In mijn vorig opiniestuk 'Hoe we ons blindstaren op die mooie voetbaldroom' liet ik mij inspireren door een gevoel van frustratie.

Frustratie door het feit dat jeugdvoetballers niet meer de kans krijgen zich te ontwikkelen, omdat er te snel wordt gekeken naar niveau en resultaat, want hoe je het draait of keert: evaluaties en niveaudegradatie zorgen automatisch voor prestatiedruk bij spelertjes en vooral bij hun ouders.

De ontwikkeling van de kinderen wordt op snelheid gepakt door de ambities van de volwassenen. Voor alle duidelijkheid: met volwassenen bedoel ik hier zowel clubs, trainers als ouders.

Moet je ambities hebben? Ja natuurlijk! Zonder ambitie geen vooruitgang. En vooruitgang is waar we allemaal naar streven. Toch? Laat ons misschien beginnen met die ambities realistisch te maken en te focussen op het allerbelangrijkste: hoe kunnen we zoveel mogelijk voetballertjes naar een hoger individueel niveau brengen?

Een boodschap van hoop

Daarom wil ik in dit artikel uitgaan van een positieve boodschap. Een boodschap van hoop op een nog mooiere toekomst. Een boodschap van synergie in jeugd opleiden en van hoe we er collectief in kunnen slagen de jonge voetballertjes te geven waarvoor zij initieel voor deze mooie sport kozen: FUN... BELEVING en vooruitgang!

Diegenen die het jeugdvoetbal van dichtbij volgen, weten dat een aantal discussiepunten vaak de revue passeren. Diverse artikels beschreven de teloorgang van onze jeugdopleiding, het maturiteitsprobleem in voetbal, de alibi-jeugdopleiding, de evaluaties en het weren van spelertjes omwille van hun kundeniveau. Het is inderdaad niet altijd even mooi om te lezen, maar helaas wel al te vaak realiteit.

Daarnaast zien we ook mensen opstaan met een mening, een visie. Een andere benadering en bovenal een andere ambitie. Een ambitie van opleiden, van ontwikkeling van jonge voetballers.

Het afgelopen jaar volgde ik bijzonder aandachtig de cursus UEFA B onder de deskundige begeleiding van 2 zeer inspirerende 'teachers'. Wat mij vooral is bijgebleven, is dat je tot de U19 over opleiden kan spreken. Of je nu met jonge kinderen of met jongvolwassenen bezig bent... opleiden blijft centraal staan. Het is met andere woorden nooit te laat om nieuwe vaardigheden aan te leren.

De belangrijkste vraag wordt dan: hoe ga je opleiden? Waar leg je jouw focus als trainer? Als ik mij focus op techniek, mis ik misschien andere belangrijke aspecten. Als ik techniek minder belangrijk vind en mij focus op de teamprestatie, worden mijn jongens dan wel de voetballers die ze kunnen zijn? Wat met vista? Wat met looplijnen? Wat met periodisering? Wat met het mentale aspect? Wat met motivatie? Zo kan ik nog heel lang doorgaan... om maar aan te tonen dat we onze kinderen zoveel te leren hebben op veel te korte tijd.

De zoektocht naar synergie

Doorheen de jaren ben ik mij gaan verdiepen in deze verschillende benaderingen en heb ik die ook proberen te integreren in mijn trainingen. Ik ben bijzonder veel gaan lezen over bepaalde onderwerpen. Ben mensen gaan volgen via sociale media en andere kanalen. Ik ben videomateriaal gaan bekijken, niet om oefeningen doelloos over te nemen maar om te achterhalen wat men nu precies probeert te bereiken en hoe een juiste aanpak leidt tot betere resultaten. Belangrijkste conclusie: er is geen goed of slecht. Er is geen goed, beter, best. Er is vooral visie! En visie is wat we nodig hebben om betere resultaten te bereiken.

Met dit in het achterhoofd ben ik samen met mijn collega's bij Ambisport gaan zoeken naar een manier om die visie uit te dragen. Om collega-opleiders de tools aan te reiken om hun kennis en hun kunde bij te schaven, te optimaliseren. De oplossing lag voor de hand: een clinic over synergie in jeugd opleiden!

Maar wie nodig je daarvoor uit? Welke opzet gebruik je om dit te bereiken? Als je zoekt naar synergie in opleiden, mag je niets buiten beschouwing laten. Elke vaardigheid, elk aspect van opleiden dient aan bod te komen. Ga je de focus leggen op alweer theorie of ga je ook praktisch aan de slag? Een hele opgave dus...

De clinic

Wij zijn te rade gegaan bij de mensen die ons hebben geïnspireerd. De trainers met een eigen aanpak, een eigen visie en vooral een immense motivatie om spelers beter te maken.

Zo zijn wij erin geslaagd om een - mag toch wel gezegd worden - fantastisch team samen te stellen om jullie te helpen in jullie taak als opleiders:

-Michel Bruyninckx ( breincentraal leren, cogitraining en senseball)

-Anjo Coppus (NL, auteur van 'Laat ze spelen!', een leidraad in tactische periodisering)

-Zeb Jacobs ( talentontwikkelaar R Antwerp FC en oprichter Skills & Brains)

Niels Jansen (techniektrainer KRC Genk official)

Sofie Baert (Groeiateljee - intrinsieke motivatie en groeimindset bij jonge sporters)

Wij combineren praktijk en theorie om zo tot de essentie van de aanpak te komen. Wij vragen om interactie in zowel de vraagstelling als in de discussies achteraf. Met andere woorden de perfecte opzet om met mekaar in overleg te treden en elkaar te inspireren met een positieve boodschap.

Laat ons samen inzetten op de toekomst van onze jonge voetballers en laat ons de handen in mekaar slaan om hen te geven wat zij verdienen... een opleiding gebaseerd op lange termijn en groeimogelijkheden voor iedereen.

In mijn vorig opiniestuk 'Hoe we ons blindstaren op die mooie voetbaldroom' liet ik mij inspireren door een gevoel van frustratie.Frustratie door het feit dat jeugdvoetballers niet meer de kans krijgen zich te ontwikkelen, omdat er te snel wordt gekeken naar niveau en resultaat, want hoe je het draait of keert: evaluaties en niveaudegradatie zorgen automatisch voor prestatiedruk bij spelertjes en vooral bij hun ouders.De ontwikkeling van de kinderen wordt op snelheid gepakt door de ambities van de volwassenen. Voor alle duidelijkheid: met volwassenen bedoel ik hier zowel clubs, trainers als ouders.Moet je ambities hebben? Ja natuurlijk! Zonder ambitie geen vooruitgang. En vooruitgang is waar we allemaal naar streven. Toch? Laat ons misschien beginnen met die ambities realistisch te maken en te focussen op het allerbelangrijkste: hoe kunnen we zoveel mogelijk voetballertjes naar een hoger individueel niveau brengen?Daarom wil ik in dit artikel uitgaan van een positieve boodschap. Een boodschap van hoop op een nog mooiere toekomst. Een boodschap van synergie in jeugd opleiden en van hoe we er collectief in kunnen slagen de jonge voetballertjes te geven waarvoor zij initieel voor deze mooie sport kozen: FUN... BELEVING en vooruitgang!Diegenen die het jeugdvoetbal van dichtbij volgen, weten dat een aantal discussiepunten vaak de revue passeren. Diverse artikels beschreven de teloorgang van onze jeugdopleiding, het maturiteitsprobleem in voetbal, de alibi-jeugdopleiding, de evaluaties en het weren van spelertjes omwille van hun kundeniveau. Het is inderdaad niet altijd even mooi om te lezen, maar helaas wel al te vaak realiteit.Daarnaast zien we ook mensen opstaan met een mening, een visie. Een andere benadering en bovenal een andere ambitie. Een ambitie van opleiden, van ontwikkeling van jonge voetballers.Het afgelopen jaar volgde ik bijzonder aandachtig de cursus UEFA B onder de deskundige begeleiding van 2 zeer inspirerende 'teachers'. Wat mij vooral is bijgebleven, is dat je tot de U19 over opleiden kan spreken. Of je nu met jonge kinderen of met jongvolwassenen bezig bent... opleiden blijft centraal staan. Het is met andere woorden nooit te laat om nieuwe vaardigheden aan te leren.De belangrijkste vraag wordt dan: hoe ga je opleiden? Waar leg je jouw focus als trainer? Als ik mij focus op techniek, mis ik misschien andere belangrijke aspecten. Als ik techniek minder belangrijk vind en mij focus op de teamprestatie, worden mijn jongens dan wel de voetballers die ze kunnen zijn? Wat met vista? Wat met looplijnen? Wat met periodisering? Wat met het mentale aspect? Wat met motivatie? Zo kan ik nog heel lang doorgaan... om maar aan te tonen dat we onze kinderen zoveel te leren hebben op veel te korte tijd.Doorheen de jaren ben ik mij gaan verdiepen in deze verschillende benaderingen en heb ik die ook proberen te integreren in mijn trainingen. Ik ben bijzonder veel gaan lezen over bepaalde onderwerpen. Ben mensen gaan volgen via sociale media en andere kanalen. Ik ben videomateriaal gaan bekijken, niet om oefeningen doelloos over te nemen maar om te achterhalen wat men nu precies probeert te bereiken en hoe een juiste aanpak leidt tot betere resultaten. Belangrijkste conclusie: er is geen goed of slecht. Er is geen goed, beter, best. Er is vooral visie! En visie is wat we nodig hebben om betere resultaten te bereiken.Met dit in het achterhoofd ben ik samen met mijn collega's bij Ambisport gaan zoeken naar een manier om die visie uit te dragen. Om collega-opleiders de tools aan te reiken om hun kennis en hun kunde bij te schaven, te optimaliseren. De oplossing lag voor de hand: een clinic over synergie in jeugd opleiden!Maar wie nodig je daarvoor uit? Welke opzet gebruik je om dit te bereiken? Als je zoekt naar synergie in opleiden, mag je niets buiten beschouwing laten. Elke vaardigheid, elk aspect van opleiden dient aan bod te komen. Ga je de focus leggen op alweer theorie of ga je ook praktisch aan de slag? Een hele opgave dus...Wij zijn te rade gegaan bij de mensen die ons hebben geïnspireerd. De trainers met een eigen aanpak, een eigen visie en vooral een immense motivatie om spelers beter te maken.Zo zijn wij erin geslaagd om een - mag toch wel gezegd worden - fantastisch team samen te stellen om jullie te helpen in jullie taak als opleiders:-Michel Bruyninckx ( breincentraal leren, cogitraining en senseball)-Anjo Coppus (NL, auteur van 'Laat ze spelen!', een leidraad in tactische periodisering)-Zeb Jacobs ( talentontwikkelaar R Antwerp FC en oprichter Skills & Brains)Niels Jansen (techniektrainer KRC Genk official)Sofie Baert (Groeiateljee - intrinsieke motivatie en groeimindset bij jonge sporters)Wij combineren praktijk en theorie om zo tot de essentie van de aanpak te komen. Wij vragen om interactie in zowel de vraagstelling als in de discussies achteraf. Met andere woorden de perfecte opzet om met mekaar in overleg te treden en elkaar te inspireren met een positieve boodschap.Laat ons samen inzetten op de toekomst van onze jonge voetballers en laat ons de handen in mekaar slaan om hen te geven wat zij verdienen... een opleiding gebaseerd op lange termijn en groeimogelijkheden voor iedereen.