Hoe zit het met de bouw van het Eurostadion? Dat dossier worstelt zich langzaam maar zeker door het administratieve kluwen. Op de site zelf is op dit moment een archeologisch vooronderzoek bezig. Dat onderzoek lag de voorbije dagen even stil na klachten uit de buurt over lawaai- en trilhinder. Die klacht werd behandeld in kortgeding en door de rechter naar de prullenmand verwezen, zodat het onderzoek verder kan.

De beslissing rond de milieuvergunning ligt nog steeds bij de deputatie van Vlaams-Brabant. Die verlengde begin april de termijn van behandeling van die aanvraag met twee maanden. Vóór 9 juni wordt op dit vlak een uitspraak verwacht. Wat de bouwvergunning betreft, die op 28 maart afgewezen werd door de gemeente Grimbergen: tegen die beslissing werd vorige week beroep aangetekend.

Inmiddels gaan op het Heizelplateau ook de geplande werken rond het NEO-project hun gang. In een derde - en laatste fase - houdt dat een nieuwe plaats in voor de sportinfrastructuur. Vorige week kregen de betrokken sportclubs inzage in de plannen van stad Brussel en wat bleek? De nieuwe atletiekpiste voor Royal Excelsior Brussels komt... op de plaats waar nu het gebouw van de Belgische voetbalbond staat. Die moet met andere woorden opkrassen.

Hallo, KBVB? Pierre Cornez, woordvoerder: 'Die informatie heeft ons ook bereikt. Ik heb direct gevraagd of er al een officiële vraag is geweest vanwege de overheid, maar dat was niet zo.'

De voetbalbond is eigenaar van het gebouw en van een deel van de grond. Een ander deel, waar nu werknemers hun auto parkeren, is eigendom van de overheid. De parking kan men om die reden nooit volledig afsluiten, wat af en toe voor overlast en wildparkeren zorgt.

Nu is dat NEO-project nog ver weg, ergens voorbij 2020. Is er eventueel in het nieuwe Eurostadion kantoorruimte voorzien voor de voetbalbond? Cornez: 'Ik heb nog niks gehoord van een verhuisdossier. Als de vraag van de overheid concreet wordt, zal de KBVB dat wel op de agenda plaatsen.'

Hoe zit het met de bouw van het Eurostadion? Dat dossier worstelt zich langzaam maar zeker door het administratieve kluwen. Op de site zelf is op dit moment een archeologisch vooronderzoek bezig. Dat onderzoek lag de voorbije dagen even stil na klachten uit de buurt over lawaai- en trilhinder. Die klacht werd behandeld in kortgeding en door de rechter naar de prullenmand verwezen, zodat het onderzoek verder kan. De beslissing rond de milieuvergunning ligt nog steeds bij de deputatie van Vlaams-Brabant. Die verlengde begin april de termijn van behandeling van die aanvraag met twee maanden. Vóór 9 juni wordt op dit vlak een uitspraak verwacht. Wat de bouwvergunning betreft, die op 28 maart afgewezen werd door de gemeente Grimbergen: tegen die beslissing werd vorige week beroep aangetekend.Inmiddels gaan op het Heizelplateau ook de geplande werken rond het NEO-project hun gang. In een derde - en laatste fase - houdt dat een nieuwe plaats in voor de sportinfrastructuur. Vorige week kregen de betrokken sportclubs inzage in de plannen van stad Brussel en wat bleek? De nieuwe atletiekpiste voor Royal Excelsior Brussels komt... op de plaats waar nu het gebouw van de Belgische voetbalbond staat. Die moet met andere woorden opkrassen. Hallo, KBVB? Pierre Cornez, woordvoerder: 'Die informatie heeft ons ook bereikt. Ik heb direct gevraagd of er al een officiële vraag is geweest vanwege de overheid, maar dat was niet zo.' De voetbalbond is eigenaar van het gebouw en van een deel van de grond. Een ander deel, waar nu werknemers hun auto parkeren, is eigendom van de overheid. De parking kan men om die reden nooit volledig afsluiten, wat af en toe voor overlast en wildparkeren zorgt. Nu is dat NEO-project nog ver weg, ergens voorbij 2020. Is er eventueel in het nieuwe Eurostadion kantoorruimte voorzien voor de voetbalbond? Cornez: 'Ik heb nog niks gehoord van een verhuisdossier. Als de vraag van de overheid concreet wordt, zal de KBVB dat wel op de agenda plaatsen.'