Het nieuwe voetbalstadion in Brugge zal er niet meteen staan. De auditeur bij de raad van state adviseert op klacht van Groen!-Brugge, -Oostkamp, en -Zedelgem om de beslissing van de Vlaamse regering ter zake te schorsen. Op 16 september wordt de zaak bepleit.

Al vijf jaar worden in Brugge plannen gesmeed om een nieuw voetbalstadion met 44.000 zitplaatsen te bouwen. Aanvankelijk was dit een plan van Club Brugge alleen, later voor beide Brugse voetbalverenigingen. De Vlaamse regering duidde uiteindelijk vorig jaar het Chartreusegebied aan als locatie voor dit nieuwe stadion.

Er volgden een stortvloed van klachten bij de raad van state van gemeenten als Zedelgem en Oostkamp, maar ook van actiegroepen als De Witte Pion in Loppem, de vzw Groen, en drie afdelingen van de partij Groen!.

Onvoldoende onderbouwd

De auditeur bij de raad van state is nu de bezwaren van Groen! gevolgd en adviseert het hof de beslissing van de Vlaamse regering te schorsen. Volgens de auditeur zijn de redenen om te kiezen voor een nieuw stadion boven de uitbouw van het Jan Breydelstadion onvoldoende onderbouwd.

"De auditeur spreekt ook van schending van het rechtszekerheidsbeginsel. Door alle zaken inzake mobiliteit door te schuiven naar een latere fase, werd blijk gegeven van onzorgvuldigheid," zegt de advocate van Groen!, Marleen Ryelandt.

"Onherstelbare schade"

"In het advies staat ook dat bij de keuze geopteerd werd voor de minst gunstige locatie inzake waterbeleid. Ook de omwonenden zouden onherstelbare schade ondervinden van die inplanting," zegt Marleen Ruelandt nog.

De Brugse schepen van ruimtelijke ordening, Mercedes Van Volcem (Open VLD), had problemen verwacht. "De Vlaamse overheid zal haar huiswerk opnieuw moeten doen. Minister Muytters zal een nieuw plan MER en nieuw project moeten maken. Nochtans, we hadden de ruimte, Club zocht de centen en de stad had zich geëngageerd om in dit project mee te stappen. Als de raad van state de auditeur volgt, en die kans is groot, betekent dit een uitstel van minstens twee jaar in dit
dossier," zegt de schepen nog. (Belga/SD)

Het nieuwe voetbalstadion in Brugge zal er niet meteen staan. De auditeur bij de raad van state adviseert op klacht van Groen!-Brugge, -Oostkamp, en -Zedelgem om de beslissing van de Vlaamse regering ter zake te schorsen. Op 16 september wordt de zaak bepleit. Al vijf jaar worden in Brugge plannen gesmeed om een nieuw voetbalstadion met 44.000 zitplaatsen te bouwen. Aanvankelijk was dit een plan van Club Brugge alleen, later voor beide Brugse voetbalverenigingen. De Vlaamse regering duidde uiteindelijk vorig jaar het Chartreusegebied aan als locatie voor dit nieuwe stadion. Er volgden een stortvloed van klachten bij de raad van state van gemeenten als Zedelgem en Oostkamp, maar ook van actiegroepen als De Witte Pion in Loppem, de vzw Groen, en drie afdelingen van de partij Groen!. Onvoldoende onderbouwdDe auditeur bij de raad van state is nu de bezwaren van Groen! gevolgd en adviseert het hof de beslissing van de Vlaamse regering te schorsen. Volgens de auditeur zijn de redenen om te kiezen voor een nieuw stadion boven de uitbouw van het Jan Breydelstadion onvoldoende onderbouwd. "De auditeur spreekt ook van schending van het rechtszekerheidsbeginsel. Door alle zaken inzake mobiliteit door te schuiven naar een latere fase, werd blijk gegeven van onzorgvuldigheid," zegt de advocate van Groen!, Marleen Ryelandt. "Onherstelbare schade""In het advies staat ook dat bij de keuze geopteerd werd voor de minst gunstige locatie inzake waterbeleid. Ook de omwonenden zouden onherstelbare schade ondervinden van die inplanting," zegt Marleen Ruelandt nog. De Brugse schepen van ruimtelijke ordening, Mercedes Van Volcem (Open VLD), had problemen verwacht. "De Vlaamse overheid zal haar huiswerk opnieuw moeten doen. Minister Muytters zal een nieuw plan MER en nieuw project moeten maken. Nochtans, we hadden de ruimte, Club zocht de centen en de stad had zich geëngageerd om in dit project mee te stappen. Als de raad van state de auditeur volgt, en die kans is groot, betekent dit een uitstel van minstens twee jaar in dit dossier," zegt de schepen nog. (Belga/SD)