Eerder gaf de Licentiecommissie van de voetbalbond rood-wit geen licentie. Opvallend daarbij was dat de Licentiecommissie zich niet uitsprak over de sleutelvraag of op de Bosuil de continuïteit kan gewaarborgd worden. Antwerp zeult veel schulden met zich mee en zit verstrengeld in een overnamekwestie. Patrick Decuyper wil de club in handen krijgen, maar slaagt er niet in om met alle schuldeisers tot een regeling te komen over hun vorderingen.

Ook is onduidelijk tot waar de financiële slagkracht reikt van (de man achter) Decuyper. De Licentiecommissie focuste echter op ontbrekende documenten die losstaan van de continuïteit. De hiaten in de papiermolen wogen zwaar genoeg voor een njet, zei de commissie. Dus hoefde ze zich niet meer uit te spreken over de continuïteit, vond ze. Na het beroep van de club ligt de hete aardappel nu bij het BAS. De ontbrekende documenten zijn toegevoegd, luidt het op de Bosuil; nu is het tijd voor de hoofdbrok rond de continuïteit.

De Mintjens-miljoenen

In dat verband is de onenigheid tussen Decuyper en de familie Mintjens belangrijk. Alle andere schuldeisers stemden ermee in om bij een overname twee derde van hun vordering te laten vallen en de rest niet meteen op te eisen; de familie Mintjens ging daar niet mee akkoord. Zij wil haar hele vordering een jaar bevriezen, om zo ook de continuïteit niet in gevaar te brengen. Maar met de voorwaarden die Mintjens daaraan koppelde, kon Decuyper dan weer niet leven. Zolang er onenigheid blijft en die Mintjens-miljoenen dus opeisbaar zijn, lijkt de continuïteit in gevaar.

Eddy Wauters

Ook Eddy Wauters volgt de kwestie van nabij. Hij bereikte met Decuyper een deal onder opschortende voorwaarden over zijn vordering, maar nu stelt de ex-voorzitter dat dat akkoord vervalt omdat een voorwaarde niet vervuld is: er is geen deal met álle schuldeisers. Ook voor Wauters is het nu vervelend dat niemand kan/wil bevestigen of het klopt dat Decuyper het probleem rond Mintjens denkt op te lossen door de hele vordering af te dekken op een gewaarborgde rekening.

In dat scenario is de vraag of Mintjens nog 'een schuldeiser' mag genoemd worden. Is dat niet zo, dan kán Wauters mogelijk zijn staart niet intrekken en ligt de weg misschien toch open voor een overname door Decuyper en een licentie.

Eerder gaf de Licentiecommissie van de voetbalbond rood-wit geen licentie. Opvallend daarbij was dat de Licentiecommissie zich niet uitsprak over de sleutelvraag of op de Bosuil de continuïteit kan gewaarborgd worden. Antwerp zeult veel schulden met zich mee en zit verstrengeld in een overnamekwestie. Patrick Decuyper wil de club in handen krijgen, maar slaagt er niet in om met alle schuldeisers tot een regeling te komen over hun vorderingen. Ook is onduidelijk tot waar de financiële slagkracht reikt van (de man achter) Decuyper. De Licentiecommissie focuste echter op ontbrekende documenten die losstaan van de continuïteit. De hiaten in de papiermolen wogen zwaar genoeg voor een njet, zei de commissie. Dus hoefde ze zich niet meer uit te spreken over de continuïteit, vond ze. Na het beroep van de club ligt de hete aardappel nu bij het BAS. De ontbrekende documenten zijn toegevoegd, luidt het op de Bosuil; nu is het tijd voor de hoofdbrok rond de continuïteit. In dat verband is de onenigheid tussen Decuyper en de familie Mintjens belangrijk. Alle andere schuldeisers stemden ermee in om bij een overname twee derde van hun vordering te laten vallen en de rest niet meteen op te eisen; de familie Mintjens ging daar niet mee akkoord. Zij wil haar hele vordering een jaar bevriezen, om zo ook de continuïteit niet in gevaar te brengen. Maar met de voorwaarden die Mintjens daaraan koppelde, kon Decuyper dan weer niet leven. Zolang er onenigheid blijft en die Mintjens-miljoenen dus opeisbaar zijn, lijkt de continuïteit in gevaar.Ook Eddy Wauters volgt de kwestie van nabij. Hij bereikte met Decuyper een deal onder opschortende voorwaarden over zijn vordering, maar nu stelt de ex-voorzitter dat dat akkoord vervalt omdat een voorwaarde niet vervuld is: er is geen deal met álle schuldeisers. Ook voor Wauters is het nu vervelend dat niemand kan/wil bevestigen of het klopt dat Decuyper het probleem rond Mintjens denkt op te lossen door de hele vordering af te dekken op een gewaarborgde rekening. In dat scenario is de vraag of Mintjens nog 'een schuldeiser' mag genoemd worden. Is dat niet zo, dan kán Wauters mogelijk zijn staart niet intrekken en ligt de weg misschien toch open voor een overname door Decuyper en een licentie.