De cijfers komen uit een antwoord op een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Steven Mattheï. Uit het antwoord blijkt dat er '51 dossiers zijn die direct gerelateerd kunnen worden aan de onderzoeken naar makelaars, daaronder zijn naast de makelaars ook alle andere betrokkenen begrepen, bijvoorbeeld de vennootschappen van de makelaars'.

Uit het antwoord van Van Petgehem blijkt ook dat het enkel gaat om onderzoeken in het voetbal en dat ze 'ruimer gaan dan de kwestie van voordelen van alle aard'. Volgens de minister van Financiën is er in 18 dossiers sprake van een vordering van bijkomende belastingen.

In de periode 2017-2020 gaat het respectievelijk om 158.715 euro, 2.619.896 euro, 7.121.549 euro en 1.238.931 euro. In sommige dossiers zijn er in meerdere jaren bijkomende belastingen gevestigd. In totaal worden er voor 11,1 miljoen euro aan bijkomende belastingen gevorderd. Op de voormelde bijkomende belastingen is momenteel bijna 1,2 miljoen euro geïnd.

De cijfers komen uit een antwoord op een parlementaire vraag van CD&V-Kamerlid Steven Mattheï. Uit het antwoord blijkt dat er '51 dossiers zijn die direct gerelateerd kunnen worden aan de onderzoeken naar makelaars, daaronder zijn naast de makelaars ook alle andere betrokkenen begrepen, bijvoorbeeld de vennootschappen van de makelaars'. Uit het antwoord van Van Petgehem blijkt ook dat het enkel gaat om onderzoeken in het voetbal en dat ze 'ruimer gaan dan de kwestie van voordelen van alle aard'. Volgens de minister van Financiën is er in 18 dossiers sprake van een vordering van bijkomende belastingen.In de periode 2017-2020 gaat het respectievelijk om 158.715 euro, 2.619.896 euro, 7.121.549 euro en 1.238.931 euro. In sommige dossiers zijn er in meerdere jaren bijkomende belastingen gevestigd. In totaal worden er voor 11,1 miljoen euro aan bijkomende belastingen gevorderd. Op de voormelde bijkomende belastingen is momenteel bijna 1,2 miljoen euro geïnd.