Alles over Olympiasite

De stad Brugge heeft Cercle Brugge officieel schriftelijke garanties gegeven in het stadiondossier. Daartoe ondertekenden de stad en de voetbalvereniging een kaderovereenkomst. Daarin staat dat Cercle Brugge altijd over de nodige infrastructuur zal beschikken.