Beelden van een verzamelde menigte in de tribune van een voetbalstadion in Beiroet staan naast kiekjes van een grot en twee vrienden op reis. In de eerste zaal van de tentoonstelling 'Voetbal en de Arabische wereld' vertelt een fotoalbum het wedervaren van een delegatie voetballers die in de jaren dertig van de vorige eeuw naar Libanon en Syrië trokken voor een toernooi. De toeristische foto's vormen een van de oudste visuele sporen van het voetbal in de Arabische wereld. De intrede van koning voetbal in het Nabije Oosten dateert al van een halve eeuw eerder, toen kolonialen, soldaten en Britse functionarissen Egyptische studenten overtuigden om een balletje te trappen.
...