Terwijl het gerecht zijn werk doet met de informatie die spijtoptant Dejan Veljkovic hen bezorgt, worden initiatieven genomen om meer regelgeving in te voeren.
...

Terwijl het gerecht zijn werk doet met de informatie die spijtoptant Dejan Veljkovic hen bezorgt, worden initiatieven genomen om meer regelgeving in te voeren. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters lanceerde vorige week dinsdag vier 'strengere regels': verplichte registratie, een borgstelling van 25.000 euro, een verbod op spelersmakelaars voor sporters onder 15 en geen vergoeding voor bemiddeling bij sporters jonger dan 18. Zijn bevoegdheid beperkt zich tot het Vlaamse grondgebied. Voor Brussel en Wallonië is het wachten op initiatieven. Opvallend: andere maatregelen legde Muyters in het bakje van de voetbalwereld. 'Die heeft zelf veel sleutels in handen. Ik herhaal daarom mijn oproep aan de Pro League en de KBVB om de geloofwaardigheid van de grootste sport in Vlaanderen terug te winnen.' In die voetbalwereld zit niet iedereen op dezelfde lijn. Marc Coucke wil het aantal spelers met dezelfde makelaar binnen één club beperken tot drie. Moeilijk afdwingbaar, zegt een andere clubleider. Veel makelaars werken samen binnen een bureau maar met aparte vennootschappen. Dan wordt drie snel drie plus drie plus drie. Een ander discussiepunt: wie moet voor de diensten van de makelaar betalen? De speler, die hem belast met het onderhandelen van zijn contract, of de club, die een makelaar een mandaat geeft voor een bepaalde markt of speler? In de huidige context betaalt de club altijd, in de voorgestelde nieuwe zou de speler voor dat deel dat zijn contract aanbelangt, betalen. Niet elke club is daar voorstander van, om fiscale redenen (aftrekbaarheid van btw), maar ook omdat ze vreest dat spelers hogere vergoedingen gaan vragen. Een tussenoplossing kan het Engelse systeem zijn, waarbij de club de makelaar blijft betalen, maar ook de speler wordt belast op 50 procent van die vergoeding. De clubs zijn benieuwd naar het standpunt van de nieuwe vereniging voor voetbalmakelaars. Dat is een initiatief van Didier Frenay, die eerst in zijn nauwe vriendenkring rekruteerde, en Jesse De Preter. De belangenvereniging wil inspraak in het debat over nieuwe regels. Mogen Mogi Bayat en Veljkovic lid worden ? CEO De Preter: 'Wij onderzoeken elke kandidatuur en gaan na of ze wel aan de voorwaarden voldoet. Iemand die publiekelijk bekent misdrijven te hebben begaan, dat zou geen gemakkelijk dossier worden. En iemand die veroordeeld wordt door een rechtbank, komt niet in aanmerking voor lidmaatschap.' Gisteren/dinsdag zaten de vertegenwoordigers van de nieuwe vereniging samen met de Pro League die maandag na een raad van beheer met oplossingen wil komen. Een groot probleem kan de spreidstand worden tussen wat de FIFA wil invoeren en de Europese spelregels. De FIFA betreurt dat het in 2015 regelgeving afschafte. Op tafel ligt een beperking van de vergoedingen tot 3 of 4 procent van de contractwaarde. Dat druist in tegen Europa, dat zo'n beperking verbiedt, signaleerde Melchior Wathelet, lid van het panel dat oplossingen voorbereidt. Van Wathelet, die een sterke dossierkennis heeft, verwacht de Pro League steun voor een kader dat vanuit de politiek moet worden getekend. Want in een oplossing vanuit het voetbalwereldje alleen, wat Muyters vraagt, geloven sommige mensen in het voetbal niet.