Het is van januari 2007 geleden dat Club Brugge een eerste keer zijn plannen voor een nieuw stadion in Loppem ontvouwde. 12 jaar geleden... 'Dat er geprocedeerd wordt, daar kan ik als advocaat niet tegen zijn, maar er moet ook binnen een redelijke termijn een beslissing worden genomen', vindt burgervader Dirk De fauw. 'Als stad hebben wij 90 dagen tijd om te beslissen over omgevingsvergunningen, in beroep krijgt de deputatie 100 dagen. Maar voor procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State is er geen termijn. Dat is niet ernstig. Ik heb dat al aangekaart bij Koen Geens, de minister van justitie. Er moet een vervaltermijn komen. Een jaar of zo, maar geen vier of vijf jaar, want dat is slecht voor de economische ontwikkeling.

'En: als één argument terecht blijkt, dan worden alle andere niet meer onderzocht. Toen zowel Club als Cercle bereid waren een stadion te delen in het Chartreusegebied, was een van de argumenten dat er onvoldoende rekening was gehouden met de waardevolle populatie vleermuizen in dat gebied. Dat klopte, vond de Raad van State, waardoor het plan werd vernietigd. Wat het project langs de Blankenbergse Steenweg betreft, zou de auditeur bij de Raad van State tegen april een advies uitbrengen. Maar dat is nog altijd niet gebeurd, zodat Club nog altijd niet weet waar het staat. Zo'n advies is niet bindend, maar wordt meestal wel door de Raad van State gevolgd.'

Hoe ziet hij het stadionproject van Club evolueren? De fauw: 'De afspraak is dat wij de gronden verwerven en, in ruil voor een recht van opstal of erfpacht, een marktconforme vergoeding krijgen. Ik heb de voorbije maanden veel tijd gestoken in gesprekken met projectontwikkelaars, of hun vertegenwoordigers, die in beroep gingen tegen de plannen (Paul Gheysens van Ghelamco en Joris Ide, vennoot van Marc Coucke bij Anderlecht, nvdr). Een akkoord is er nog niet, al ben ik er van overtuigd dat we ze kunnen overhalen om te stoppen met procederen.

'Maar in Brugge worden we ook geconfronteerd met de vzw Groen, een milieugroepering die vooral bestaat uit gepensioneerden. Die vindt dat alle open ruimte ook open ruimte moet blijven en dat bedrijvigheid nergens nodig voor is. En die bij beslissingen of projecten beroep aantekent of procedeert. Zoals nu onlangs tegen de bouw van een nieuwe zeesluis en de uitbreiding van het Boudewijnkanaal in Zeebrugge, waar alle tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen worden gemaakt. Een groot internationaal bedrijf voor autotransport wil uitbreiden en een nieuwe kade bouwen, maar opnieuw: in beroep.'

'Dat dossier, de Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Brugge, gaat veel verder dan alleen maar de bouw van een stadion. In Brugge is geen hectare industriegebied meer beschikbaar, zodat we bedrijven die willen investeren moeten doorsturen naar andere steden. Die procedure tegen de Vlaamse Gemeenschap houdt in belangrijke mate de ontwikkeling van de stad tegen. Een nieuwe camping aan de Sint-Pietersplas, de headquarterszone in het Chartreusegebied, een project aan de Lac van Loppem... Allemaal geblokkeerd, waardoor we miljoenen mislopen.'

Ook Club, dat de voorbije maanden alternatieve locaties onderzocht: Hoeke, deelgemeente van Knokke-Heist die ook al het nieuwe oefencomplex faciliteerde, en zelfs Loppem, in de buurt van de locatie die in 2007 naar voren werd geschoven. Ziet hij Club uit Brugge vertrekken?

De fauw: 'Dat kan ik mij echt niet voorstellen en we doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Er wordt gezegd dat Leopold Lippens (burgemeester van Knokke-Heist, nvdr) Club met open armen zou ontvangen, maar dat betwijfel ik. Trouwens: de locatie in Hoeke is vogelrichtlijngebied, nóg meer problemen dan aan de Blankenbergse Steenweg. En wat Loppem betreft, ik kan toch moeilijk een stuk grond in een andere gemeente kopen? Of ik zou, zoals Bart Verhaeghe al suggereerde, bij de burgemeester van Zedelgem moeten aandringen op een grenscorrectie. Zo gemakkelijk lijkt me dat niet.'

Chris Tetaert en Christian Vandenabeele

Lees het volledige interview met Dirk De fauw in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 11 september.

Het is van januari 2007 geleden dat Club Brugge een eerste keer zijn plannen voor een nieuw stadion in Loppem ontvouwde. 12 jaar geleden... 'Dat er geprocedeerd wordt, daar kan ik als advocaat niet tegen zijn, maar er moet ook binnen een redelijke termijn een beslissing worden genomen', vindt burgervader Dirk De fauw. 'Als stad hebben wij 90 dagen tijd om te beslissen over omgevingsvergunningen, in beroep krijgt de deputatie 100 dagen. Maar voor procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State is er geen termijn. Dat is niet ernstig. Ik heb dat al aangekaart bij Koen Geens, de minister van justitie. Er moet een vervaltermijn komen. Een jaar of zo, maar geen vier of vijf jaar, want dat is slecht voor de economische ontwikkeling.'En: als één argument terecht blijkt, dan worden alle andere niet meer onderzocht. Toen zowel Club als Cercle bereid waren een stadion te delen in het Chartreusegebied, was een van de argumenten dat er onvoldoende rekening was gehouden met de waardevolle populatie vleermuizen in dat gebied. Dat klopte, vond de Raad van State, waardoor het plan werd vernietigd. Wat het project langs de Blankenbergse Steenweg betreft, zou de auditeur bij de Raad van State tegen april een advies uitbrengen. Maar dat is nog altijd niet gebeurd, zodat Club nog altijd niet weet waar het staat. Zo'n advies is niet bindend, maar wordt meestal wel door de Raad van State gevolgd.'Hoe ziet hij het stadionproject van Club evolueren? De fauw: 'De afspraak is dat wij de gronden verwerven en, in ruil voor een recht van opstal of erfpacht, een marktconforme vergoeding krijgen. Ik heb de voorbije maanden veel tijd gestoken in gesprekken met projectontwikkelaars, of hun vertegenwoordigers, die in beroep gingen tegen de plannen (Paul Gheysens van Ghelamco en Joris Ide, vennoot van Marc Coucke bij Anderlecht, nvdr). Een akkoord is er nog niet, al ben ik er van overtuigd dat we ze kunnen overhalen om te stoppen met procederen. 'Maar in Brugge worden we ook geconfronteerd met de vzw Groen, een milieugroepering die vooral bestaat uit gepensioneerden. Die vindt dat alle open ruimte ook open ruimte moet blijven en dat bedrijvigheid nergens nodig voor is. En die bij beslissingen of projecten beroep aantekent of procedeert. Zoals nu onlangs tegen de bouw van een nieuwe zeesluis en de uitbreiding van het Boudewijnkanaal in Zeebrugge, waar alle tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding in Antwerpen worden gemaakt. Een groot internationaal bedrijf voor autotransport wil uitbreiden en een nieuwe kade bouwen, maar opnieuw: in beroep.' 'Dat dossier, de Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Brugge, gaat veel verder dan alleen maar de bouw van een stadion. In Brugge is geen hectare industriegebied meer beschikbaar, zodat we bedrijven die willen investeren moeten doorsturen naar andere steden. Die procedure tegen de Vlaamse Gemeenschap houdt in belangrijke mate de ontwikkeling van de stad tegen. Een nieuwe camping aan de Sint-Pietersplas, de headquarterszone in het Chartreusegebied, een project aan de Lac van Loppem... Allemaal geblokkeerd, waardoor we miljoenen mislopen.'Ook Club, dat de voorbije maanden alternatieve locaties onderzocht: Hoeke, deelgemeente van Knokke-Heist die ook al het nieuwe oefencomplex faciliteerde, en zelfs Loppem, in de buurt van de locatie die in 2007 naar voren werd geschoven. Ziet hij Club uit Brugge vertrekken? De fauw: 'Dat kan ik mij echt niet voorstellen en we doen er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Er wordt gezegd dat Leopold Lippens (burgemeester van Knokke-Heist, nvdr) Club met open armen zou ontvangen, maar dat betwijfel ik. Trouwens: de locatie in Hoeke is vogelrichtlijngebied, nóg meer problemen dan aan de Blankenbergse Steenweg. En wat Loppem betreft, ik kan toch moeilijk een stuk grond in een andere gemeente kopen? Of ik zou, zoals Bart Verhaeghe al suggereerde, bij de burgemeester van Zedelgem moeten aandringen op een grenscorrectie. Zo gemakkelijk lijkt me dat niet.' Chris Tetaert en Christian VandenabeeleLees het volledige interview met Dirk De fauw in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 11 september.