1. Het debat rond technische werkloosheid van staf en spelers woedt volop. Hoe staat u daartegenover?
...

1. Het debat rond technische werkloosheid van staf en spelers woedt volop. Hoe staat u daartegenover? 'Ik denk dat het belangrijk is dat we daar samen een standpunt over innemen. Waarbij je een duidelijk onderscheid moet maken tussen enerzijds het loon en anderzijds alle andere engagementen die je hebt tegenover een speler: tekengelden, auto, appartement. De werking van de club is op dit moment zwaar gehypothekeerd, het lijkt me normaal dat we op technische werkloosheid zouden terugvallen. De spelers kunnen niet meer op de club trainen, maar ook thuis een individueel programma afwerken is niet meer evident. Ik verwacht dat de regels nog gaan verscherpen.' 2. Mochten uw buitenlanders naar huis? 'Dat mochten ze, ook al was dat een moeilijke beslissing, omdat de situatie van land tot land varieert. Niet iedereen is teruggekeerd. En het is geen vakantie, voor niemand. Ik ben om iedereen zeer bekommerd, ook om de mensen uit mijn bedrijven. Deze lockdown zal een grote weerslag hebben op iedereen. Wij gaan straks allen ook nog eens nood hebben aan verlof. Misschien gaat dat niet kunnen in het buitenland, maar dat is niet erg. Als we er maar eens écht uit zijn, zonder zorgen om besmettingen, of contact.' 3. Uw licentie is binnen. Die van Anderlecht ook, het dossier van KVO wordt wellicht moeilijk. U had daar vragen bij, maar niet bij de licentie van KV Mechelen. Waarom? 'Wij werken heel strikt en wijken daar niet vanaf, er is geen geldkraan die we zomaar kunnen opendraaien als er sportief nood aan is. Wij krijgen een hele lijst om in te vullen en als je die bekijkt, hebben wij ons gewoon afgevraagd of andere clubs daar wél goed konden op antwoorden. Als je de jaarbalansen van sommige clubs inkijkt, heb je als buitenstaander veel vragen. Ik vermoed dat er door de huidige crisis iets meer tolerantie zal zijn qua inkomen, maar als ik sommige verliezen zie, is een geldschieter nodig. Anders ga je recht de dieperik in en het is de bedoeling van de licentiecommissie om dat te vermijden. Wij hebben beleefd twee vragen gesteld, maar gaan zeker geen klacht indienen als een licentie toch wordt toegekend. Wat KV Mechelen betreft: ik begrijp uw vraag, maar dat dossier is voor mij afgesloten.' 4. Als KVO geen licentie krijgt, bent u wel gered, nog zonder die laatste match te spelen. 'Ik wil vooral dat onze club zich sportief redt. Wordt er een andere beslissing genomen, dan moeten de statuten worden gerespecteerd. Onze pertinente vraag is: hoe raken we uit onze vicieuze cirkel. Mij doet het pijn als ze zeggen dat Waasland-Beveren geen visie heeft. Wij volgen onze visie juist heel goed: binnen de lijnen van het mogelijke inzetten op jeugd en Belgen. Dat ons budget te klein is om te concurreren, weten wij. Het zou fijn zijn mochten regionale Belgische mensen ons een extra zetje kunnen geven. Er lopen ook gesprekken, maar of die zich gaan concretiseren, kan ik vandaag niet zeggen. Deze crisis gaat voor alle clubs een impact hebben, zeker op het commerciële. Ik hou daar rekening mee. Een nieuwe horde om te nemen.' 5. Verwacht u dat er nog gaat worden gespeeld dit seizoen? 'Ik vrees van niet. Het probleem is dat niemand op dit moment weet hoe lang deze crisis gaat aanhouden. Alle wetenschappelijke aanwijzingen gaan in de richting van een realiteit dat dit nog wel eens heel lang zou kunnen duren. Ik lees dat een Duits viroloog vraagt om de competitie van 2020/21 nu al te schrappen. Dat hoop ik uiteraard niet, maar ik verwacht wel dat politici niet te snel groen licht zullen geven om herop te starten.'