Augustus 2015 kocht Gol Football Malta - na het vertrek van de Franse hoofdaandeelhouder Lille OSC - 90 procent van de aandelen van Royal Excel Moeskroen (op dat moment nog Mouscron-Péruwelz). Over wie er achter deze Maltese vennootschap zaten, deed men nooit geheimzinnig: het waren de makelaars Pinhas 'Pini' Zahavi en Abdilgafar 'Fali' Ramadani.
...

Augustus 2015 kocht Gol Football Malta - na het vertrek van de Franse hoofdaandeelhouder Lille OSC - 90 procent van de aandelen van Royal Excel Moeskroen (op dat moment nog Mouscron-Péruwelz). Over wie er achter deze Maltese vennootschap zaten, deed men nooit geheimzinnig: het waren de makelaars Pinhas 'Pini' Zahavi en Abdilgafar 'Fali' Ramadani. Februari 2016 droeg Gol Football Malta zijn aandelen over aan Latimer, eveneens een in Malta gevestigde vennootschap met Adar Zahavi als voornaamste aandeelhouder. Niet Pini dus, maar Adar, zijn neef. Met het oog op het verwerven van de licentie voor het seizoen 2016/17 zag men zich bij Moeskroen genoodzaakt tot deze ingreep. De FIFA verbiedt immers de aanwezigheid van makelaars in de eigendomsstructuur en het management van een club (het zogenaamde TPO-verbod).Door de aandelenoverdracht werd het spoor naar Pini Zahavi en Fali Ramadani formeel juridisch dus gewist. Onderliggend echter lijkt er van alles niet te kloppen.Eén: de raad van bestuur van Moeskroen werd na de aandelenoverdracht niet gewijzigd, wat laat vermoeden dat er de facto misschien niet eens een overdracht plaatsvond en de aandelen mogelijk via een optieclausule of holdingconstructie in een belastingparadijs in handen bleven van de oorspronkelijke investeerders. Van makelaars dus.Twee: Gol Football Malta liet zijn aandelen over aan Latimer voor het lachwekkende bedrag van 10 euro. Bovendien droeg het ook een vordering van 1,5 miljoen euro tegen Moeskroen zomaar over. De club waarvoor Gol Football Malta 8,5 miljoen euro had betaald, was enkele maanden later dus nog slechts de prijs van vier broden waard.Drie: Latimer, waarvan het management bij een in Malta gevestigd advocatenbureau berust, blijkt over een kapitaal van slechts 1200 euro te beschikken. Met andere woorden: peanuts. Toch schreef het eind februari 2,4 miljoen euro over naar Moeskroen. Eigen geld? Neen dus. Geleend geld? Weinig waarschijnlijk: wie slechts 1200 euro op de rekening heeft, krijgt doorgaans niet zo'n lening. Wiens geld dan wel? Niet bekend. De overschrijving zit in het licentiedossier zonder het overschrijvingsnummer van de opdrachtgever. Conclusie: een massa geld wordt via een klein bedrijfje doorgesluisd naar Moeskroen zonder dat de herkomst ervan gekend is.Vier: de directie van Latimer is op hetzelfde Maltese adres als Lian Sports is gevestigd, namelijk aan St Georges Road in St Julians. Lian Sports is een makelaarsagentschap. Niet alleen Fali Ramadani is eraan verbonden, maar ook Marc Rautenberg. Rautenberg maakte tot voor kort deel uit van de Moeskroense raad van bestuur, eerst namens Gol Football Malta, nadien namens Latimer. Ondertussen zou hij ontslag hebben genomen. Zijn ontslag blijkt uit een proces-verbaal van een buitengewone algemene vergadering van Moeskroen. Dat pv werd op 22 maart 2016 neergelegd op de griffie van de rechtbank van Doornik. De vergadering zou hebben plaatsgevonden op 27 februari 2016. Dat het bijna een maand duurt vooraleer Moeskroen het pv neerlegt, zou er volgens de clubs die zijn licentie aanvechten - Westerlo, OHL en STVV - kunnen op wijzen dat de bewuste buitengewone algemene vergadering werd geantidateerd. Veelbetekenend is dat de woordvoerder van Moeskroen op 14 maart 2016 nog doodleuk verklaart dat Rautenberg wel degelijk in de raad van bestuur zit. Hij wist kennelijk van geen buitengewone algemene vergadering.Veel wijst erop dat de realiteit bij Royal Excel Moeskroen anders is dan wat de club juridisch voorwendt. Dat de juridische constructie niet overeenstemt met de managementrealiteit. Ten laatste op 10 mei 2016 velt het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) in beroep zijn vonnis. Mocht het zijn eigen eerdere beslissing en die van de licentiecommissie terugdraaien en Moeskroen géén licentie geven, zou dat een primeur zijn.