Een verrassing is de beslissing van Schauvliege niet. De minister, die tot woensdag de tijd had om haar besluit bekend te maken, kon niet anders dan het ongunstig advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie te volgen.

Uit alle adviezen, van onder meer de gemeente Grimbergen, het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer, concludeert Schauvliege dat de 'hinder en de risico's voor mens en milieu niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt', zo zegt ze in een persbericht. 'De aanvraag is ook niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en met een goede mobiliteit'.

De minister volgt ook het oordeel van de gewestelijke omgevingscommissie over het 'creatief omspringen met de oppervlakte'. 'De totale oppervlakte van de verschillende recreatie-activiteiten samen bedraagt beduidend meer dan de toegestane 50.0000 m²', zegt ze. Volgens de minister gaat het zelfs om 'meer dan het dubbele' van wat stedenbouwkundig mogelijk is op de site, en worden de oppervlaktes voor sanitair, horeca en nutsvoorzieningen niet eens meegerekend, hoewel die ook deels ten dienste van de recreatie staan.

Ghelamco heeft ook te weinig details gegeven over hoe het de verkeersdrukte wil aanpakken, waardoor 'de bijkomende verkeersgeneratie onduidelijk blijft', stelt Schauvliege.

Tot slot verschilt de finale vergunningsaanvraag die in 2017 werd ingediend zo hard van de milieu-effectenrapportage van een jaar eerder, dat de milieueffecten van het project 'onvoldoende kunnen worden ingeschat'.

Discussie

Daarmee valt zo goed als zeker definitief het doek over het project, al kan Ghelamco nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Het Eurostadion moest het Koning Boudewijnstadion vervangen als nieuw nationaal stadion én de nieuwe thuisbasis worden van RSC Anderlecht (dat zich eerder al terugtrok als kandidaat-huurder). Het was ook een voorwaarde voor de UEFA om Brussel als speelstad te selecteren voor het Europees kampioenschap voetbal van 2020.

Maar het project was vanaf het begin omstreden en door de aanslepende (politieke) discussie verloor ons land eind vorig jaar al zijn plaats als speelstad voor Euro 2020, waarmee de belangrijkste bestaansreden van het stadion wegviel.

Optie?

Een nieuwe vergunning aanvragen voor eenkleiner project is voor Ghelamco juridisch alvast geen optie, zo schreef Sport/Voetbalmagazine eerder. In de erfpachtovereenkomst voor de grond zoals die in november 2016 tussen stad Brussel en Ghelamco werd afgesloten - voor 1 symbolische euro kreeg Ghelamco die grond voor 99 jaar, in ruil voor de bouw van stadion, parking en park - staat uitdrukkelijk dat de overeenkomst slechts geldt op voorwaarde dat het EK naar Brussel kwam. Dat is dus niet zo. In principe moet dan het hele biddingproces - Ghelamco haalde het voor Besix en Deneys - worden overgedaan, als er in nieuwe omstandigheden gebouwd zal worden.

Een verrassing is de beslissing van Schauvliege niet. De minister, die tot woensdag de tijd had om haar besluit bekend te maken, kon niet anders dan het ongunstig advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie te volgen. Uit alle adviezen, van onder meer de gemeente Grimbergen, het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer, concludeert Schauvliege dat de 'hinder en de risico's voor mens en milieu niet tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt', zo zegt ze in een persbericht. 'De aanvraag is ook niet in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften en met een goede mobiliteit'. De minister volgt ook het oordeel van de gewestelijke omgevingscommissie over het 'creatief omspringen met de oppervlakte'. 'De totale oppervlakte van de verschillende recreatie-activiteiten samen bedraagt beduidend meer dan de toegestane 50.0000 m²', zegt ze. Volgens de minister gaat het zelfs om 'meer dan het dubbele' van wat stedenbouwkundig mogelijk is op de site, en worden de oppervlaktes voor sanitair, horeca en nutsvoorzieningen niet eens meegerekend, hoewel die ook deels ten dienste van de recreatie staan. Ghelamco heeft ook te weinig details gegeven over hoe het de verkeersdrukte wil aanpakken, waardoor 'de bijkomende verkeersgeneratie onduidelijk blijft', stelt Schauvliege. Tot slot verschilt de finale vergunningsaanvraag die in 2017 werd ingediend zo hard van de milieu-effectenrapportage van een jaar eerder, dat de milieueffecten van het project 'onvoldoende kunnen worden ingeschat'. Daarmee valt zo goed als zeker definitief het doek over het project, al kan Ghelamco nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.Het Eurostadion moest het Koning Boudewijnstadion vervangen als nieuw nationaal stadion én de nieuwe thuisbasis worden van RSC Anderlecht (dat zich eerder al terugtrok als kandidaat-huurder). Het was ook een voorwaarde voor de UEFA om Brussel als speelstad te selecteren voor het Europees kampioenschap voetbal van 2020. Maar het project was vanaf het begin omstreden en door de aanslepende (politieke) discussie verloor ons land eind vorig jaar al zijn plaats als speelstad voor Euro 2020, waarmee de belangrijkste bestaansreden van het stadion wegviel.Een nieuwe vergunning aanvragen voor eenkleiner project is voor Ghelamco juridisch alvast geen optie, zo schreef Sport/Voetbalmagazine eerder. In de erfpachtovereenkomst voor de grond zoals die in november 2016 tussen stad Brussel en Ghelamco werd afgesloten - voor 1 symbolische euro kreeg Ghelamco die grond voor 99 jaar, in ruil voor de bouw van stadion, parking en park - staat uitdrukkelijk dat de overeenkomst slechts geldt op voorwaarde dat het EK naar Brussel kwam. Dat is dus niet zo. In principe moet dan het hele biddingproces - Ghelamco haalde het voor Besix en Deneys - worden overgedaan, als er in nieuwe omstandigheden gebouwd zal worden.