'Onderzoeksrechter Joris Raskin laat weten dat hij weigert zich te onthouden. Aldus zal het wrakingsdossier conform de wettelijke bepalingen overgemaakt worden aan het hof van beroep in Antwerpen, dat een beslissing zal nemen inzake het neergelegde verzoekschrift,' aldus de Limburgse persmagistraat Jeroen Swijsen.

Advocaat Hans Rieder van scheidsrechter Vertenten trok de integriteit van de onderzoeksrechter in twijfel omdat die ook een tijdlang deel uitmaakte van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Rieder verweet de onderzoeksrechter belangenvermenging, omdat zijn cliënt als scheidsrechter tewerkgesteld was door de voetbalbond.

Vertenten zit met acht andere verdachten in hechtenis in het kader van het onderzoek naar voetbalfraude van het federale parket.

'Onderzoeksrechter Joris Raskin laat weten dat hij weigert zich te onthouden. Aldus zal het wrakingsdossier conform de wettelijke bepalingen overgemaakt worden aan het hof van beroep in Antwerpen, dat een beslissing zal nemen inzake het neergelegde verzoekschrift,' aldus de Limburgse persmagistraat Jeroen Swijsen.Advocaat Hans Rieder van scheidsrechter Vertenten trok de integriteit van de onderzoeksrechter in twijfel omdat die ook een tijdlang deel uitmaakte van de licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).Rieder verweet de onderzoeksrechter belangenvermenging, omdat zijn cliënt als scheidsrechter tewerkgesteld was door de voetbalbond. Vertenten zit met acht andere verdachten in hechtenis in het kader van het onderzoek naar voetbalfraude van het federale parket.