"De Algemene Vergadering van Club Brugge keurde met 96 procent van de stemmen het toekomstplan goed", legt algemeen manager Vincent Mannaert uit. "Dat plan is gedurende maanden voorbereid en het is gegroeid uit overleg met alle geledingen van de club. De supportersfederatie, Blue Army, het management, de erebestuurders, allemaal zijn ze betrokken geweest bij heel die denkoefening om te zien hoe Club Brugge zich kan wapenen voor de toekomst."

Geld inbrengen

"Vandaag is de vaststelling dat er ons een aantal hefbomen ontbreken om binnen vijf en binnen tien jaar sportief nog mee te tellen op topniveau. Daarvoor is er nood aan een eigen jeugdopleidingscentrum en een nieuw stadion. Om dat allemaal te realiseren is er natuurlijk geld nodig."

"Die middelen kunnen we verwerven door geld in te brengen in de nv die sinds 1 juli 2012 op vraag van de fiscus is gecreëerd. Toen droegen wij het handelsfonds van de vzw over aan die nv, omdat de fiscus oordeelt dat clubs die nog functioneren onder een vzw niet meer verenigbaar zijn met het maatschappelijk doel van een vzw. Voorlopig is de vzw voor 100 procent aandeelhouder van de nv, maar voor de fiscus is dat een tijdelijk karakter. Dus is er gebruikgemaakt van de nv om die te gaan kapitaliseren."

Dat gebeurt in twee fasen, zegt Mannaert. "In een eerste fase wordt er 15 miljoen euro ingebracht, in een tweede fase 45 miljoen euro. Totaal: 60 miljoen euro om die doelstellingen te gaan realiseren. De meerderheid wordt ingebracht door voorzitter Bart Verhaeghe, de rest door een aantal leren van de Algemene Vergadering."

"Dat de voorzitter meerderheidsaandeelhouder is, is niet onlogisch. Bij Anderlecht is de familie Vanden Stock dat ook. Maar dit gaat over Club Brugge, meer dan over Bart Verhaeghe."

Geen Chinees

" Alles vertrekt vanuit een analyse die gemaakt is binnen de schoot van Club Brugge en waar iedereen bij betrokken is geweest. We zochten de centen niet extern, bij een Chinees, een Rus of een Katarees. Maar vroegen wat er binnen de Algemene Vergadering mogelijk is. Dat zo 'n plan zelfs voorgelegd is aan de supportersfederatie en aan Blue Army is bij mijn weten uniek in het Belgisch voetbal. Een groter draagvlak kan je niet hebben. En mocht het zo 'n gevoelige operatie zijn geweest, dan zou niet 96 procent van de stemmen pro zijn geweest." (CV)

"De Algemene Vergadering van Club Brugge keurde met 96 procent van de stemmen het toekomstplan goed", legt algemeen manager Vincent Mannaert uit. "Dat plan is gedurende maanden voorbereid en het is gegroeid uit overleg met alle geledingen van de club. De supportersfederatie, Blue Army, het management, de erebestuurders, allemaal zijn ze betrokken geweest bij heel die denkoefening om te zien hoe Club Brugge zich kan wapenen voor de toekomst."Geld inbrengen "Vandaag is de vaststelling dat er ons een aantal hefbomen ontbreken om binnen vijf en binnen tien jaar sportief nog mee te tellen op topniveau. Daarvoor is er nood aan een eigen jeugdopleidingscentrum en een nieuw stadion. Om dat allemaal te realiseren is er natuurlijk geld nodig." "Die middelen kunnen we verwerven door geld in te brengen in de nv die sinds 1 juli 2012 op vraag van de fiscus is gecreëerd. Toen droegen wij het handelsfonds van de vzw over aan die nv, omdat de fiscus oordeelt dat clubs die nog functioneren onder een vzw niet meer verenigbaar zijn met het maatschappelijk doel van een vzw. Voorlopig is de vzw voor 100 procent aandeelhouder van de nv, maar voor de fiscus is dat een tijdelijk karakter. Dus is er gebruikgemaakt van de nv om die te gaan kapitaliseren." Dat gebeurt in twee fasen, zegt Mannaert. "In een eerste fase wordt er 15 miljoen euro ingebracht, in een tweede fase 45 miljoen euro. Totaal: 60 miljoen euro om die doelstellingen te gaan realiseren. De meerderheid wordt ingebracht door voorzitter Bart Verhaeghe, de rest door een aantal leren van de Algemene Vergadering." "Dat de voorzitter meerderheidsaandeelhouder is, is niet onlogisch. Bij Anderlecht is de familie Vanden Stock dat ook. Maar dit gaat over Club Brugge, meer dan over Bart Verhaeghe."Geen Chinees " Alles vertrekt vanuit een analyse die gemaakt is binnen de schoot van Club Brugge en waar iedereen bij betrokken is geweest. We zochten de centen niet extern, bij een Chinees, een Rus of een Katarees. Maar vroegen wat er binnen de Algemene Vergadering mogelijk is. Dat zo 'n plan zelfs voorgelegd is aan de supportersfederatie en aan Blue Army is bij mijn weten uniek in het Belgisch voetbal. Een groter draagvlak kan je niet hebben. En mocht het zo 'n gevoelige operatie zijn geweest, dan zou niet 96 procent van de stemmen pro zijn geweest." (CV)