De dagvaarding van het Bondsparket voldeed niet aan de vormvereisten zoals het bondsreglement die voorschrijft. Club Brugge kreeg dan wel een oproepingsbrief, maar die ging uit van de griffie van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Er ontbrak dus een door het Bondsparket ondertekende dagvaarding.

Club Brugge neemt akte van de beslissing. 'Dit verandert niets aan de inspanningen die Club zal blijven leveren op vlak van preventie en repressie', aldus de Bruggelingen, die werk maken van individuele vervolging. De competitieleider ontsnapt zo aan een zware boete en mogelijk zelfs aan een wedstrijd (gedeeltelijk) achter gesloten deuren.

Club Brugge moest zich verantwoorden voor racistische spreekkoren in de thuismatchen tegen Charleroi (4 februari) en Standard (8 februari).

Tot de grond van de zaak kwam het dus niet. Advocaat Walter Van Steenbrugge bepleitte telkens de onontvankelijkheid van de dagvaarding en kreeg gelijk van de Geschillencommissie Hoger Beroep.

De dagvaarding van het Bondsparket voldeed niet aan de vormvereisten zoals het bondsreglement die voorschrijft. Club Brugge kreeg dan wel een oproepingsbrief, maar die ging uit van de griffie van de Geschillencommissie Hoger Beroep. Er ontbrak dus een door het Bondsparket ondertekende dagvaarding. Club Brugge neemt akte van de beslissing. 'Dit verandert niets aan de inspanningen die Club zal blijven leveren op vlak van preventie en repressie', aldus de Bruggelingen, die werk maken van individuele vervolging. De competitieleider ontsnapt zo aan een zware boete en mogelijk zelfs aan een wedstrijd (gedeeltelijk) achter gesloten deuren. Club Brugge moest zich verantwoorden voor racistische spreekkoren in de thuismatchen tegen Charleroi (4 februari) en Standard (8 februari). Tot de grond van de zaak kwam het dus niet. Advocaat Walter Van Steenbrugge bepleitte telkens de onontvankelijkheid van de dagvaarding en kreeg gelijk van de Geschillencommissie Hoger Beroep.