Welk gevoel overheerste bij jou toen je het nieuws vernam?
...