De regering kondigde vorige maand een hervorming aan van de fiscale voordelen van sportclubs en beroepssporters. De juridische kaders worden geharmoniseerd en de excessen gaan eruit. Ministers Frank Vandenbroucke en Vincent Van Peteghem kregen de opdracht om in overleg met de sector de modaliteiten van dat akkoord te verfijnen.

'De Belgische topclubs erkennen deze (para)fiscale evolutie, assumeren deze inperking en zijn bereid tot sectorieel overleg om de maatregelen hun doel, met name een vrijwaring van internationale competitiviteit en vooral een incentivering van jeugddoorstroming, te realiseren', klinkt het in een mededeling. 'Wat daarna in de programmawetten verscheen, vooral als het gaat om de beperking van de sectorspecifieke recuperatie bedrijfsvoorheffing, slaat ons met verstomming. We kunnen niet anders dan vaststellen dat er voorstellen worden geformuleerd die volgens de berekeningen in totaliteit zouden kunnen oplopen tot een recurrente impact van 170 miljoen. Dat is per definitie het failliet van de sector.'

'Het spreekt voor zich dat wij op elk moment bereid zijn tot constructief overleg met de bevoegde ministers', luidt het verder. 'Wat nu voorligt echter, is een ondoordachte, contraproductieve en zijn doel missende systematiek waar wij ons niet kunnen bij neerleggen.'

Pro League: 'Rampzalige impact'

De Belgische profclubs hebben woensdag op de raad van bestuur van de Pro League het voorontwerp van het hervormde fiscaal stelsel voor beroepssporters besproken. 'De impact voor onze sector zal rampzalig zijn', klinkt het na afloop in een communiqué.

De impact zal het grootst zijn op de grote clubs, maar ook voor de kleinere profteams is dat een serieuze streep door de rekening. De Pro League waarschuwt voor de gevolgen. 'De elementen uit het voorontwerp van het hervormde fiscale wet die nu weergegeven zijn, zijn bijzonder verontrustend. De impact hiervan zal voor het Belgische professionele voetbal rampzalig zijn', klinkt het in een persbericht. 'Jonge talenten en gevestigde namen zullen niet meer te houden of te halen zijn en het zal voor onze clubs zo goed als onmogelijk zijn om nog Europese prestaties te leveren.'

De Pro League begrijpt dat een aanpassing van het sociale en fiscale regime vanuit maatschappelijk standpunt nodig is. 'Daarom werkten we ook een nota uit die beantwoordt aan de voorgelegde budgettaire krijtlijnen betreffende het sociale regime (30 miljoen euro) en het fiscale statuut (13 miljoen euro)', luidt het. 'De Pro League zet zijn constructief overleg met de overheden en kabinetten verder, met als objectief, binnen een correct sociaal en fiscaal kader, de competitiviteit en kwaliteit van onze competities vrijwaren met respect voor de budgettaire afspraken.'

De regering kondigde vorige maand een hervorming aan van de fiscale voordelen van sportclubs en beroepssporters. De juridische kaders worden geharmoniseerd en de excessen gaan eruit. Ministers Frank Vandenbroucke en Vincent Van Peteghem kregen de opdracht om in overleg met de sector de modaliteiten van dat akkoord te verfijnen. 'De Belgische topclubs erkennen deze (para)fiscale evolutie, assumeren deze inperking en zijn bereid tot sectorieel overleg om de maatregelen hun doel, met name een vrijwaring van internationale competitiviteit en vooral een incentivering van jeugddoorstroming, te realiseren', klinkt het in een mededeling. 'Wat daarna in de programmawetten verscheen, vooral als het gaat om de beperking van de sectorspecifieke recuperatie bedrijfsvoorheffing, slaat ons met verstomming. We kunnen niet anders dan vaststellen dat er voorstellen worden geformuleerd die volgens de berekeningen in totaliteit zouden kunnen oplopen tot een recurrente impact van 170 miljoen. Dat is per definitie het failliet van de sector.' 'Het spreekt voor zich dat wij op elk moment bereid zijn tot constructief overleg met de bevoegde ministers', luidt het verder. 'Wat nu voorligt echter, is een ondoordachte, contraproductieve en zijn doel missende systematiek waar wij ons niet kunnen bij neerleggen.'De Belgische profclubs hebben woensdag op de raad van bestuur van de Pro League het voorontwerp van het hervormde fiscaal stelsel voor beroepssporters besproken. 'De impact voor onze sector zal rampzalig zijn', klinkt het na afloop in een communiqué.De impact zal het grootst zijn op de grote clubs, maar ook voor de kleinere profteams is dat een serieuze streep door de rekening. De Pro League waarschuwt voor de gevolgen. 'De elementen uit het voorontwerp van het hervormde fiscale wet die nu weergegeven zijn, zijn bijzonder verontrustend. De impact hiervan zal voor het Belgische professionele voetbal rampzalig zijn', klinkt het in een persbericht. 'Jonge talenten en gevestigde namen zullen niet meer te houden of te halen zijn en het zal voor onze clubs zo goed als onmogelijk zijn om nog Europese prestaties te leveren.' De Pro League begrijpt dat een aanpassing van het sociale en fiscale regime vanuit maatschappelijk standpunt nodig is. 'Daarom werkten we ook een nota uit die beantwoordt aan de voorgelegde budgettaire krijtlijnen betreffende het sociale regime (30 miljoen euro) en het fiscale statuut (13 miljoen euro)', luidt het. 'De Pro League zet zijn constructief overleg met de overheden en kabinetten verder, met als objectief, binnen een correct sociaal en fiscaal kader, de competitiviteit en kwaliteit van onze competities vrijwaren met respect voor de budgettaire afspraken.'