Onlangs legde de nv Grensverleggend, de vennootschap achter Zulte Waregem, zijn balans van het boekjaar 2017/18 neer. Nota bene als eerste eersteklasser - hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert houdt immers van transparantie en duidelijkheid.

Daaruit blijkt wat hij en CEO Eddy Cordier in september in dit magazine al aangekondigd hadden: dat Essevee weer met winst het vorige seizoen afgesloten had. Al is die wel miniem: 19.136 euro, een stuk minder dan in het seizoen 2016/17 (2,5 miljoen euro). Dat is - ondanks de Europa Leaguecampagne, maar zonder play-off 1 - te wijten aan een daling van de totale bedrijfsopbrengsten: van 27,1 naar 25,7 miljoen euro (bij een nagenoeg gelijke omzet van 22,4 miljoen), en aan een stijging van de bedrijfskosten: van 24,3 naar 25,4 miljoen euro.

De personeelskosten (68,1 werknemers in voltijdse equivalenten) zijn nochtans licht gedaald tot zo'n 14,4 miljoen euro (65 % van de omzet, 53 % van de totale opbrengsten). Vooral de post 'diverse diensten en goederen' is gestegen, van 4,5 naar 5,3 miljoen euro.

Viptribune

Er wordt ook nog een verlies van 406.406 euro naar het volgend boekjaar overgedragen, een erfenis van de financieel penibele periode van enkele jaren geleden (in 2015/16 bedroeg het over te dragen verlies nog zo'n 2,9 miljoen). De saneringsoperatie is dus nagenoeg voltooid. Bovendien werd het eigen vermogen (van 4,9 naar 6,9 miljoen euro) en de materiële vaste activa, na de bouw van de viptribune, opgekrikt (van 15,4 naar 21,2 miljoen euro). De totale schulden worden dan weer langzaam afgebouwd: van 23,1 naar 21,5 miljoen euro.

Opvallende stijging is er wel bij de post 'overige leningen': van 4,6 naar 6,8 miljoen euro, (overbruggings)kredieten van hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert. Dat is, zoals in de jaarrekening vermeld wordt, strijdig met het vennootschapsbelang, maar er wordt benadrukt dat deze leningen aangegaan zijn aan marktconforme voorwaarden en dat ze dienen voor de uitbouw van de activiteiten van Zulte Waregem.

Onlangs legde de nv Grensverleggend, de vennootschap achter Zulte Waregem, zijn balans van het boekjaar 2017/18 neer. Nota bene als eerste eersteklasser - hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert houdt immers van transparantie en duidelijkheid. Daaruit blijkt wat hij en CEO Eddy Cordier in september in dit magazine al aangekondigd hadden: dat Essevee weer met winst het vorige seizoen afgesloten had. Al is die wel miniem: 19.136 euro, een stuk minder dan in het seizoen 2016/17 (2,5 miljoen euro). Dat is - ondanks de Europa Leaguecampagne, maar zonder play-off 1 - te wijten aan een daling van de totale bedrijfsopbrengsten: van 27,1 naar 25,7 miljoen euro (bij een nagenoeg gelijke omzet van 22,4 miljoen), en aan een stijging van de bedrijfskosten: van 24,3 naar 25,4 miljoen euro. De personeelskosten (68,1 werknemers in voltijdse equivalenten) zijn nochtans licht gedaald tot zo'n 14,4 miljoen euro (65 % van de omzet, 53 % van de totale opbrengsten). Vooral de post 'diverse diensten en goederen' is gestegen, van 4,5 naar 5,3 miljoen euro. Er wordt ook nog een verlies van 406.406 euro naar het volgend boekjaar overgedragen, een erfenis van de financieel penibele periode van enkele jaren geleden (in 2015/16 bedroeg het over te dragen verlies nog zo'n 2,9 miljoen). De saneringsoperatie is dus nagenoeg voltooid. Bovendien werd het eigen vermogen (van 4,9 naar 6,9 miljoen euro) en de materiële vaste activa, na de bouw van de viptribune, opgekrikt (van 15,4 naar 21,2 miljoen euro). De totale schulden worden dan weer langzaam afgebouwd: van 23,1 naar 21,5 miljoen euro. Opvallende stijging is er wel bij de post 'overige leningen': van 4,6 naar 6,8 miljoen euro, (overbruggings)kredieten van hoofdaandeelhouder Tony Beeuwsaert. Dat is, zoals in de jaarrekening vermeld wordt, strijdig met het vennootschapsbelang, maar er wordt benadrukt dat deze leningen aangegaan zijn aan marktconforme voorwaarden en dat ze dienen voor de uitbouw van de activiteiten van Zulte Waregem.