'Iedereen is het er over eens dat een grondige hervorming van de structuren en de regelgeving rond het Belgisch voetbal zich opdringt. Het wordt hoog tijd dat de voetballiefhebber terug kan vertrouwen dat de sport eerlijk en correct verloopt zonder manipulaties en financiële excessen', openen Maus en Dhont.

Hun voorstellen moeten leiden tot een betere reglementering van het voetbal, met meer overheidscontrole, meer financiële transparantie en meer (para)fiscale rechtszekerheid.

Wettelijk kader voor sportmakelaars

De federale overheid dient volgens de auteurs een wettelijk kader te creëren om het statuut van sportmakelaar te regelen, mét een Beroepsinstituut van Sportmakelaars, dat sancties kan uitspreken, en een deontologische code die bij Koninklijk Besluit wordt opgelegd.

Maus en Dhont pleiten in dit verband om te werken met derdenrekeningen, verplichte vermelding van gegevens bij elke communicatie, een verbod voor de sportmakelaar om een vergoeding te ontvangen wanneer hij een speler vertegenwoordigt die jonger is dan 16 jaar, enzovoort.

'Het wettelijk beperken van de erelonen van sportmakelaars lijkt juridisch niet mogelijk, het beleid kan wel transparantie eisen over de toe te passen makelaarsvergoedingen. Binnen de deontologische code kan voorzien worden in marktconforme richtlijntarieven. Zo wordt in Duitsland bijvoorbeeld gewerkt met een vorktarief bij transfers tussen 8 en 12 procent.'

Onafhankelijke controle

Centraal staat verder de invoering van een Clearing House-systeem. 'Elke sportfederatie moet een onafhankelijk controle-orgaan installeren, dat toezicht moet uitoefenen op de toekenning van licenties aan de professionele sportclubs, alsook op de in- en uitgaande transfers van de sportclubs.'

Preventie

Naast het professionaliseren van de disciplinaire instanties binnen de sportfederaties, zoomen de auteurs in op de invoering van preventieve maatregelen tegen fraude. Professionele sportclubs, sportmakelaars en het Clearing House zouden, net als banken of advocaten, dubieuze transacties verplicht moeten melden aan de witwascel. 'De ervaring met de banksector heeft aangetoond dat dit een sterk preventief effect heeft'.

(Para)Fiscale voordelen aanpassen

Volgens Maus en Dhont is het ook hoog tijd om het huidig systeem van fiscale en parafiscale voordelen aan te passen. 'Het afschaffen van deze voordelen - hetgeen door sommige politici wordt gevraagd - lijkt geen verstandige beslissing te zijn. Het maatschappelijk belang van de sport moet door iedereen worden aanvaard, zodat (para)fiscale overheidssteun enigszins te verantwoorden valt.'

Het aanpassen van de (para)fiscale gunstregimes aan de Europese vereisten 'zal in concreto betekenen dat sportclubs de genoten fiscale en parafiscale overheidssteun zullen moeten aanwenden om te investeren in ofwel de opleiding van jonge beloftevolle sporters, ofwel de infrastructuur, ofwel in beiden'.

Competitiehervorming

Om corruptie, omkoping en matchfixing te bestrijden, wordt een hervorming van het competitiemodel geopperd. 'Sportief degraderen naar een lagere reeks moet minder zware financiële implicaties hebben voor de desbetreffende clubs. Dat kan of door een nieuw systeem met een grotere afdeling 1A waar meerdere clubs kunnen degraderen naar afdeling 1B (en dus ook meer stijgers naar afdeling 1A) of zelfs een bredere competitie waar alle profclubs in één divisie kunnen starten.'

'Iedereen is het er over eens dat een grondige hervorming van de structuren en de regelgeving rond het Belgisch voetbal zich opdringt. Het wordt hoog tijd dat de voetballiefhebber terug kan vertrouwen dat de sport eerlijk en correct verloopt zonder manipulaties en financiële excessen', openen Maus en Dhont. Hun voorstellen moeten leiden tot een betere reglementering van het voetbal, met meer overheidscontrole, meer financiële transparantie en meer (para)fiscale rechtszekerheid. De federale overheid dient volgens de auteurs een wettelijk kader te creëren om het statuut van sportmakelaar te regelen, mét een Beroepsinstituut van Sportmakelaars, dat sancties kan uitspreken, en een deontologische code die bij Koninklijk Besluit wordt opgelegd. Maus en Dhont pleiten in dit verband om te werken met derdenrekeningen, verplichte vermelding van gegevens bij elke communicatie, een verbod voor de sportmakelaar om een vergoeding te ontvangen wanneer hij een speler vertegenwoordigt die jonger is dan 16 jaar, enzovoort. 'Het wettelijk beperken van de erelonen van sportmakelaars lijkt juridisch niet mogelijk, het beleid kan wel transparantie eisen over de toe te passen makelaarsvergoedingen. Binnen de deontologische code kan voorzien worden in marktconforme richtlijntarieven. Zo wordt in Duitsland bijvoorbeeld gewerkt met een vorktarief bij transfers tussen 8 en 12 procent.' Centraal staat verder de invoering van een Clearing House-systeem. 'Elke sportfederatie moet een onafhankelijk controle-orgaan installeren, dat toezicht moet uitoefenen op de toekenning van licenties aan de professionele sportclubs, alsook op de in- en uitgaande transfers van de sportclubs.' Naast het professionaliseren van de disciplinaire instanties binnen de sportfederaties, zoomen de auteurs in op de invoering van preventieve maatregelen tegen fraude. Professionele sportclubs, sportmakelaars en het Clearing House zouden, net als banken of advocaten, dubieuze transacties verplicht moeten melden aan de witwascel. 'De ervaring met de banksector heeft aangetoond dat dit een sterk preventief effect heeft'. Volgens Maus en Dhont is het ook hoog tijd om het huidig systeem van fiscale en parafiscale voordelen aan te passen. 'Het afschaffen van deze voordelen - hetgeen door sommige politici wordt gevraagd - lijkt geen verstandige beslissing te zijn. Het maatschappelijk belang van de sport moet door iedereen worden aanvaard, zodat (para)fiscale overheidssteun enigszins te verantwoorden valt.' Het aanpassen van de (para)fiscale gunstregimes aan de Europese vereisten 'zal in concreto betekenen dat sportclubs de genoten fiscale en parafiscale overheidssteun zullen moeten aanwenden om te investeren in ofwel de opleiding van jonge beloftevolle sporters, ofwel de infrastructuur, ofwel in beiden'. Om corruptie, omkoping en matchfixing te bestrijden, wordt een hervorming van het competitiemodel geopperd. 'Sportief degraderen naar een lagere reeks moet minder zware financiële implicaties hebben voor de desbetreffende clubs. Dat kan of door een nieuw systeem met een grotere afdeling 1A waar meerdere clubs kunnen degraderen naar afdeling 1B (en dus ook meer stijgers naar afdeling 1A) of zelfs een bredere competitie waar alle profclubs in één divisie kunnen starten.'