Christophe Henrotay verlaat de raad van bestuur van de Belgian Federation of Football Agents (BFFA). Dat zegt BFFA-voorzitter Jesse De Preter aan Sport/Voetbalmagazine. 'Henrotay zet uit eigen beweging een stap terug. Lid blijft hij wel.'
...

Christophe Henrotay verlaat de raad van bestuur van de Belgian Federation of Football Agents (BFFA). Dat zegt BFFA-voorzitter Jesse De Preter aan Sport/Voetbalmagazine. 'Henrotay zet uit eigen beweging een stap terug. Lid blijft hij wel.' In september 2019 liet het Belgisch federaal parket Henrotay oppakken in Monaco. Het noemde daarbij tenlasteleggingen als private omkoping en witwassen. De makelaar van Rode Duivel Thibaut Courtois wacht nu op zijn uitlevering aan België. Dat Henrotay Monaco niet uit kan, noemt De Preter de voornaamste ontslagreden: 'Het werd bij vergaderingen lastig om ons quorum ( vereiste aantal stemmen, nvdr) te halen.' De BFFA wilde het blazoen van de spelersagenten oppoetsen. De storm rond Henrotay is dan ook een fikse klap voor de BFFA. En gefluisterd wordt dat nóg leden in opspraak gaan komen. Ook vernam Sport/Voetbalmagazine dat Nenad Petrovic, de CEO van de BFFA, voor de rechter moet verschijnen. Ex-Genkspeler Mohamed Dahmane wrijft Petrovic aan geld van hem geleend te hebben en dat nooit te hebben teruggekregen. ' C'est un voleur!', foetert Dahmane als dit blad hem belt. 'Ik betwist de beweringen van mr. Dahmane integraal', mailt Petrovic. De BFFA werd in 2018 opgericht toen twee makelaars - Mogi Bayat en Dejan Veljkovic - de spilfiguren bleken in operatie Propere Handen, een onderzoek van het gerecht naar malversaties in de Belgische profvoetbalwereld, dat losstaat van de zaak rond Henrotay. De BFFA gaf aan constructief te willen 'bijdragen aan een goede regelgeving voor de tussenpersonen'. Op de kar sprongen 22 makelaars, onder wie Didier Frenay, Henrotay en Patrick De Koster, de makelaar van Rode Duivel Kevin De Bruyne. Achter de schermen schudden insiders meteen het hoofd. Tussen de BFFA-leden zaten mannen wier reputatie toen al donker kleurde. Waren de makelaars trouwens wel aan zet? 'Een zwijnenstal laat je ook niet opkuisen door de zwijnen zelf', vond journalist Peter Vandenbempt. 'In dit geval is dat de taak van de overheid.' Maar de politiek ging focussen op de sociale gunstregimes van de profsporters, hoewel die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan het Propere Handenschandaal. De Pro League, de vereniging van profvoetbalclubs, zoomde wél in op de makelaars. Dat kon de aandacht wat afleiden van de boter op hun eigen hoofd. Een 'expertenpanel' met Pro League-CEO Pierre François werkte nieuwe regels uit. Daarbij lieten François en co de uitgestoken hand van de BFFA grotendeels links liggen. De relatie tussen de Pro League en de BFFA was van meet af aan onderkoeld. 'Of die stelling klopt, hangt af van hoe jij de term 'Pro League' invult', zegt De Preter. 'Clubs bellen me om te zeggen dat ik gelijk heb. Of bedoel jij met 'de Pro League' louter hun CEO?' Vorig jaar stipte François aan dat de BFFA-leden 'slechts goed waren voor 10% van de transfers in ons land'. Volgens De Preter vertegenwoordigt de BFFA '70% van het transfervolume'. Toen eind 2019 professor fiscaal recht Michel Maus, samen met drie anderen, door de Pro League gevraagd werden een tweede 'expertenpanel' te bevolken, in een poging om de sociale gunstregimes te redden, raakte ook hun werk de makelaarswereld. Maar Maus en co lieten de BFFA helemáál links liggen. Reden: de beperkte representativiteit en de Henrotayheisa. Ten slotte kreeg de BFFA ook vanuit de politiek vragen over Henrotay. Maar De Preter en co werden - zonder Henrotay - intussen wel ontvangen door de gewestregeringen en door federaal minister van Middenstand Denis Ducarme (MR), de auteur van een wetsontwerp over de makelaars. De Preter: 'Als wij irrelevant zouden zijn, waarom vermeldt Ducarme ons dan al op zijn eerste bladzijde?'