De na­ti­o­na­le ploeg zorg­de vorig jaar voor een in­kom­sten­stroom van ruim 18 mil­joen euro. De bond zag zijn jaar­lijk­se omzet stij­gen tot 44 mil­joen euro, bijna de helft meer dan vijf jaar ge­le­den. De KBVB wist vorig jaar voor­al extra mid­de­len te puren uit de ver­koop van tic­kets voor de thuis­wed­strij­den. De op­brengst ver­vijf­vou­dig­de tot 8 mil­joen euro. Ook het bud­get uit spon­so­ring, met grote be­drij­ven zoals Belga­com, ING, AB InBev of BMW, steeg in de laat­ste vijf jaar met 38 pro­cent tot 6,5 mil­joen euro. Vorig jaar werd bijna 12 mil­joen euro uit­ge­ge­ven aan de wer­king en pro­mo­tie rond de Rode Dui­vels. Dat is 130 pro­cent meer dan vijf jaar ge­le­den. Het geld dat aan de na­ti­o­na­le voet­bal­com­pe­ti­tie werd be­steed, be­droeg 30 mil­joen euro en steeg slechts met 19 pro­cent. Vorig sei­zoen sloot de voet­bal­bond af met een po­si­tief saldo van 2 mil­joen euro, aldus een voorpublicatie op de website van De Tijd. (Belga)

De na­ti­o­na­le ploeg zorg­de vorig jaar voor een in­kom­sten­stroom van ruim 18 mil­joen euro. De bond zag zijn jaar­lijk­se omzet stij­gen tot 44 mil­joen euro, bijna de helft meer dan vijf jaar ge­le­den. De KBVB wist vorig jaar voor­al extra mid­de­len te puren uit de ver­koop van tic­kets voor de thuis­wed­strij­den. De op­brengst ver­vijf­vou­dig­de tot 8 mil­joen euro. Ook het bud­get uit spon­so­ring, met grote be­drij­ven zoals Belga­com, ING, AB InBev of BMW, steeg in de laat­ste vijf jaar met 38 pro­cent tot 6,5 mil­joen euro. Vorig jaar werd bijna 12 mil­joen euro uit­ge­ge­ven aan de wer­king en pro­mo­tie rond de Rode Dui­vels. Dat is 130 pro­cent meer dan vijf jaar ge­le­den. Het geld dat aan de na­ti­o­na­le voet­bal­com­pe­ti­tie werd be­steed, be­droeg 30 mil­joen euro en steeg slechts met 19 pro­cent. Vorig sei­zoen sloot de voet­bal­bond af met een po­si­tief saldo van 2 mil­joen euro, aldus een voorpublicatie op de website van De Tijd. (Belga)