. (...) Ik ben ervan overtuigd dat wij met één uur per dag al meer medailles zouden behalen, zelfs zónder topsportscholen!" Waarom nog altijd zo weinig sport in het basisonderwijs? Komt daar in de toekomst verandering in? Navraag op het kabinet van minister Pascal Smet (Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel) levert een reactie op van kabinetschef Koen Pelleriaux. "Er is mij eigenlijk geen onderzoek bekend dat het aantal medailles relateert aan het aantal uren sport tijdens de schooluren", laat hij weten. Overigens, zo stelt Pelleriaux, legt in het basisonderwijs de overheid wel de eindtermen vast, maar niet het aantal uren LO. Volgens hem is er niemand bereid een uur van een ander vak in te leveren en kost de uitbreiding van het lesrooster met een uur te veel geld. Voeding "Om een idee te geven: het basisonderwijs van de Vlaamse Gemeenschap kost (begroting 2010) ruim 3,5 miljard euro per jaar voor 28 lesuren per week. Een 'uurtje meer' kost dus grofweg 1/28 van 3,5 miljard. Dat is 125 miljoen per jaar. We hebben dan drie uur LO per week in plaats van twee. In alle eerlijkheid: mocht ik kunnen beschikken over 125 miljoen om te investeren in het basisonderwijs, ik zou er geen extra uur LO mee kopen." Hij vraagt ook naar de evidentie van die bewegingsarmoede. "Allerlei mensen zeggen dat wel, maar is daar ook een splinter bewijs van? We weten dat de gemiddelde body mass index wat slechter wordt, maar dat lijkt veel meer met voeding dan met beweging te maken te hebben. Ik ken eigenlijk geen evidentie die aantoont dat we lijden aan bewegingsarmoede." (CV)