RSC Anderlecht bevestigt dat het momenteel de plannen van Ghelamco rond de bouw van het Eurostadion bestudeert en dat het binnenkort zijn conclusies zal overmaken aan de bouwheer. De Brusselse club reageert daarmee op het bericht in de krant Het Laatste Nieuws dat een merendeel van de bestuursleden dinsdag op de bestuursraad akkoord ging met een afwijzing van het huidige voorstel.
...

RSC Anderlecht bevestigt dat het momenteel de plannen van Ghelamco rond de bouw van het Eurostadion bestudeert en dat het binnenkort zijn conclusies zal overmaken aan de bouwheer. De Brusselse club reageert daarmee op het bericht in de krant Het Laatste Nieuws dat een merendeel van de bestuursleden dinsdag op de bestuursraad akkoord ging met een afwijzing van het huidige voorstel.Het Eurostadion wordt in de eerste plaats gebouwd voor het EK voetbal in 2020, dat plaatsvindt in 13 gaststeden. Nadien kunnen ook de Rode Duivels er hun thuismatchen spelen, maar het is vooral de bedoeling dat Anderlecht als huurder zijn intrek neemt in het stadion. Paars-wit ondertekende daarover vorig jaar reeds een beginselakkoord, maar sindsdien zitten de onderhandelingen tussen Ghelamco en de club kennelijk in het slop. Volgens Anderlecht zou het Eurostadion te groot worden - er is sprake van 60.000 zitjes, niet genoeg comfort bieden aan de supporters en te veel kantoorruimte bevatten. Ondanks de bemerkingen diende Ghelamco vorige herfst de aanvragen voor de bouw- en milieuvergunning al in. Anderlecht gaf nog geen verdere commentaar op de situatie, maar bevestigt aan Belga dat het de plannen minutieus analyseert. 'RSC Anderlecht bestudeert op dit ogenblik de door Ghelamco eenzijdig ingediende milieueffectenrapport en de bouwaanvraag. Na de grondige analyse zal de club haar conclusies overmaken aan de bouwheer', aldus woordvoerder David Steegen.Gevreesd wordt dus dat Anderlecht zich zal terugtrekken uit het omstreden project. Beslist de club alsnog om van het Eurostadion niet zijn thuisbasis te maken, dan lijkt het draagvlak voor het omstreden stadion voor een groot deel weg te vallen. Enkele weken geleden liet de Brusselse N-VA nog weten te willen afstappen van de plannen rond het Eurostadion als er geen huurder wordt gevonden. 'Als zowel RSC Anderlecht als de KBVB weigert zijn intrek te nemen in het nieuwe stadion, vervalt echt elke reden om het nog te bouwen. Het Eurostadion vervelt daardoor immers in essentie tot een Eurocampus, een kantoor- en parkingproject. Zonder vaste voetbalpartners valt de laatste pijler van het draagvlak weg', zei fractieleider in het Brussels parlement en de Brusselse gemeenteraad Johan Van den Driessche. 'Ik kan me niet inbeelden dat de stad Brussel jaarlijks 3 miljoen euro gaat betalen voor een stadion zonder voetbalploeg.'Lees ook: 'Voor wie wordt het Eurostadion nog gebouwd'Het Eurostadion wordt immers ook geplaagd door de vele klachten tegen de milieu- en bouwvergunning. Al is het een opsteker voor Ghelamco dat het schepencollege van Grimbergen de afschaffing van de buurtweg onder Parking C, de site van het toekomstige stadion, opnieuw op de agenda van de gemeenteraad geplaatst. Eind januari verwierp de gemeenteraad het voorstel tot afschaffing omdat Groen, dat deel uitmaakt van het schepencollege, tegen stemde. Het punt staat op 23 februari opnieuw op de agenda. Zonder afschaffing van de buurtweg kan Ghelamco geen vergunningen krijgen voor de realisatie van het Eurostadion op Parking C. Vorig najaar beval een vrederechter Grimbergen om de deputatie binnen de maand voor te stellen de buurtweg af te schaffen op straffe van een dwangsom van 250 euro per dag (tot een maximum van 25.000 euro). Na de gemeenteraadsbeslissing van eind januari heeft Ghelamco het vonnis betekend, waardoor de dwangsommen binnenkort beginnen te lopen. Ghelamco stelde Grimbergen ook in gebreke voor de schade als gevolg van de vertraging die het project hierdoor oploopt. Brussels schepen Alain Courtois dreigde er inmiddels mee Parking C te sluiten. Volgens Bart Laeremans, fractievoorzitter van oppositiepartij Vernieuwing in de Grimbergse gemeenteraad, werd de buurtweg opnieuw op de agenda gezet 'onder druk van de betekening van het vonnis door Ghelamco'. Dat het college de gemeenteraad voorstelt om haar beslissing van 26 januari te verwerpen, bestempelt Laeremans als 'een plooien voor de chantage van Brussel en Ghelamco'.