Heeft Brys te weinig tijd gekregen van het bestuur?
...