Voor vier verdachten wordt voorgesteld om hen onder elektronisch toezicht te plaatsen. Het gaat om de spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoksi, om Maria Bolgojevska (de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic) en om Thierry Steemans, de financieel directeur van voetbalcub KV Mechelen.

De vijf andere verdachten die al waren aangehouden - makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, scheidsrechter Bart Vertenten, ex-advocaat Laurent Denis en Olivier Somers (KV Mechelen) - moeten dus een maand langer in de cel blijven.

De verdachten hebben wel nog 24 uur de tijd om in beroep te gaan.

Het federaal parket bevestigt daarnaast ook dat spelersmakelaar Thomas Troch in verdenking is gesteld van criminele organisatie en private omkoping. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten, zo is meegedeeld

Procedurefout?

Advocaat Hans Rieder, die scheidsrechter Bart Vertenten verdedigt, had de vrijlating van zijn cliënt gevraagd en voerde daarvoor drie argumenten aan. 'De feiten die hem ten laste worden gelegd zijn niet juist. Dat hebben we bewezen aan de hand van screenshots van de wedstrijd en op basis van de verslagen van de Koninklijke voetbalbond.

'De tweede reden waarom we de invrijheidstelling gevraagd hebben is dat er geen sprake kan zijn van een vermoeden van recidive om de zeer eenvoudige reden dat nationaal en internationaal mijnheer Vertenten tot algehele voldoening van de KBVB en de FIFA nog nationale en internationale wedstrijden heeft .

Mijn cliënt is in de gevangenis gestoken door een onderzoeksrechter, verbonden aan de Belgische voetbalbond. En mijn cliënt is daarvan een bediende

'Ten derde hebben we de vraag gesteld of het een eerlijk proces is, want dit onderzoek wordt gevoerd door mijnheer Joris Raskin, die in de licentiecommissie zetelt van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), hetgeen voor mijn cliënt een heel confronterend gegeven is, rekening houdend dat mijn cliënt een arbeidscontract heeft met de voetbalbond. Mijn cliënt is in de gevangenis gestoken door een onderzoeksrechter, verbonden aan de Belgische voetbalbond. En mijn cliënt is daarvan een bediende.'

Ook de advocaten Pieter Helsen en Bert Partoens vroegen de voorlopige invrijheidstelling van hun cliënt Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen. 'De man heeft de voorbije dagen uitvoerig verklaringen afgelegd over alle contacten die er in de degradatieperiode geweest zijn. En hij benadrukt met klem dat hij aan geen enkele club en aan geen enkele speler of aan geen enkele scheidsrechter ooit een financieel aanbod heeft gedaan. Hij betwist dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan enige vorm van omkoping'.

Sport/Voetbalmagazine brengt deze week een uitgebreid dossier over het fraudeschandaal in het Belgische voetbal.

Lees ook:

De vuile was van het Belgische voetbal: blik achter de schermen van een gewetenloos systeem

Voor vier verdachten wordt voorgesteld om hen onder elektronisch toezicht te plaatsen. Het gaat om de spelersmakelaars Karim Mejjati en Dragan Siljanoksi, om Maria Bolgojevska (de vriendin van makelaar Dejan Veljkovic) en om Thierry Steemans, de financieel directeur van voetbalcub KV Mechelen. De vijf andere verdachten die al waren aangehouden - makelaars Dejan Veljkovic en Mogi Bayat, scheidsrechter Bart Vertenten, ex-advocaat Laurent Denis en Olivier Somers (KV Mechelen) - moeten dus een maand langer in de cel blijven. De verdachten hebben wel nog 24 uur de tijd om in beroep te gaan. Het federaal parket bevestigt daarnaast ook dat spelersmakelaar Thomas Troch in verdenking is gesteld van criminele organisatie en private omkoping. Hij werd onder voorwaarden vrijgelaten, zo is meegedeeld Advocaat Hans Rieder, die scheidsrechter Bart Vertenten verdedigt, had de vrijlating van zijn cliënt gevraagd en voerde daarvoor drie argumenten aan. 'De feiten die hem ten laste worden gelegd zijn niet juist. Dat hebben we bewezen aan de hand van screenshots van de wedstrijd en op basis van de verslagen van de Koninklijke voetbalbond. 'De tweede reden waarom we de invrijheidstelling gevraagd hebben is dat er geen sprake kan zijn van een vermoeden van recidive om de zeer eenvoudige reden dat nationaal en internationaal mijnheer Vertenten tot algehele voldoening van de KBVB en de FIFA nog nationale en internationale wedstrijden heeft .'Ten derde hebben we de vraag gesteld of het een eerlijk proces is, want dit onderzoek wordt gevoerd door mijnheer Joris Raskin, die in de licentiecommissie zetelt van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), hetgeen voor mijn cliënt een heel confronterend gegeven is, rekening houdend dat mijn cliënt een arbeidscontract heeft met de voetbalbond. Mijn cliënt is in de gevangenis gestoken door een onderzoeksrechter, verbonden aan de Belgische voetbalbond. En mijn cliënt is daarvan een bediende.'Ook de advocaten Pieter Helsen en Bert Partoens vroegen de voorlopige invrijheidstelling van hun cliënt Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen. 'De man heeft de voorbije dagen uitvoerig verklaringen afgelegd over alle contacten die er in de degradatieperiode geweest zijn. En hij benadrukt met klem dat hij aan geen enkele club en aan geen enkele speler of aan geen enkele scheidsrechter ooit een financieel aanbod heeft gedaan. Hij betwist dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan enige vorm van omkoping'.