De Raad van State (RvS) schorst het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat betrekking heeft op de inplanting van het nieuwe stadion voor Club en Cercle Brugge op de Chartreuse-site, omdat de Vlaamse regering bij de keuze onvoldoende rekening heeft gehouden met het milieueffectenrapport (MER).

Volgens de RvS heeft de Vlaamse regering van bij de start van het besluitvormingsproces "uitsluitend gestuurd naar een inplanting van het stadion en het 'flankerend programma' op de Chartreuse-site en langs de Oostkampse Baan".

Nochtans kwam die locatie in het MER uit de bus als "de site met de meeste ongunstige gevolgen voor het leefmilieu". De regering had dus onmiddellijk alle sites moeten vergelijken en moeten motiveren waarom ze de Chartreuse-site verkoos.

"Het volstond niet om op het einde van de procedure (...) een aantal milderende maatregelen op te leggen en alsnog een aantal argumenten voor de locatiekeuze te formuleren", besluit nog de RvS.

Het GRUP wordt dan ook geschorst voor twee deelgebieden. De overige 22 deelgebieden uit het plan "afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge" blijven wel overeind. (Belga/KVDA)

De Raad van State (RvS) schorst het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) dat betrekking heeft op de inplanting van het nieuwe stadion voor Club en Cercle Brugge op de Chartreuse-site, omdat de Vlaamse regering bij de keuze onvoldoende rekening heeft gehouden met het milieueffectenrapport (MER). Volgens de RvS heeft de Vlaamse regering van bij de start van het besluitvormingsproces "uitsluitend gestuurd naar een inplanting van het stadion en het 'flankerend programma' op de Chartreuse-site en langs de Oostkampse Baan".Nochtans kwam die locatie in het MER uit de bus als "de site met de meeste ongunstige gevolgen voor het leefmilieu". De regering had dus onmiddellijk alle sites moeten vergelijken en moeten motiveren waarom ze de Chartreuse-site verkoos. "Het volstond niet om op het einde van de procedure (...) een aantal milderende maatregelen op te leggen en alsnog een aantal argumenten voor de locatiekeuze te formuleren", besluit nog de RvS.Het GRUP wordt dan ook geschorst voor twee deelgebieden. De overige 22 deelgebieden uit het plan "afbakening regionaal stedelijk gebied Brugge" blijven wel overeind. (Belga/KVDA)