Concreet wil de federatie de jonge atleten mentaal assertiever en weerbaarder maken. Verder bekijkt ze of ze een laagdrempelig aanspreekpunt ter beschikking kan stellen van atleten. "Met een laagdrempelige aanpak wil de federatie nog sneller kunnen inspelen op de signalen van het werkveld", klinkt het. "Tegelijkertijd wil de VJF ook verder met haar externe partners en andere actoren binnen de sportwereld pleiten voor accurate acties die kunnen bijdragen tot het beoogde sportklimaat."

De Judofederatie, die de "rotte appels" uit haar werking wil weren, wijst erop dat ze de afgelopen jaren al verschillende initiatieven heeft genomen rond grensoverschrijdend gedrag in samenwerking met het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES). Daarnaast heeft ze met de Tuchtcommissie al jaren een objectief en onafhankelijk orgaan bij wie de leden klachten kunnen indienen.

De federatie roept de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag dan ook op om problemen steeds kenbaar te maken, zodat ze maatregelen kan nemen.

De VJF stelt tot slot dat de verklaringen van slachtoffers "betrekking hebben op verschillende personen binnen en buiten onze werking, en niet enkel op één persoon die nog actief is binnen onze werking". Ze verwijst zo naar berichten in de media over topcoach D.B. naar aanleiding van getuigenissen van Ann Simons en Nikki Heylen. "De feiten waarover Ann Simons spreekt zijn in 2006 besproken in overleg met alle betrokken partijen, inclusief het BOIC", klinkt het nog. "De raad van bestuur wenst betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen alvorens verdere acties te ondernemen."

Concreet wil de federatie de jonge atleten mentaal assertiever en weerbaarder maken. Verder bekijkt ze of ze een laagdrempelig aanspreekpunt ter beschikking kan stellen van atleten. "Met een laagdrempelige aanpak wil de federatie nog sneller kunnen inspelen op de signalen van het werkveld", klinkt het. "Tegelijkertijd wil de VJF ook verder met haar externe partners en andere actoren binnen de sportwereld pleiten voor accurate acties die kunnen bijdragen tot het beoogde sportklimaat." De Judofederatie, die de "rotte appels" uit haar werking wil weren, wijst erop dat ze de afgelopen jaren al verschillende initiatieven heeft genomen rond grensoverschrijdend gedrag in samenwerking met het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES). Daarnaast heeft ze met de Tuchtcommissie al jaren een objectief en onafhankelijk orgaan bij wie de leden klachten kunnen indienen. De federatie roept de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag dan ook op om problemen steeds kenbaar te maken, zodat ze maatregelen kan nemen. De VJF stelt tot slot dat de verklaringen van slachtoffers "betrekking hebben op verschillende personen binnen en buiten onze werking, en niet enkel op één persoon die nog actief is binnen onze werking". Ze verwijst zo naar berichten in de media over topcoach D.B. naar aanleiding van getuigenissen van Ann Simons en Nikki Heylen. "De feiten waarover Ann Simons spreekt zijn in 2006 besproken in overleg met alle betrokken partijen, inclusief het BOIC", klinkt het nog. "De raad van bestuur wenst betrokken partijen opnieuw rond de tafel brengen alvorens verdere acties te ondernemen."