De KBVB maakte vandaag, 14 november 2018, bekend dat binnen de bond een disciplinair onderzoek is opgestart naar aanleiding van de operatie Propere Handen. Bij de clubs in Betaald Voetbal 1B heerst intussen onrust over wat de sportieve gevolgen worden. De berichtgeving daarover was de voorbije weken dan ook soms verwarrend.
...

De KBVB maakte vandaag, 14 november 2018, bekend dat binnen de bond een disciplinair onderzoek is opgestart naar aanleiding van de operatie Propere Handen. Bij de clubs in Betaald Voetbal 1B heerst intussen onrust over wat de sportieve gevolgen worden. De berichtgeving daarover was de voorbije weken dan ook soms verwarrend. Op 11 oktober 2018 zei het federaal parket over aanwijzingen te beschikken van private omkoping bij de matchen Antwerp-Eupen en KV Mechelen-Waasland-Beveren van eind vorig seizoen. Het parket sprak daarbij van initiatieven vanuit KV Mechelen, dat nochtans naar 1B degradeerde. Vervolgens stelde Het Laatste Nieuws op 27 oktober 2018 dat het moeilijk wordt om de 'omkoopclubs' in dit dossier op sportief vlak te straffen. De krant baseerde zich voor die stelling op artikel B1711 van het reglement van de Koninklijke Belgische voetbalbond (KBVB). Daarin staat: Op straffe van onontvankelijkheid dienen vorderingen en klachten ingediend te worden voor 15 juni van het betrokken seizoen, indien daden van competitievervalsing de degradatie van een club kunnen veroorzaken (...). Links en rechts stelden opportunistische KV-fans al gauw dat de genoemde deadline - 15 juni van het betrokken seizoen - in dit geval 15 juni 2018 was, omdat de genoemde wedstrijden in maart 2018 plaatsvonden. Volgens hen was het dus sowieso al te laat voor eventuele klachten en vorderingen. Maar dat is nonsens. In juni 2018 waren de aanwijzingen van omkoping in deze zaak nog niet algemeen bekend. Een jurist uit de voetbalwereld tegenover Sport/Voetbalmagazine: 'Je kunt ook niemand veroordelen voor moord als nog niet eens geweten is dat die moord heeft plaatsgevonden.'Het Laatste Nieuws concludeerde dat in dit dossier de deadline 15 juni 2019 geldt en schreef: Als de voetbalbond van mening is dat KV Mechelen en/of Waasland-Beveren schuldig zijn aan matchfixing, moet ze binnen minder dan acht maanden een vordering indienen. Gebeurt dat niet, dan ontsnappen de clubs sowieso aan de meest gevreesde sanctie: de degradatie. Op het eerste gezicht is die 15e juni een haalbare deadline, maar in de praktijk wordt het heel krap. Vervolgens verwees Het Laatste Nieuws naar de lange tijd die het vooronderzoek al in beslag nam, volgens de krant meer dan een jaar. Het Laatste Nieuws insinueerde ten onrechte dat er enkel sportieve sancties kunnen komen als de KBVB tegen 15 juni 2019 klaar is met zijn onderzoek. Anders kan er immers geen vordering ingediend worden. Maar Sport/Voetbalmagazine ontdekte dat in deze zaak ook artikel B1706 van het bondsreglement van belang is: Elke poging tot of daad van competitievervalsing verjaart na een periode van acht jaar, die aanvangt op 1 juli volgend op het seizoen waarin de bewuste poging of daad van competitievervalsing gepleegd werd. In dit dossier ligt de deadline voor (sportieve) sancties vanuit de KBVB dus op 1 juli 2026. Mocht de vordering van de KBVB tegen juni 2019 nog niet klaar zijn, dan volgt er niet per definitie straffeloosheid. Met dank aan Zheyun Ye; de omkoopaffaire met de gokchineesvan bijna vijftien jaar geleden inspireerde de KBVB in 2009 om de verjaringstermijn voor competitievervalsing te verhogen van twee naar acht jaar. De kans dat 'omkoopclubs' in dit dossier aan een sportieve sanctie zullen ontsnappen, blijkt dus helemaal niet zo reëel.De sancties die clubs kunnen oplopen voor competitievervalsing, zijn: een degradatie met puntenhandicap of schrapping. In beide gevallen moeten 'de bevoegde bondsinstanties' dan wel eerst oordelen dat de daad van competitievervalsing 'de aansprakelijkheid van de club meebrengt'. Dat zegt artikel B2007 van het reglement. En schrapping komt er enkel als bewezen wordt dat de meerderheid van de bestuursleden van de club wisten van én instemden met de competitievervalsing.Zulke sportieve sancties hebben een grote invloed op het verloop van de competitie. De genoemde deadline van 15 juni is in dat licht een praktische manier om de algemene vergadering van de KBVB in staat te stellen om eind juni het seizoen officieel af te sluiten. Nadien kan niet meer gemorreld worden aan de eindklassementen van de afgelopen jaargang, zodat alle clubs zeker weten in welke afdeling ze het nieuwe seizoen kunnen starten. Als de bond in dit dossier vóór eind juni 2019 definitief kan besluiten dat er sprake was van matchfixing, dan volgt er voor de schuldige club(s) medio volgend jaar een degradatie of - in het ergste geval - een schrapping. Is er eind juni 2019 nog geen uitsluitel over die vermeende matchfixing, dan worden de gewone sportieve gevolgen van de eindklassementen gerespecteerd. In dat geval kan KV dus eventueel naar 1A promoveren. Intussen kan het onderzoek van de bond gewoon doorlopen. Komt de bond op pakweg 5 juli 2019, vlak ná de algemene vergadering, met het definitieve oordeel dat KV zich bezondigd heeft aan competitievervalsing, dan kan een degradatie pas medio 2020 worden opgelegd. Als de bond tegen medio 2020 de schuldvraag nog altijd niet heeft opgelost, schuift een eventuele sportieve sanctie wéér op. En zo kan het doorgaan tot medio 2026. Lees verder onder de fotoHet is dus best mogelijk dat deze zaak nog jaren als een zwaard van Damocles boven KV Mechelen en Waasland-Beveren blijft hangen en dat een schuldige club pas in 2025 of 2026 een degradatie in de maag gesplitst krijgt. In het dossier rond de gokchinees speelden de feiten zich af in de seizoenen 2004/2005 en 2005/2006, maar kwam een strafrechterlijk proces er pas in 2014. Zo'n strafrechterlijk proces staat helemaal los van sportieve sancties; de correctionele rechtbank legt geen degradatie of schrapping op. De KBVB voert zijn eigen onderzoek en koppelt daar zijn eigen (sportieve) sancties aan. Maar de KBVB heeft veel minder slagkracht dan een onderzoeksrechter en kan bijvoorbeeld geen huiszoekingen laten uitvoeren. De bond heeft zich bij de rechtbank intussen wel gemeld als burgerlijke partij, bevestigt KBVB-woordvoerder Pierre Cornez aan Sport/Voetbalmagazine. Op die manier kan een betrokken partij het dossier bij het gerecht inkijken, als de onderzoeksrechter daarmee akkoord gaat. 'Op dit moment hebben we nog geen inzage in het dossier', aldus Cornez. Ook Beerschot-Wilrijk, een reeksgenoot van KV Mechelen, stelde zich al burgerlijke partij.Morgen, 15 november 2018, komen de clubs uit 1B samen. Op de agenda staat onder meer het fraudeonderzoek. De 1B-clubs zullen bij elkaar aftoetsen wie van plan is bij de bond een klacht in te dienen. Elke partij die daar 'een wettig belang' bij heeft, kan dat doen en zo inzage krijgen in het onderzoek van de bond, zoals een burgerlijke partij bij de rechtbank. Voor de reeksgenoten van KV is het interessant om zowel het strafrechterlijk onderzoek als het onderzoek van de bond te volgen, want mocht Malinois een degradatie opgelegd krijgen, dan heeft dat ook voor hen sportieve gevolgen. Als KV Mechelen eind dit seizoen de promotiefinale in 1B wint, maar de KBVB nog dit seizoen - vóór eind juni 2019 dus - tot het definitieve oordeel komt dat KV zich schuldig maakte aan matchfixing, dan promoveert de verliezer van de promotiefinale. Mocht KV na de eerste periodetitel ook de tweede periodetitel binnenhalen, maar nog dit seizoen door de bond schuldig worden bevonden aan matchfixing, dan stijgt de club die in de algemene eindrangschikking de meeste punten behaald heeft. In beide scenario's gaat KV dan naar de hoogste amateurklasse en hoeft geen andere 1B-club te degraderen.